กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.2/2 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน
เวลา 30 นาที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:27:30 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 996 ตอบ 21 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน เวลา 30 นาที
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี ทุกอย่างล้วนต้องเพิ่งพาอาศัยเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละ

สมัยก่อนย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก 15 ปีที่แล้ว คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานบางอาชีพ เช่น การออกแบบบ้าน การคำนวณสิ่งก่อสร้าง การควบคุมระบบฐานข้อมูลภายในบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน เป็นต้น

การเรียนการสอนสมัยก่อน ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และคอมพิวเตอร์เองก็ยังมีราคาค่อนข้างแพง และความเร็วในการทำงานค่อนข้างจำกัด ทำให้คนเรายังไม่คิดที่จะเอาเจ้าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัย

แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ทุกสาขาอาชีพเพราะอะไรหรือ ก็เพราะคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ถึงกันทั่วโลก โดยอาศัยระบบการสื่อสารที่เรียกว่า Internet เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนของโลก เราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ข้อมูลที่ได้รับก็ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ไม่ล่าช้า

ทำไม! เจ้าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันเรา เพราะเรานำคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยระบบการทำงานของเราให้มีความทันสมัย ช่วยควบคุมระบบต่างๆได้อย่างแม่นยำ ไม่ผิดพลาด เช่นการควบคุมการจ่ายพลังงานของโรงไฟฟ้า การควบคุมการเปิดปิดสัญญานไฟจราจร การควบคุมการเบิกจ่ายเงินทางตู้ ATM เป็นต้น

การจัดเก็บก็สามารถทำได้โดยไม่เปลืองเนื้อที่มากเท่ากับการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารกระดาษที่มีจำนวนมากๆ และข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถจัดส่งให้เครือข่ายของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกได้เพียงไม่กี่นาที ไม่เสียเวลาในการจัดส่งเอกสารข้อมูลเหมือนสมัยก่อนแล้ว

แล้วเราจะเข้ามาเจาะลึกทีละประเด็นของความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์กันอีกที
ตอบโดย >> ตี๋ เมื่อ 8 กันยายน 2557 14:32:39 113.53.230.98
1 2