กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/1 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน
เวลา 30 นาที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 10:52:47 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1037 ตอบ 26 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที

1.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

2.เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง

3 ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

4.จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก

5.เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน

6.จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญ

7.จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ

8.กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์

9.ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง

10.หมั่นหาวิธีหรือการใช้งานที่ถูกต้อง

ตอบโดย >> อาย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:36:28 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที

วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์


1.ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ถ้าคุณจะทำความสะอาดเครื่องควรปิดเครื่องทิ้งไว้15-20 นาทีก่อนทำความสะอาด

2.ห้ามใช้ผ้าเปียกชุบน้ำเคื่องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาดในกรณีที่ต้องการทำความสะอาด ควรใช้นำ้ยาสำหรับทำความสะอาด

3.ห้ามเปิดเครื่องเพื่อทำความสะอาดภายในคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองหรือดูดฝุ้นด้วยเครื่องดูดฝุ่น เพราะอาจจะทำหั้ยเกิดความเสียหายได้

4.ไม่ควรฉีดสเปรย์ใดๆไปที่คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีที่ต้องการใช้สเปย์ทำความสะอาด ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

5.ไม่ควรดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มต่างๆขณะที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

6.ไม่ควรกินของขบเคี้วใดๆ ขณะการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์


ตอบโดย >> อั้มน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:39:41 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 2บอกวิธีการดูแลรกษาคอมพิวเตอร์
1. สภาพภายนอก 
2.สายไฟสายสัญญาณต่างๆ
3.พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์
4.ตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิสก์
5.ตรวจสอบไวรัสบ้าง 
ตอบโดย >> น้อง มิเรียม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:54:28 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที

การดุเเลรักษาแป้นพิมพ์

ปัดฝุ่และทำความสะอาดเปนประจำ

การดูเเลรักษาจอภาพ

ทำความสะอาดจอ

การดุเเลรักษาเครื่อง

ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน

 

ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:55:44 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์
1.วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์ 
-ปัดฝุ่นและทำความสอาดเป็นประจำ
-อย่าทำน้ำหกถูกแผ่นแป้นพิมพ์
-คลุ่มผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน
2.วิธีการดูแลรักษาจอภาพ
-ทำความสอาดหน้าจอ
-อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้หน้าจอ
3.วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
-ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
-เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยดึงออก
4.วิธีการดูแลรักษาเมาส์
-ครววางเมาส์ไว้แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง
-อย่ากระแทกเมาส์กระพื้น
-ทำความสะอาดเมาส์บ่ริเวรลูกกลิ้ง
5.การดูแลรักษาตัวเครื่อง
-ไม่ครวไห้เครื่องอยู่ในอุณหภูมิสูง
-ไม่ครวให้น้ำหรืออาหารหกใส่เครื่อง
ตอบโดย >> ชมพู่ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:58:24 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1.ทำความสะอาดหน้าจอ

2.อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

1.ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน

2.เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆดึงออก

วิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

1.ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง

2.อย่ากระแทกเมาส์กับพื้น

3.ทำความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง (case)

1.ไม่ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

2.ไม่ควรทำน้ำหรืออาหารหกใส่เครื่อ
ตอบโดย >> เฟยน้อย เมื่อ 9 กันยายน 2557 11:37:58 113.53.230.98
1 2