กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.5/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน 
เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตัวอย่าง
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 10:51:12 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1025 ตอบ 37 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
าย กิตติศักดิ์ ระวาดชิต
ชื่อเล่น เต๋า
Facbook : https://www.facebook.com/taoism.kittisak.9
ตอบโดย >> เต๋า เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:05:56 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาวปฏิมากร ปัสสาวะโท
ชื่อเล่น ก๊ะกี้
เกิดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540
ที่อยู่ 38/2 หมู่ 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
E-mail : key_patimakon@hotmail.com
Facebook : Key patimakon
กำลังศึกษา : โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ตอบโดย >> ก๊ะกี้ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:06:17 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
้่ชื่อ       นางสาวศุภลักษณ์ ทบพวก
ชื่อเล่น  หญิง
ที่อยู่     110 ม.7 ต.เขวาไร่  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
อีเมล    ying2071@hotmail.com
facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002883594120&fref=photo
ตอบโดย >> หญิง เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:06:22 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาวกาญจนา  สระทองเอก
ชื่อเล่น กัน
ทีอยู่ 51/1 หมู่1 ตำบล สระพัฒนา อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 
E-mail Kanchana.go@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/kanchana.srathongeak
ตอบโดย >> หมวย เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:07:02 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นางสาวศิริวรรณ ค้างคีรี
5 ม.6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
E-mail : siriwan-kangkeeree@hotmail.com
Facebook : http://www.Facebook.comsiriwan.kankeeree
ตอบโดย >> wan เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:07:09 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย วัชชิระ  พรพิพัฒน์
ชื่อเล่น ปาล์ม
Email. nop_love_yo@hotmail.com
facebook. Palmnoii dsell 
ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:07:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ นายอนันทสิทธิ์   ภูจอมจิตร
ชื่อเล่นนัน
E-mail: anantasit@hotmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/ariya.phuyotha.16
ตอบโดย >> นัน เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:08:06 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:นายพงษ์พัฒน์ เคนคำภา
ชื่อเล่น:กอล์ฟ
ที่อยู่:58 หมู่ 5 ตำบล นากว้าง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 4100
e-mail:golfboxing_ud@hotmail.com
facebook: พงษ์พัฒน์ เคนคำภา

ตอบโดย >> กอล์ฟ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:09:17 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นายอนันทสิทธิ์   ภูจอมจิตร
ชื่อเล่นนัน
E-mail: anantasit@hotmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/ariya.phuyotha.16
ตอบโดย >> นัน เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:09:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาว ศศินา ถนอมวารี
ชื่อเล่น เฉ้ง
ที่อยู่ 8/1 ม.7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
อีเมล sasina_za_29@hotmail.com
facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002986329778
ตอบโดย >> จุ๊บแจง เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:10:32 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชือ นายคณิศร ปู่โว
ชื่อเล่น อาร์ม 8/หมู่ 11 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
E-mail  abc_lux@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/arm.arm.94801
ตอบโดย >> อาร์ม เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:10:48 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นางสาวพัตรพิมล สวัสดี
ชื่อเล่น : แพรรี่
ที่อยู่ : 38/2 ม.4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Email: phatpimol_8@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/phatpimol.sawatdisan
ตอบโดย >> แพรรี่ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:10:50 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย คณิต สิทธิโคตร
ชื่อเล่น เต้ย
Emil : kanitlove2010@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/kanit.sittiokoid

ตอบโดย >> เต้ย เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:11:00 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาวกวินธิดา จันทร์จิตร
ชื่อเล่น ก้าน
ที่อยู่ 121 หมู่10 ต.พราน อ.ขุนหาญ 
จ.ศรีสะเกษ
E-mail kan_handball@hotmail.com
https://www.facebook.com/kawintida
ตอบโดย >> ก้าน เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:11:22 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นายภัควัฒน์ วาดวงษ์
facebook. parkker dunkker
ตอบโดย >> parker เมื่อ 4 กันยายน 2557 10:52:02 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นางสาวธนากร จันทะวัน 
ชื่อเล่น อองลี 
ห้อง 5/1 เลขที่ 7
112 หมู่ 7 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
kung_no9@hotmai.co.th
facebook thanakorn jantawan
ตอบโดย >> aonglee เมื่อ 4 กันยายน 2557 11:30:14 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ศราวิน แสงรา 
ชื่อเล่น สมาร์ท
Email:mad_sarawin@hotmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/mas saengra
ตอบโดย >> สมาร์ท เมื่อ 5 กันยายน 2557 14:02:57 113.53.230.98
1 2