กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.5/2 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ใบงาน 1 ให้นักเรียน
เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:16:27 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1183 ตอบ 36 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ : นายณฐกร   อาณารักษ์

ชื่อเล่น : บอม

E-mail : arnarak_50@hotmail.com

facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002783366305
ตอบโดย >> บอม เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:47:59 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย นที เหล่ารัตนศรี ชื่อเล่น ชัด 
46 ม15 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตอบโดย >> ชัด เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:48:19 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย ฐิติกานต์  พันสุดน้อย

ชื่อเล่น ช.ช้างน้อย  81 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

e-mail : titikanchang_2525@hotmail.com

เฟสบุค : https://www.facebook.com/titikan.chang
ตอบโดย >> ช.ช้างน้อย เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:48:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย ณัฐชา พลงาม  
ชื่อเล่น ฟลุ๊ค
76/1 ต. ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู
E-mail : Fluk_u40@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/nattacha.phonngam
ตอบโดย >> ฟลุ๊ค น้อยหมอยมัดจุก เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:50:01 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ:นันทวดี ขอดคำ
ชื่อเล่น:เฟรม
Email:framefanauy2556@hotmail.com
https://www.facebook.com/nuntawadee.khodkhom
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:50:06 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นางสาวผกามาส เสวะนา
ชื่อเล่น อิงฟ้า
ที่อยู่ บ้านโคกนาเหล่า ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปษณี 39170
Facebook  aing zaza

ตอบโดย >> อิงฟ้า เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:50:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย นที เหล่ารัตนศรี ชื่อเล่น ชัด 
46 ม15 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตอบโดย >> ชัด เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:50:33 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ ปนิดดา  พาชัย
ชื่อเล่น  แคท
3หมุ่ 10 ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002971657552
panidda_123@hotmail.com
ตอบโดย >> แคท เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:50:58 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ:สุภาพร ศรีเมือง
ชื่อเล่น:หมี
E-mail:mint_no9@hotmail.com
Facebook:supaporm.srimaeng/media_set?set=a.280598132042957.45663.100002783161248&type=3
ตอบโดย >> หมี เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:51:21 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ:ศราวิน แสงรา
ชื่อเล่น:สมาร์ท
Email:mas_sarawin@hotmail.com
facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=10000https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/l/t1.0-9/10389282_1452596781677358_3167409305857915752_n.jpg7811503075
ตอบโดย >> สมาร์ท เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:51:27 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่

ชื่อ อภิชัย เขียวอาสา

ชื่อเล่น ยุทธ

Email api_chai400@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100007903908935#!/profile.php?id=100007903908935

ตอบโดย >> ยุทธ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:51:36 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ: นาย. พลศิน พลเพชร
ชื่อเล่น :  STOP
ที่อยู่ :  234/1-2  ต.กุดป่อง  อ. เมือง   จ.เลย
E-mail :  crezystop@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ponsin.ponphet
ตอบโดย >> stop เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:53:07 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นางสาว ณัฐนิชา เพราะกระโทก ชื่อเล่น ออย 
ที่อยู่ 18 ม.10 ต.กระโทก อ.โชดชัย จ.นครราชสีมา
3019 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002588177172
ตอบโดย >> ออย เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:53:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื้อ ปริญญา มูลเอก ชื้อเล่นเตย
142 หมู2 อใเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
www.facebook.com/toey pharinya
line/toeytedwy
ตอบโดย >> เตย เมื่อ 11 กันยายน 2557 14:00:27 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ: นาย. พลศิน พลเพชร
ชื่อเล่น :  STOP
ที่อยู่ :  234/1-2  ต.กุดป่อง  อ. เมือง   จ.เลย
E-mail :  crezystop@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ponsin.ponphet
ตอบโดย >> stop เมื่อ 18 กันยายน 2557 13:27:30 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย ; บุลิน  โรจสุกิจ  
ชื่อเล่น ; ปืน
อยู่ที่ ; 26/8 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
E-mail ; bullinrotsuket2002@hotmail.com
Facebook ; https://www.facebook.com/bullin.rotsuket


ตอบโดย >> ปืน เมื่อ 25 กันยายน 2557 13:50:23 113.53.230.98
1 2