กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่  และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตัวอย่าง
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:27:14 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1237 ตอบ 41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ: เมทินี ภูสิริพัฒนานนท์
ชื่อเล่น: เมย์
E-mail: mayfv-08@hitmail.com
Facebook: แอบร๊ากกก คนมีเจ้าของ
ตอบโดย >> เมย์ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:40:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย ศุภกร สวาศรี
ชื่อเล่น ฟุ๊ก
E -mail supakorn.fukg
facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid
ตอบโดย >> ฟุ๊ก เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:41:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ  นางสาว  อาทิตติยา   ทวีพันธุ์
ชื่อเล่น  แพน 
E-mail       pan_1609@hotmail.co.th
Facebook  https://www.facebook.com/arthittiya.thanweepan.96
ตอบโดย >> แพน (รี่) เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:42:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ชัชนันต์  คำพวง
ชื่อเล่น เจมส์
E-mail  jaemball@hotmail.com
facebook  https://www.facebook.com/chatchanan.khamphuang
ตอบโดย >> เจมส์ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:42:27 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:42:53 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> ปลาย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:43:03 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย ชายชัย ศรีโสภา
ชื่อเล่น  เปเล่
 E-mai  kksspala@hotmailcom

ตอบโดย >> เปเล่ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:43:48 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เมทินี  ภูสิริพัฒนานนท์
ชื่อเล่น  เมย์
E-mail mayfv-08@hotmail.com
Facebook  แอบร๊ากกก คนมีเจ้าของ
ตอบโดย >> เมย์ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:44:52 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
จิรวัฒน์ มิ่งขวัญ
ชื่อเล่น กอล์ฟ
e-mail gorfhot.kkss@gamil.com

ตอบโดย >> กอล์ฟ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:46:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นันทวัฒนื พลงาม                                                                                                                                                                                                             ชื่อเล่น  ออย                                                                                                                                                                                                                     E-mail  nuntawatkkss1232@gmail.com                                                                                                                                                                                https://www.facebook.com/profile.php?id=100003084130911&sk=photos&collection_token=100003084130911%3A2305272732%3A5
ตอบโดย >> ออย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:47:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ น.ส.ปาลิดา ค้างคีรี
ชื่อเล่น ดาเด็กขี้ดื้อ
e-mail da-palida@hotmail.com
facebook https://www.facebook.com/PPPPluk?ref=tn_tnmn
ตอบโดย >> ขี้ดื้อสุดยอด เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:48:38 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (software)

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกถูกพัฒนาขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1940 ? ค.ศ. 1945) แรกเริ่มนั้น คอมพิวเตอร์มีขนาดเท่ากับห้องขนาดใหญ่ ซึ่งใช้พลังงานมากเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) สมัยใหม่หลายร้อยเครื่องรวมกัน[4]

ตอบโดย >> เปเล่ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:48:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นันทวัฒนื พลงาม                                                                                                                                                                                                             ชื่อเล่น  ออย                                                                                                                                                                                                                     E-mail  nuntawatkkss1232@gmail.com                                                                                                                                                                                https://www.facebook.com/profile.php?id=100003084130911&sk=photos&collection_token=100003084130911%3A2305272732%3A5
ตอบโดย >> ออย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:49:21 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:50:04 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย ธีร์ธวัช ธรรมวงษา
ชื่อเล่น ต้า
E-mail teetawatzaza@thaimail.com
facebook https://www.facebook.com/teetawat.thamwongsa
ตอบโดย >> ต้า เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:52:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นายพิษณุ พันพินิจ
ชื่อเล่น เอี้ยง
E-mail piissanu@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/ffggghhhh
ตอบโดย >> เอี้ยง เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:52:59 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:58:50 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> วิ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:59:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> นนท์ เมื่อ 23 มกราคม 2557 10:08:42 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ น.ส.จุฑาทิพย์ สำรวมจิตต์
ชื่อเล่น ไอซ์
g-mail.com
facebook https://www.facebook.com/kk.loveee

ตอบโดย >> ไอ้ตัวแสบ เมื่อ 23 มกราคม 2557 10:09:01 113.53.230.98
1 2 3