กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.2/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:57:14 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1099 ตอบ 35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ชวัลวิทย์ วงษ์หาเทศ
ชื่อเล่น : ฟิล์ม
E-mail : kksss.2012@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/dek burira utd kkss

ตอบโดย >> ฟิล์ม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:15:20 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : วรเชษฐ์ เศษแสนโม้
ชื่อเล่น : เฟรม
E-mail : monoki_za29@hotmail.com
Facebook :monoki_za29@hotmail.com

ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:15:52 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> พี่ตูล เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:16:53 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ด.ช อนันท์    วรโคตร
ชื่อเล่น : วิทย์
E-mail : kkss191_@gmil.com
Facebook : http://www.kkss191_@hotmail.com

ตอบโดย >> วิทย์ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:17:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อบุญชิตา แสวงสอน
ชื่อเล่นเฟยน้อย
E-mailmmmm_1103t@hotmail.com
facebook
ตอบโดย >> เฟยน้อย เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:17:37 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ  รัฐวุฒิ  ภูมิพิลา
ชื่อเล่น  เต๊ะ
e-mail  choawarit@choawa.com
facebook  www.facebook.com
ตอบโดย >> เต๊ะ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:20:03 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

 

ชื่อ:เด็กหญิงจิตรลดา  แสนโฮม

ชื่อเล่น:น้องมิเรียม

E-mail:miaruym_love@hotmail.co

  facebook:    https://www.facebook.com/chitrada.saenhom.94

ตอบโดย >> มิเรียม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:20:12 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:บุญชิตาแสวงสอน
ชื่อเล่น:เฟยน้อย
E-mail:mmmm_1103t@hotmail.com
facebook
ตอบโดย >> เฟยน้อย เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:22:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:วรเชษฐ์  เศษฉสนโม้
  ชื่อเล่น : เฟรม
E-mail :monoki_za29@hotmail.com
                                                                                   Facebook : monoki_za29@hotmail.com                                                                                                                             
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:24:38 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เด็กหญิง เมษา  แซ่ตั้ง
ชื่อเล่น : เมย์
E-mail :maysa_mos42@hotmail.com
 Facebook :https://www.facebook.com/maysa.seantong.7
https://www.facebook.com/maysa.seantong.7


ตอบโดย >> เมย์ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:27:21 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ: ปรารถนา สงคราม
ชื่อเล่น: สปาย
E-mail: n.spykkss2542@hotmail.com
facebook: n.spykkss2542@hotmail.com
ตอบโดย >> สปาย เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:41:58 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : พิริยะ ศรีรุ่งเรือง
ชื่อเล่น :กัน
E-mail : gunlove147.20112gmail.com
Facebook : www.facebook.com/piriya.gunslick
ตอบโดย >> กัน เมื่อ 22 มกราคม 2557 10:40:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> อั้ม น้อย เมื่อ 22 มกราคม 2557 10:49:15 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ด.ญ. จินดารัตน์ เนตรสุภาพ
ชื่อเล่น อาย
Netsupap@hotmail.com
https://www.facebook.com/popeye.jindarut
ตอบโดย >> อาย เมื่อ 22 มกราคม 2557 11:34:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ :ณัฐวุฒิ ญาณสะอาด ชื่อเล่น : โต้ง
E-mail : tongnaldo_123@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002787369763

ตอบโดย >> โต้ง เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:37:55 113.53.230.98
1 2