กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลงทะเบียน E-mail นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

https://docs.google.com/forms/d/1bWIs7dAIYqrqtF5IabniLGaboKCUhzkP4dQ31ydb5r4/viewform

แจ้งคะแนนที่นักเรียนได้รับคลิกข้างล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1PipuoZ-WLN836_vZnuPOxUCAPz_aqU0A-L-qTA0ikjk/viewform

หมวดหมู่คำถาม
8 คำถาม
หัวข้อปักหมุด คำถามยังไม่ได้ถูกตอบ คำถามที่ถูกตอบ ผู้ตั้งคำถาม
คำถามอัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ปืน เมื่อ 25 กันยายน 2557 13:50:23
7 สิงหาคม 2557 13:16:27 1191 36
เปิดสอน คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และการใช้งาน Microsotf Excel 2010 Basics ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย วิทยา(ปุ๊) เมื่อ 29 กันยายน 2556 22:29:01
12 กันยายน 2556 09:08:38 910 1
ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กันยายน 2556 10:01:18 943 0
ความเป็นของ HTML ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 พฤศจิกายน 2555 09:06:56 956 0
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย โฟ อาร์ม เมื่อ 8 กันยายน 2557 13:56:29
25 สิงหาคม 2557 13:26:45 1045 57
ใบงาน 2 ให้นักเรียน บอกชื่อผู้ก่อตั้ง FACEBOOK พร้อมรูป ภาพ ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย แจน เมื่อ 8 กันยายน 2557 13:40:51
22 มกราคม 2557 08:53:02 1043 33
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย อุ้ย เมื่อ 8 กันยายน 2557 11:07:55
18 สิงหาคม 2557 10:30:10 1062 48
แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกเว็บเกมที่นักเรียนรู้จัก ให้เยอะที่สุด อย่าน้อย 5 เกมส์ 10 คะแนน เวลา 30 นาที ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย จ๊ะเอ๋ย น๊แล๊ะ เมื่อ 8 กันยายน 2557 10:53:06
18 สิงหาคม 2557 10:31:47 986 31
แบบทดสอบที่ 4 ให้นักเรียน บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ มาอย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย จ๊ะเอ๋ย น๊แล๊ะ เมื่อ 8 กันยายน 2557 10:49:53
18 สิงหาคม 2557 10:31:18 977 30
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน เวลา 30 นาที ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย จ๊ะเอ๋ย น๊แล๊ะ เมื่อ 8 กันยายน 2557 10:47:19
18 สิงหาคม 2557 10:30:55 991 31
แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย จ๊ะเอ๋ย น๊แล๊ะ เมื่อ 8 กันยายน 2557 10:45:46
18 สิงหาคม 2557 10:30:31 930 33
ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ฝ้าย เมื่อ 8 กันยายน 2557 09:56:12
24 มกราคม 2557 11:30:02 966 29
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย สมาร์ท เมื่อ 5 กันยายน 2557 14:02:57
14 สิงหาคม 2557 10:51:12 1000 37
ใบงาน 2 ให้นักเรียน แทรกคลิป VDO ตลกมาลง คะแนน 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย aonglee เมื่อ 4 กันยายน 2557 11:36:57
14 สิงหาคม 2557 11:15:50 1012 32
ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย อู๋งอิ๋ง เมื่อ 2 กันยายน 2557 11:09:53
2 กันยายน 2557 10:22:30 1099 24
ให้นักเรียน บอกองค์ประกอบของคอมพิเตอร์มา อย่างละเอียด 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย เป็ดน้อย เมื่อ 2 กันยายน 2557 11:02:13
2 กันยายน 2557 10:20:52 951 23
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย เฟยน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:22:48
18 สิงหาคม 2557 08:43:37 981 26
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย อั้มน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:17:31
23 มกราคม 2557 09:27:14 1191 41
ใบงาน 3 ให้นักเรียนบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ มาพอเข้าใจ ไม่เกิน 2 บรรทัด (ถ้าเกินหักบรรทัดละ 1 คะแนน) ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย นิค เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 11:30:21
22 มกราคม 2557 10:23:24 985 29
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย โต้ง เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:37:55
15 มกราคม 2557 10:57:14 1078 35
แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ฝาด เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:08:52
18 สิงหาคม 2557 08:45:00 994 24
ใบงานที่ 2 ให้นักเรียน บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มาอย่างละเอียด มีคะแนนให้ 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ริศ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:06:02
17 มกราคม 2557 11:11:28 1030 40
แบบทดสอบที่ 4 ให้นักเรียน บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ มาอย่างถูกต้อง 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ฝาด เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:04:18
18 สิงหาคม 2557 09:09:02 861 20
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย jamy เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:53:28
18 สิงหาคม 2557 08:47:06 986 29
« ก่อนหน้า 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 21 ถัดไป »