กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา
ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา
หัวข้อปักหมุด คำถามที่ยังไม่ได้ถูกตอบ คำถามที่ถูกตอบ ผู้ตั้งคำถาม
คำถามอัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกเว็บเกมที่นักเรียนรู้จัก ให้เยอะที่สุด อย่าน้อย 5 เกมส์ 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย วรชิต เมื่อ 30 เมษายน 2562 17:28:40
18 สิงหาคม 2557 09:46:58 1615 27
แบบรายงานผลการได้รับคะแนน ออนไลน์ ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ริศ เมื่อ 15 กันยายน 2557 09:24:09
15 กันยายน 2557 09:13:52 1010 3
ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ฝ้าย เมื่อ 8 กันยายน 2557 09:56:12
24 มกราคม 2557 11:30:02 1208 29
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย เฟยน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:22:48
18 สิงหาคม 2557 08:43:37 1242 26
แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ฝาด เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:08:52
18 สิงหาคม 2557 08:45:00 1257 24
ใบงานที่ 2 ให้นักเรียน บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มาอย่างละเอียด มีคะแนนให้ 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ริศ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:06:02
17 มกราคม 2557 11:11:28 1394 40
แบบทดสอบที่ 4 ให้นักเรียน บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ มาอย่างถูกต้อง 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ฝาด เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:04:18
18 สิงหาคม 2557 09:09:02 978 20
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 บรรทัด 10 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย jamy เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:53:28
18 สิงหาคม 2557 08:47:06 1254 29
ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน) ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ลิงน้อย เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:28:28
24 มกราคม 2557 10:51:25 1249 28
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน ครูเอ็กซ์
ตอบล่าสุดโดย ลิงน้อย เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:26:47
17 มกราคม 2557 11:10:02 1448 34
1