กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » คำสั่ง HTML พื้นฐาน
คำสั่ง HTML พื้นฐาน
คำสั่ง HTML พื้นฐาน 
คำสั่งในภาษา HTML

คำสั่งพื้นฐาน
< !? ข้อความ ?>คำสั่ง หมายเหตุ ใช้อธิบายความหมาย ขื่อผู้เขียนโปรแกรม และอื่นๆ
<br>คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
<p> ข้อความ </p>คำสั่งย่อหน้าใหม่
<hr width=?50%? size = ?3?>คำสั่ง ตีเส้น, กำหนดขนาดเส้น
&nbsp;คำสั่ง เพิ่มช่องว่าง
<IMG SRC = ?PHOTO.GIF?>คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
<CENTER> ข้อความ </CENTER>คำสั่งจัดให้ข้อความอยู่กึ่งกลาง
<HTML> </HTML>คำสั่ง <HTML> คือคำสั่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม HTML และมีคำสั่ง </HTML> เพื่อบอกจุดสิ้นสุดโปรแกรม
<HEAD> </HEAD>คำสั่ง <HEAD> คือคำสั่งบอกส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง โดยมีคำสั่งย่อย <TITLE> อยู่ภายใน
<TITLE> </TITLE>คำสั่ง <TITLE> คือคำสั่งบอกชื่อเรื่อง จะไปปรากฏที่ Title Bar
<BODY> </BODY>คำสั่ง <BODY> คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์ ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
รูปแบบตัวอักษร
<font size = ?3?> ข้อความ </font>ขนาดตัวอักษร
<font color = ?red?> ข้อความ </font>สีตัวอักษร
<font face = ?Arial?> ข้อความ </font>รูปแบบตัวอักษร
<besefont size = ?2?> ข้อความ </font>กำหนดค่าเริ่มต้นของขนาดตัวอักษร
<b> ข้อความ </b>ตัวอักษรหนา
<i> ข้อความ </i>ตัวอักษรเอน
<u> ข้อความ </u>ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
<tt> ข้อความ </tt>ตัวอักษรแบบพิมพ์ดีด


หมายเหตุ เราสามารถใช้คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลายๆรูปแบบได้ เช่น
<font face = ?Arial? size = ?3? color = ?red?> ข้อความ </font> เป็นต้น
จุดเชื่อมโยงข้อมูล
<a href =?#news?> Hot News </a> ,
<a name =?news?>
กำหนดจุดเชื่อมชื่อ news ส่วน ?a name? คือตำแหน่งที่ลิงค์ไป (เอกสารเดียวกัน)
<a href =?news.html?> Hot News </a>สร้างลิงค์ไปยังเอกสารชื่อ ?news.html?
<a href =?http://www.thai.com?> Thai </a>สร้างลิงค์ไปยังเวปไซท์อื่น
<a href =?http://www.thai.com? target = ?_blank? > Thai </a>สร้างลิงค์ไปยังเวปไซท์อื่น และเปิดหน้าต่างใหม่
<a href =?http://www.thai.com?> <img src = ?photo.gif?> </a>สร้างลิงค์โดยใช้รูปภาพชื่อ photo.gif เป็นตัวเชื่อม
<a href =?mailto:yo@mail.com?> Email </a>สร้างลิงค์มายังอีเมล
การแสดงผลแบบรายการแบบมีหมายเลขกำกับ
<OL value = ?1? >
<LI> รายการที่ 1
<LI> รายการที่ 2
</OL>
การแสดงผลแบบรายการ ใช้คำสั่ง <OL> เป็นเริ่มและปิดท้ายด้วย </OL> ส่วนคำสั่ง <LI> เป็นตำแหน่งของรายการที่ต้องการนำเสนอ เราสามารถกำหนดให้แสดงผลรายการได้หลายแบบเช่น เรียงลำดับ 1,2,3? หรือ I,II,III? หรือ A,B,C,? ได้ทั้งนี้จะต้องเพิ่มคำสั่งเข้าไปที่ <OL value = ?A?> เป็นต้น
การแสดงผลแบบรายการแบบมีสัญลักษณ์กำกับ
<UL type = ?square?>
<LI> รายการที่ 1
<LI> รายการที่ 2
</UL>
การแสดงผลแบบรายการ ใช้คำสั่ง <UL> เป็นเริ่มและปิดท้ายด้วย </UL> ส่วนคำสั่ง <LI> เป็นตำแหน่งของรายการ ที่ต้องการนำเสนอ เราสามารถกำหนดให้แสดงผลรายการแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- รูปวงกลมทึบ ?disc?
- รูปวงกลมโปร่ง ?circle?
- รูปสี่เหลี่ยม ?square?

ได้ทั้งนี้จะต้องเพิ่มคำสั่งเข้าไปที่ <UL type = ?square?> เป็นต้น


การสร้างตาราง
<TABLE BORDER = ?2? >
<CAPTION> การสร้างตาราง </CAPTION>
<TR> <TH> หัวเรื่อง 1 </TH>
<TH> หัวเรื่อง 2 </TH> </TR>

<TR> <TD> ข้อมูล 1 </TD>
<TD> ข้อมูล 2 </TD> </TR>
</TABLE>

ผลลัพธ์ที่ได้


การสร้างตาราง
หัวเรื่อง 1หัวเรื่อง 2
ข้อมูล 1ข้อมูล 2
การสร้างตาราง ใช้คำสั่ง <TABLE> เป็นเริ่มและปิดท้ายด้วย </TABLE> ส่วน BORDER เป็นคำสั่งย่อยเพื่อใช้ กำหนดขนาดของเส้นตาราง ถ้ากำหนด = ?0? จะหมายถึงไม่มีเส้น

- คำสั่ง <CAPTION> และ< /CAPTION> เป็นคำสั่งแสดงข้อความอธิบายชื่อตาราง
- คำสั่ง <TR> และ< /TR> เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดแถวในตาราง
- คำสั่ง <TH> และ< /TH> เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดหัวเรื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรจะหนากว่าปกติ (ดูตัวอย่างประกอบ)
- คำสั่ง <TD> และ< /TD> เป็นคำสั่งแสดงข้อมูลปกติ

ความหมายของคำสั่ง Table 
- TR หมายถึง Table Row
- TH หมายถึง Table Head
- TD หมายถึง Table Dataการทำ LINK ให้กับรูปภาพ


อธิบาย CODE

1.ตัวอักษรสีเทา คือ URL ที่ต้องการจะให้ไปเวลานำ MOUSE ไปคลิ๊ก
2.ตัวอักษรสีแดง คือ ขนาดของกรอบของรูป ถ้าเป็น ?0? จะไม่มีกรอบ และถ้ายิ่งมีค่าเลขสูงกรอบก็จะยิ่งหนา
3.ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตำแหน่งที่เก็บรูปภาพครับ (หมายถึง รูปภาพคุณเก็บไว้ที่ไหนก็พิมพ์ตำแหน่งที่เก็บเหมือนด้านล่างครับ)
4.ตัวอักษรสีเขียว คือ ตัวอักษรที่ต้องการให้แสดงเมื่อนำ MOUSE ไปวางบนรูปครับ

ต้องใส่ CODE
<a href=?http://www.tarad.com?><img border=?1? src=?http://www.thaisecondhand.com/banner/customer/tarad01.jpg? alt=?ตลาดดอทคอม?></a>
การแสดงผล
ตลาดดอทคอม

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 21:42:46 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 878 ตอบ 0 223.204.59.160