กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » รหัสสี สำหรับ webmaster
รหัสสี สำหรับ webmaster
รหัสสี สำหรับ webmaster
            
0000000000200000400000600000800000a00000c00000ff
0020000020200020400020600020800020a00020c00020ff
0040000040200040400040600040800040a00040c00040ff
0060000060200060400060600060800060a00060c00060ff
0080000080200080400080600080800080a00080c00080ff
00a00000a02000a04000a06000a08000a0a000a0c000a0ff
00c00000c02000c04000c06000c08000c0a000c0c000c0ff
00ff0000ff2000ff4000ff6000ff8000ffa000ffc000ffff

2000002000202000402000602000802000a02000c02000ff
2020002020202020402020602020802020a02020c02020ff
2040002040202040402040602040802040a02040c02040ff
2060002060202060402060602060802060a02060c02060ff
2080002080202080402080602080802080a02080c02080ff
20a00020a02020a04020a06020a08020a0a020a0c020a0ff
20c00020c02020c04020c06020c08020c0a020c0c020c0ff
20ff0020ff2020ff4020ff6020ff8020ffa020ffc020ffff

4000004000204000404000604000804000a04000c04000ff
4020004020204020404020604020804020a04020c04020ff
4040004040204040404040604040804040a04040c04040ff
4060004060204060404060604060804060a04060c04060ff
4080004080204080404080604080804080a04080c04080ff
40a00040a02040a04040a06040a08040a0a040a0c040a0ff
40c00040c02040c04040c06040c08040c0a040c0c040c0ff
40ff0040ff2040ff4040ff6040ff8040ffa040ffc040ffff

6000006000206000406000606000806000a06000c06000ff
6020006020206020406020606020806020a06020c06020ff
6040006040206040406040606040806040a06040c06040ff
6060006060206060406060606060806060a06060c06060ff
6080006080206080406080606080806080a06080c06080ff
60a00060a02060a04060a06060a08060a0a060a0c060a0ff
60c00060c02060c04060c06060c08060c0a060c0c060c0ff
60ff0060ff2060ff4060ff6060ff8060ffa060ffc060ffff

8000008000208000408000608000808000a08000c08000ff
8020008020208020408020608020808020a08020c08020ff
8040008040208040408040608040808040a08040c08040ff
8060008060208060408060608060808060a08060c08060ff
8080008080208080408080608080808080a08080c08080ff
80a00080a02080a04080a06080a08080a0a080a0c080a0ff
80c00080c02080c04080c06080c08080c0a080c0c080c0ff
80ff0080ff2080ff4080ff6080ff8080ffa080ffc080ffff

a00000a00020a00040a00060a00080a000a0a000c0a000ff
a02000a02020a02040a02060a02080a020a0a020c0a020ff
a04000a04020a04040a04060a04080a040a0a040c0a040ff
a06000a06020a06040a06060a06080a060a0a060c0a060ff
a08000a08020a08040a08060a08080a080a0a080c0a080ff
a0a000a0a020a0a040a0a060a0a080a0a0a0a0a0c0a0a0ff
a0c000a0c020a0c040a0c060a0c080a0c0a0a0c0c0a0c0ff
a0ff00a0ff20a0ff40a0ff60a0ff80a0ffa0a0ffc0a0ffff

c00000c00020c00040c00060c00080c000a0c000c0c000ff
c02000c02020c02040c02060c02080c020a0c020c0c020ff
c04000c04020c04040c04060c04080c040a0c040c0c040ff
c06000c06020c06040c06060c06080c060a0c060c0c060ff
c08000c08020c08040c08060c08080c080a0c080c0c080ff
c0a000c0a020c0a040c0a060c0a080c0a0a0c0a0c0c0a0ff
c0c000c0c020c0c040c0c060c0c080c0c0a0c0c0c0c0c0ff
c0ff00c0ff20c0ff40c0ff60c0ff80c0ffa0c0ffc0c0ffff

ff0000ff0020ff0040ff0060ff0080ff00a0ff00c0ff00ff
ff2000ff2020ff2040ff2060ff2080ff20a0ff20c0ff20ff
ff4000ff4020ff4040ff4060ff4080ff40a0ff40c0ff40ff
ff6000ff6020ff6040ff6060ff6080ff60a0ff60c0ff60ff
ff8000ff8020ff8040ff8060ff8080ff80a0ff80c0ff80ff
ffa000ffa020ffa040ffa060ffa080ffa0a0ffa0c0ffa0ff
ffc000ffc020ffc040ffc060ffc080ffc0a0ffc0c0ffc0ff
ffff00ffff20ffff40ffff60ffff80ffffa0ffffc0ffffff


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 21:30:57 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 895 ตอบ 0 223.204.59.160