กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » การกำหนดชนิดของตัวอักษร
การกำหนดชนิดของตัวอักษร
การกำหนดชนิดของตัวอักษร

รูปแบบ :<FONT FACE= ชื่อของfont SIZE=n>...</FONT>

การกำหนดชนิดและ ขนาดของตัวอักษรจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นเว็บเพจ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้เขียนต้องการมากที่สุด ทำให้ได้รับอรรถรสที่ผู้เขียนต้องการสื่อมากที่สุด

โดยทั่วไปการกำหนดชนิดตัวอักษร อาจทำได้ครั้งละหลายชนิดโดย Browser จะไปหา ชนิดตัวอักษรที่เป็นชื่อแรกก่อน ต่อเมื่อไม่พบจึงจะไปหาตัวที่สอง สาม ต่อไปเรื่อยๆ หากไม่พบก็จะใช้ชนิดตัวอักษรที่ผู้อ่านกำหนดไว้แทน

ชนิดตัวอักษรที่กำหนดควรจะเป็นชนิดที่ผู้เขียนต้องการแสดง หรือเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการกำหนดตัวอักษรไทยมักจะเป็นปัญหาเนื่องจาก ตัวอักษรไทยส่วนใหญ่มีขนาดความสูงน้อยกว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หากกำหนดขนาดใหญ่มักจะทำให้มองเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใหญ่เกินไป

ชนิดตัวอักษรที่มักจะใช้กันก็คือ

  • AngsanaUPC,CordiaUPC หรือ ชนิดตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วยUPCตัวอื่น ขนาด 14 หรือ 18 pixel (size=4 หรือ 5)
  • DB ThaiText ขนาด 14 หรือ 18 pixel (size=4 หรือ 5)
  • MS Sans Serif ขนาด 10 หรือ 12 pixel (size=2 หรือ 3)
รูปแบบที่แนะนำ
  • <FONT FACE= "MS Sans Serif" SIZE=-1>...</FONT>
  • <FONT FACE= "CordiaUPC,MS Sans Serif" SIZE=-1>...</FONT>
  • <FONT FACE= "Thonburi,MS Sans Serif" SIZE=-1>...</FONT>

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:15:25 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 888 ตอบ 0 183.88.88.173