กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » รูปแบบตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษรแบบ Physical Style
 • <B>...</B> สั่งให้แสดงตัวอักษรแบบหนา
 • <I>...</I> สั่งให้แสดงตัวอักษรเอน
 • <U>...</U> ช่วยเน้นข้อความด้วยการขีดเส้นใต้
 • <TT>...</TT>สั่งให้แสดงตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ดีด(มีความกว้างของแต่ละตัวอักษรเท่ากันหมด)
 • <SUP>...</SUP>สั่งให้แสดงตัวอักษรยก(superscript)
 • <SUB>...</SUB>สั่งให้แสดงตัวอักษรแบบห้อย(subscript)
รูปแบบตัวอักษรแบบ Logical Styleที่ใช้กันบ่อยๆ เช่น
  • <ADDRESS>...</ADDRESS> กำหนดให้เป็นตัวอักษรเอน มักใช้กับที่อยู่
  • <CITE>...</CITE>สั่งให้แสดงตัวอักษรเอน ในการอ้างอิง
  • <VAR>...</VAR>สั่งให้แสดงตัวอักษรเอน ระบุตัวแปร
  • <CODE>...</CODE>สั่งให้แสดงตัวอักษรแบบ monospace ในการเขียนรหัสโปรแกรม
  • <SAMPLE>...</SAMPLE>สั่งให้แสดงตัวอักษรแบบ monospace ในการเขียนตัวอย่าง
  • <STRONG>...</STRONG>สั่งให้แสดงตัวอักษรตัวเข้มมีค่าเหมือนกับ <B>...</B>
  • <BLINK>...</BLINK>สั่งให้แสดงตัวอักษรกระพริบ (ใช้ได้เฉพาะกับ Netscape Navigator)
  • <MARQUEE>...</MARQUEE>สั่งให้แสดงตัวอักษรวิ่ง (ใช้ได้เฉพาะกับ Internet Explorer)

  รูปแบบตัวอักษรแบบ พิเศษ 
  ใช้เมื่อเราต้องการ 
  ให้แสดงสัญลักษณ์ที่เราต้องการซึ่งไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์โดยตรงได้ ออกมาบนหน้าจอ


  ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
  Fanpage เพื่อการศึกษา 
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:14:04 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
  อ่าน 889 ตอบ 0 183.88.88.173