กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » บทที่ 8 คำการใช้คำสั่งสำหรับคำนวณเลขคณิต
บทที่ 8 คำการใช้คำสั่งสำหรับคำนวณเลขคณิต
บทที่ 8 คำการใช้คำสั่งสำหรับคำนวณเลขคณิต
 • บวก (+) เช่น  $x + $y
 • ลบ (-) เช่น  $x - $y
 • คูณ (*) เช่น  $x * $y
 • หาร (/) เช่น  $x / $y
 • หาเศษจากการหาร (%) หรือโมดูลัส เช่น  $x % $y
 • การเศษจากการหารโดยปรกติจะใช้กับเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ถ้าใช้กับเลขมีจุดทศนิยม จะมีการปัดทิ้งเป็นจำนวนเต็มก่อน

  กำหนดให้ $x มีค่าเท่ากับ 7 และ $y มีค่าเท่ากับ 4

  $x + $y 11
  $x - $y 3
  $x * $y 28
  $x / $y 1.75
  $x % $y 3

  กำหนดให้ $x มีค่าเท่ากับ 2.5 และ $y มีค่าเท่ากับ 4

  $x + $y6.5
  $x - $y-1.5
  $x * $y1.0
  $x / $y0.615
  $x % $y2  ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
  Fanpage เพื่อการศึกษา 
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 18:50:10 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
  อ่าน 866 ตอบ 0 223.204.59.160