กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » IF ELSE และ IF ELSEIF
IF ELSE และ IF ELSEIF
 IF  เป็นโครงสร้างภาษาที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน  และกำหนดทิศทางในการทำงานที่เหมาะสมกับเงื่อนไขนั้น  ซึ่งโครงสร้างของ  if  ก็เป็นเช่นเดียวกับภาษา  C  คือ
1.if (condition expression)
2.Statement
โดย  if  จะตรวจสอบว่า  เงื่อนไขใน  expression  เป็น จริง (TRUE)  หรือไม่  ถ้าเป็นจริง  ก็จะเข้าไปทำคำสั่งใน  statement  ถ้า  ไม่เป็นจริง  (FALSE)  ก็จะไม่ทำคำสั่งใน  statement   ซึ่ง  statement  นี้  อาจจะเป็นคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว  หรือว่า  เป็นชุดคำสั่งก็ได้  ซึ่งถ้าเป็นชุดคำสั่ง  ก็ต้องมี วงเล็บปีกกา คร่อม ชุดคำสั่งนั้นด้วย  จากตัวอย่าง
1.<?
2.if ($a $b)
3.echo ? a is bigger than b?;
4.if ($b $c) {
5.echo ?b is bigger than c?;
6.$c $b;
7.}
8.?>
Note : จากตัวอย่างข้างบน ถ้ามี Statement เดียว ไม่จำเป็นต้องมี { } เปิด Statement ไว้ แต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้ามี 2 Statement ขึ้นไป ต้องมี {  } ปิดไว้นะครับ 


        ELSE
    ในกรณีที่ต้องการให้มีทางเลือก  มากกว่าหนึ่งทาง  โดยท่าเงื่อนไขเป็นจริง  ก็ให้ทำทางเลือกหนึ่ง  ถ้าไม่เป็นจริง  ก็ให้ทำอีกทางเลือกหนึ่ง  ก็สามารถทำได้โดยใช้  else  เข้ามาช่วยใน  if  ดังนี้
1.if (expression)
2.true-statement;
3.else
4.false-statement;
ตัวอย่าง 

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 18:42:46 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 849 ตอบ 0 223.204.59.160