กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย php
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย php

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย php

การใช้ php เชื่อมต่อฐานข้อมูลนั้น จะใช้ function mysql_query() ; ในการเชื่อมต่อ วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการสร้าง Function ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL กันครับ ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องการสร้าง Function ให้กลับไปอ่านวิธีการสร้าง Function ก่อนนะครับ

เอาละครับ สร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ชื่อว่าไฟล์ congig.php เอาไว้ตั้งค่าของชื่อฐานข้อมูล ชื่อ host ขื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับ ตัวอย่างครับ
1.define("DB_HOST","localhost"); // ชื่อ Host
2.define("DB_NAME","database name"); // ชื่อฐานข้อมุล
3.define("DB_USERNAME","user MySQL"); // ชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้ฐานข้อมูล
4.define("DB_PASSWORD","pass MySQL"); // รหัสผ่านที่ใช้เข้าฐานข้อมูล
โดยแก้ช่องหลังนะครับ เช่นฐานข้อมูลของคุณชื่อ test ก็จะได้แบบนี้ครับ
1.define("DB_NAME","test"); // ชื่อฐานข้อมุล
หลังจากนั้น สร้างไฟล์ function.php ขึ้นมา 1 ไฟล์ครับ แล้วสร้าง Function ใ้ห้รับค่าทั้ง 4 เข้าไปครับ ค่าทั้งสี่ก็คือค่าข้างบนที่เราสร้างไว้ใน config.php นั่นเองครับ ตัวอย่าง
1.function connectdb($host="",$user="",$pass="",$db_name=""){ // ฟังชั่นในการติดต่อฐานข้อมูล
2.$connect_db = mysql_connect("".$host."","".$user."",
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 18:41:04 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 855 ตอบ 0 223.204.59.160