กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » รูปแบบการสร้างตัวแปร
รูปแบบการสร้างตัวแปร

รูปแบบการสร้างตัวแปร

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับภาษา PHP ไปบ้างแล้ว ในหัวข้อ "ก่อนเริ่มต้นเขียน PHP" มาวันนี้ผมก็จะมาเริ่มต้นบทที่ 1 การสร้างตัวแปรในภาษา PHP และความสามารถแปลกใหม่ ที่ไม่เหมือนภาษาอื่น ๆ ทำให้ภาษา PHP เป็นภาษาที่เด่นและยอดนิยมอย่างยิ่ง

รูปแบบการสร้างตัวแปร

1.$(a-zA-Z){1}(a-zA-Z0-9_)* = data ; หรือ $(a-zA-Z){1}(a-zA-Z0-9_)*;

อธิบาย
1. ขึ้นต้นด้วย $ เสมอ
2. ตามด้วย a-z หรือ A-Z 1 ตัว
3. หลังจากนั้น ตามด้วย a-z, A-Z, 0-9 หรือ _ ก็ได้

การสร้างตัวแปรมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 

1. สร้างตัวแปรและกำหนดค่าให้ทันที
   ตัวอย่างที่ 1: $number = 1;
2. สร้างตัวแปรและกำหนดค่าให้ทีหลัง
   ตัวอย่างที่ 1: $number;

ข้อดีของ Dynamic Varible

ไม่ต้องคำนึงถึงว่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปรนั้นเป็นอย่างไร หรือเป็นข้อมูลชนิดใด สามารถเก็บได้หมด และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ( Data Type ) ได้ตลอดเวลา เช่น:
1.$data = 12;
2.$data "TEST";
ซึ่งจากตัวอย่าง ตัวแปร $data สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดย Data Type จะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัตินั่นเอง

ข้อดีของ Dynamic Varible

   ง่ายต่อการสร้างตัวแปร และการเก็บค่าต่าง ๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อมูลและชนิดข้อมูลว่าเป็นประเภทไหน

ข้อเสียของ Dynamic Varible

   ทำให้การตรวจสอบชนิดของข้อมูลเป็นไปได้ยาก แต่ในปัจจุบัน PHP ได้พัฒนา Function ต่าง ๆ เพื่อนำเอามาเชคตัวแปรว่าเก็บข้อมูลชนิดใดไว้ได้แล้ว ทำให้ Dynamic Varible ไม่มีปัญหามากนักกับภาษา PHP 
สรุป
ภาษา PHP เป็นภาษาที่มีตัวแปรแบบ Dynamic Varible ซึ่งเป็นจุดเด่นมาก ๆ ของการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาของข้อเสียได้อย่างหมดจด ทำให้ภาษา PHP เป็นภาษาที่น่าอัฉศจรรย์จริง ๆ

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 18:40:09 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 859 ตอบ 0 223.204.59.160