กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » คำสั่ง for ในภาษา PHP
คำสั่ง for ในภาษา PHP

คำสั่ง for ในภาษา PHP

รูปแบบคำสั่ง: for
การใช้งานเบื้องต้น: ใช้สำหรับการทำงานซ้ำๆ 
บทก่อนหน้า: คำสั่งวน loop ในภาษา PHP

การใช้งานคำสั้ง FOR เบื้องต้น

การใช้งานคำสั้ง for จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ นั่นคือ
1. ตัวแปรสำหรับค่าเริ่มต้น
2. เงื่อนไขสำหรับการทำซ้ำ
3. คำสั่งสำหรับทำ กรณีเงื่อนไขเป็นจริง
4. ปรับปรุงค่าของตัวแปรเริ่มต้น

ทั้งหมดนี้จะเป็นการทำงานของ for ในทีละขั้นตอน อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนะครับ เรามาอธิบายด้วยโค๊ดโปรแกรมและรูปภาพการทำงานกันเลย

โปรแกรม: แสดงตัวเลข 1 - 10 ออกทางหน้าจอ
Output:
01.1
02.2
03.3
04.4
05.5
06.6
07.7
08.8
09.9
10.10
โค๊ดโปรแกรมที่ได้: 
1.<?php
2.for($i=1;$i<=10;$i++){
3.echo $i "<br>";
4.}
5.?>
การทำงานของโปรแกรม ( อธิบายการทำงานโดยรูปภาพ ):

อธิบายการทำงานของโปรแกรม:
1. เมื่อรันโปรแกรม โปรแกรมจะทำการดูที่ "ตัวแปรเริ่มต้น" ก่อนเป็นอันดับแรก ในที่นี้กำหนดให้ตัวแปร $i มีค่าเท่ากับ 1

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 13:43:29 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 857 ตอบ 0 117.121.221.2