กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ » pengertian gradasi menurut para ahli
pengertian gradasi menurut para ahli
pengertian gradasi menurut para ahli - Dalam analisis sistem kami menggunakan konvensi potongan potongan potongan dari sistem yang sesuai dengan nyaman di dalam kepala analis dan mudah dipahami. Dalam contoh mobil, mesin mobil lebih besar dari pada headsized sedangkan karburatornya hampir benar. Untuk komponen sistem informasi, potongan headsized Adalah hal-hal yang dapat ditentukan secara memuaskan dalam halaman atau kurang dari deskripsi teks Deskripsi ini disebut spesifikasi mini dan merupakan topik dari Spesifikasi Bab Mini.

Alternatif untuk pendekatan yang diratakan secara berturut-turut secara mendetail untuk memahami sistem terlalu mengerikan untuk direnungkan Misalkan dalam mencoba memahami mobil yang Anda mulai di tingkat mur dan arus atau tingkat subsubsubomponen Berapa banyak komponen subsubsidi yang ada Terlalu banyak yang membiarkan Anda mudah memahami bagaimana mobil bekerja? Dengan memulai pada tingkat ini Anda akan dibanjiri dengan rincian sampai-sampai Anda mungkin tidak akan pernah mengerti sistemnya Keuntungan dari pendekatan yang diratakan adalah Anda beralih ke rincian yang Anda pilih Bila Anda mengendalikan jumlah detail yang Anda inginkan. Jauh lebih mungkin untuk berhasil dengan tujuan Anda untuk memahami keseluruhan sistem.

Sekarang lihat backat sistem perburuan manusia gua Berburu hanyalah bagian dari kehidupan mereka Jika Anda sedang mempelajari antropologi dan ingin memahami cara orang-orang gua, kemungkinan besar Anda tidak akan mempelajari resep mereka untuk saus barbeque yang mereka gunakan pada mamut wol. Sebaliknya Anda Pertama melihat tingkat yang lebih tinggi untuk mempelajari semua kegiatan mereka berburu mengumpulkan lukisan dinding gua clubbing suku lain dan seterusnya Maka Anda akan mempelajari setiap aktivitas yang Anda identifikasi Anda akan menghasilkan diagram sistem berburu untuk belajar pada tingkat ini dan kemudian Anda Mungkin terus melihat rincian yang lebih rendah seperti bagaimana mereka membuat alat mereka bagaimana mereka mencampur cat untuk dinding gua dan seterusnya Akhirnya dengan semakin menurun ke rincian lebih dan lebih Anda akan menangkap semua aktivitas serta hubungan di antara mereka. Metode ini disebut pendekatan topdown Membuat Fungsional Pieces.

pengertian para ahli,

pengertian gradasi  Taktik memalsukan sistem yang besar menjadi komponen yang semakin kecil tampaknya bijaksana Namun Anda harus memastikan bahwa Anda menghasilkan komponen yang berguna. Tidak ada gunanya memotong sistem secara acak dengan cara yang Lizzie Borden mempartisi orang tuanya Bila Anda membagi sistem komponen yang dihasilkan harus memiliki beberapa Hubungan rasional dengan bagaimana sistem bekerja Dengan kata lain setiap komponen harus menjadi bagian fungsional dari sistem.


เมื่อ 2 กรกฎาคม 2560 20:52:39 สอนโดย >> lokiciut
อ่าน 1552 ตอบ 0 217.64.42.215