กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ » Gambar lucu terbaru
Gambar lucu terbaru
Kadang-kadang sulit untuk mengetahui perbedaan antara memiliki naksir untuk seseorang dan memiliki apa yang diperlukan untuk membuat sebuah hubungan yang bekerja. Faktor penentu utama adalah untuk bertanya pada diri sendiri apa yang itu adalah bahwa Anda berdua gambar lucu memiliki kesamaan. Dangkal kesamaan film, makanan, berpesta dan bersemangat membuat-out sesi yang paling mungkin tidak cukup untuk membuat hubungan jangka panjang yang bekerja. Dan tidak apa-apa.

Tapi Bantulah diri sendiri dan orang lain dengan melihat hubungan Anda realistis. Jika hanya nafsu, jujur tentang fakta bahwa tarik Anda terbatas fisik. Jangan bicara diri Anda atau pasangan Anda ke berpikir di sana adalah masa depan untuk Anda sebagai pasangan jika tidak ada. Ini adalah percakapan Anda akan ingin memiliki dalam tahap awal dari keintiman. Dengan bersikap Gambar lucu terbaru jujur tentang ruang lingkup dari perasaan Anda untuk satu sama lain, Anda akan menghindari terluka serta menyakiti orang lain.

Apakah Anda berbagi umum tujuan hidup, mimpi dan ambisi?

Sebelum keadaan menjadi terlalu panas dan berat antara Anda dan pasangan Anda potensial, Anda harus mendiskusikan tujuan jangka panjang, mimpi, dan ambisi. Setelah semua, Anda mungkin tidak ingin menginvestasikan waktu Anda, energi, dan keintiman dengan seseorang yang tidak berbagi visi yang sama masa depan Anda. Hal-hal yang Anda mungkin ingin mendiskusikan sebelum keadaan gambar lucu menjadi terlalu panas dan berat meliputi:

? Apakah orang lain berbagi cita-cita hubungan jangka panjang Anda?

? Apakah dia atau dia berbagi ide-ide Anda tentang memiliki anak?

? Apakah Anda memiliki gaya hidup umum prioritas (karir, rumah, dll)?

? Apakah Anda memiliki etika dan moral yang sama?

Sementara menggerek percakapan ini bisa merasa agak tidak nyaman, itu adalah diskusi penting untuk memiliki awal dalam hubungan pemula. Mengapa? Sebab hal itu memaksa Anda berdua untuk berkomunikasi dengan cara yang jujur dan terbuka, dengan harapan menebang pada waktu yang terbuang gambar lucu dan melukai perasaan. Plus, jika Anda sudah terlibat dalam gairah fisik, Anda akan ingin memastikan bahwa energi emosional Anda sama kompatibel.

Apakah perasaan Reksa?

Inilah alasan sebenarnya bahwa memiliki percakapan sulit ini sangat penting untuk keberhasilan hubungan Anda: sementara Anda mungkin merasa bahwa hal-hal yang berlayar sepanjang lancar, pasangan Anda mungkin memiliki ide-ide lain. Daripada menemukan diri menuju bahagia selamanya hanya untuk menemukan Anda telah tiba tidak sendirian, penting untuk mengetahui dimana orang lain berdiri sesegera mungkin. Ini tidak berarti memiliki percakapan tentang komitmen pada kencan pertama, atau menawarkan gambar lucu ultimatum tentang eksklusivitas setelah ciuman pertama.

Tetapi ketika Anda menemukan diri Anda terlibat erat dengan seseorang yang Anda perlu tahu keberadaan Anda. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah berani untuk mengekspresikan perasaan Anda dan meminta Anda calon mitra bagaimana ia merasa. Jika perasaan tidak saling, yaitu, jika salah satu dari Anda hanya tertarik dalam hubungan fisik santai sementara yang lain ingin masa depan bersama-sama gambar lucu, lebih baik untuk mengetahui bahwa sebelum Anda naik terlalu jauh.

เมื่อ 13 ธันวาคม 2558 08:48:56 สอนโดย >> adraza
อ่าน 1253 ตอบ 0 212.83.160.216