กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » เรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน » ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับประาชาคมอาเซียน
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับประาชาคมอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ความเป็นมา Asean ฉบับเต็มคลิ๊กที่นี่ ?>> Download <<?
- ข้อมูลภูมิภาคอาเซียน คลิ๊กที่นี่ ?>> Download <<?
- Asean คืออะไร คลิ๊กที่นี่ ?>> Asean คืออะไร <<?
- AEC คืออะไร คลิ๊กที่นี่ ?>> AEC คืออะไร <<?

บทความโดย www.thai-aec.com 



ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 14:35:07 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 937 ตอบ 0 113.53.230.98