กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ » เพลง Jingle Bell
เพลง Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell 


Dashing through the snow 
On a one-horse open sleigh, 
Over the fields we go, 
Laughing all the way; 
Bells on bob-tail ring, 
making spirits bright, 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight 
Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way! 
O what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh 

A day or two ago, 
I thought I'd take a ride, 
And soon Miss Fanny Bright 
Was seated by my side; 
The horse was lean and lank; 
Misfortune seemed his lot; 
He got into a drifted bank, 
And we, we got upsot. 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
Jingle all the way! 
What fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

A day or two ago, 
the story I must tell 
I went out on the snow 
And on my back I fell; 
A gent was riding by 
In a one-horse open sleigh, 
He laughed as there 
I sprawling lie, 
But quickly drove away. 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
Jingle all the way! 
What fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

Now the ground is white 
Go it while you're young, 
Take the girls tonight 
And sing this sleighing song; 
Just get a bob-tailed bay 
two-forty as his speed 
Hitch him to an open sleigh 
And crack! you'll take the lead. 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
Jingle all the way! 
What fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 14:03:15 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 936 ตอบ 0 113.53.230.98