กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » คำสั่ง CLRSCR
คำสั่ง CLRSCR

คำสั่ง  CLRSCR

          เป็นคำสั่งที่ใช้ลบหน้าจอ

        รูปแบบ            

                  Clrscr;

คำสั่ง  Write  และ  WriteLn

เป็นคำสั่งที่นำข้อมูลที่เป็นข้อความและตัวเลขแสดงผลทางจอภาพ

          รูปแบบ

                   Write (?String?);
                   WriteLn (?String?);

         String  หมายถึง  ข้อความที่ต้องการแสดงผลทางจอภาพโดยไม่ผ่านตัวแปร  ต้องมีเครื่องหมาย ? ปิดหน้าและท้ายประโยคเสมอ

         รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่งแสดงผลทางจอภาพ

                   

ตัวอย่าง  โปรแกรม  EX2

Program  Ex2;
Uses
  Crt;
Begin
          CLRSCR;
          Write(?I  ?);
          Write(?am  ? );
          Write(?a  ?);
          WriteLn(?computer?);
End.ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:45:56 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 886 ตอบ 0 223.206.234.127