กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » ภาษา HTML คืออะไร
ภาษา HTML คืออะไร

ภาษา HTML คืออะไร

HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันแพร่หลายใน internet เช่นเดียวกับคำสั่งใน UNIX หรือ DOS ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC

พูดง่ายๆHTML ก็คือเอกสารข้อความที่มี ชุดคำสั่ง <TAG> กำกับแต่ละส่วนของเอกสาร เพื่อบอกให้โปรแกรมสำหรับอ่านซึ่งเราเรียกว่า Web browser รู้ว่า แต่ละส่วนของเอกสารจะต้องแสดงผลออกมาอย่างไร หรือจะต้องทำอย่างไรหากมีการเลือก(ด้วยการคลิกเมาส์หรือกด Enter) ตรงบริเวณที่กำหนด เป็นต้น

รูปแบบของเอกสาร HTML เป็นอย่างไร?

รูปแบบมาตรฐานของเอกสาร HTML จะมีอยู่สองส่วน ส่วนแรกเรียกว่าส่วนหัว (head) และส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนตัว(body) และทั้งสองส่วนจะต้องอยู่ภายใต้ชุดคำสั่ง <HTML>....</HTML> เสมอ

รูปแบบเอกสาร HTML ที่สมบูรณ์ ควรจะมีชุดคำสั่งมาตรฐานกำกับอย่างน้อยที่สุด ดังนี้

<HTML>
  <HEAD> 
   <TITLE>หัวข้อเรื่อง </TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY>
  เนื้อความที่ต้องการสื่อสาร
  </BODY> 
</HTML>

หมายเหตุ

 1. ข้อความหรือชุดคำสั่งใดๆที่อยู่ระหว่างชุดคำสั่ง <HEAD> จะเป็นส่วนของ การบรรยายคุณลักษณะของเอกสาร
 2. ข้อความหรือชุดคำสั่งใดๆที่อยู่ระหว่างชุดคำสั่ง <BODY>จะเป็นส่วนของ เนื้อหาของเอกสาร

  หลักการเขียนภาษา HTML แบบง่ายๆ

 1. จัดให้คำสั่งเปิดและปิดในแต่ละชุดคำสั่งอยู่ใน column ตรงกัน
 2. ข้อความที่ไม่ยาวมาก ถ้ามีคำสั่งเปิดและปิด ให้เขียนในบรรทัดเดียวกัน
 3. คำสั่งที่มีตัวเปิดและปิด ให้เขียนตัวเปิด/ปิดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเขียนข้อความลงไป
  เช่น ต้องการเขียน"HTML editor สำหรับภาษาไทย"ก็ควรเริ่มด้วย
  <H2></H2> 

  <H2><B></B></H2>

  <H2><B>HTML editor สำหรับภาษาไทย</B></H2>

  วิธีการนี้จะช่วยให้ลดความผิดพลาดลงได้มาก
 4. ข้อความที่อยู่ในคำสั่งเปิดและปิด ให้พิมพ์เยื้องไปทางขวา
 5. คำสั่งใดที่อยู่ในคำสั่งเปิดและปิดของคำสั่งอื่น ให้พิมพ์เยื้องไปทางขวามากกว่าเดิมอีกเล็กน้อย

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:11:23 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 885 ตอบ 0 183.88.88.173