กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » แสดงข้อความต้อนรับและอำลา ก่อนเข้าและออกจากโฮมเพจ
แสดงข้อความต้อนรับและอำลา ก่อนเข้าและออกจากโฮมเพจ
ตัวอย่าง 
ก็อย่างที่เห็น ก่อนเข้ามา จะมีข้อความขึ้นมาทักทาย 

Java Script 
<body 
onLoad="alert('สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ ...  โฮมเพจ')" 
onUnload="alert('ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ Bye Bye')" > 
</body>

วิธีใช้ 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:32:19 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 890 ตอบ 1 183.88.88.173
RE : แสดงข้อความต้อนรับและอำลา ก่อนเข้าและออกจากโฮมเพจ
ขอบคุณครับ
ตอบโดย >> ครูเอ็กซ์ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 14:38:41 183.88.88.173
1