กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา » ควันบุหรี่มือสอง
ควันบุหรี่มือสอง
ควันบุหรี่มือสอง
          ควันบุหรี่มือสอง ฆาตรกรร้ายฆ่าคนไม่สูบทั่วโลกกว่า 600,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิด 1 ใน 3 คือเด็ก ได้กลิ่นแค่ 7 วินาที นิโคตินเข้าถึงสมองได้มากกว่าคนสูบเองเกือบ 3 เท่า ดมไปเรื่อยๆ ร่างกายได้สารพิษอีก 4,000 ชนิด 60 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ดมปุ๊บเสี่ยงมะเร็งปอดปั๊บ แถมมะเร็งที่คอและมะเร็งอื่นๆ อีกมากกว่าคนปกติ 2 เท่า ควันจากการเผาไหม้ที่ลอยอยู่ 2 วัน จะกลายเป็นสารพิษตกค้าง เกาะตามตัว เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน กลุ่มเสี่ยงสุดคือ เด็กเล็ก
          ตามกฎหมาย ที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งในและนอกอาคาร ได้แก่ สถานศึกษา โรงพยาบาล วัด ที่สาธารณะ นอกนั้นสูบในที่ให้จัดไว้สูบนอกอาคารเท่านั้น ใครฝืนสูบหรือเจ้าของที่ไม่ติดป้ายว่าที่ไหนห้ามสูบที่ไหนให้สูบ โดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
          ควันบุหรี่ไม่มีระยะปลอดภัย คนสูบ คนอยู่ใกล้มีสิทธิตายทั้งนั้น ไม่รักตัวเอง ไม่รักใคร ก็ไม่ควรทำร้ายใคร ไปสูบไกลๆ เขาก็แล้วกัน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:39:09 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 943 ตอบ 0 113.53.230.98