กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา » เลิกเหล้าสุขภาพดี
เลิกเหล้าสุขภาพดี
เลิกเหล้าสุขภาพดี
          ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มปีละ 2.5 ล้านคน ซึ่งนอกจากผลพวงของอุบัติเหตุแล้วการดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าวันละ 5 แก้ว เป็นสาเหตุให้เกิดโรค มากกว่า 60 โรค เช่น เอดส์ วัณโรค หัวใจ มะเร็ง เพราะเหล้าทำให้สมองฝ่อก่อนวัย
          เหล้าทำให้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และคนดื่มเหล้าจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า      
          เหล้า ทำให้มะเร็งถามหาทั้งมะเร็งลำคอ มะเร็งปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน
          คนที่ดื่มเหล้าเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง 10-14 ปี
          แต่ถ้าเลิกเหล้า จะเกิดอะไรขึ้น การทำงานของสมองจะดีขึ้น ระบบทางเดินอาหาร ตับ หัวใจ จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติ ถ้าไม่อยากตายก่อนวัย เลิกดื่มตั้งแต่วันนี้ แล้วสุขภาพจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:38:04 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1134 ตอบ 0 113.53.230.98