กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา » คู่มือที่ทำให้รู้จัก Ebola
คู่มือที่ทำให้รู้จัก Ebola
คู่มือที่ทำให้รู้จัก Ebola มากขึ้น 
โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรค Ebola คืออะไร
     เป็นโรคติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงในคนและสัตว์ประเภทลิง เกิดจากเชื้อไวรัส Ebola แสดงอาการได้รวดเร็ว แต่สามารถป้องกันได้
การแพร่กระจายของเชื้อ
     รับเชื้อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น เลือด น้ำลาย อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อของผู้ป่วยโรค Ebola รวมถึงเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้ป่วย การสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ ตลอดจนสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนเชื้อ
มีระยะฟักตัว 2-21 วัน
     อาการมีไข้ อาเจียน อุจจาระร่วง เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ผื่นนูนแดงขึ้นตามตัว ตาแดง สะอึก และบางรายอาจพบเลือดออกตามทวารทั้ง 9
วิธีป้องกัน
-       หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย
-       ผู้ป่วยสงสัยโรค Ebola ควรได้รับการตรวจทันที
-       กรณีพบผู้ป่วยสงสัยควรแยกผู้ป่วยและใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด
-       เชื้อโรคอาจแพร่กระจายทางเสื้อผ้าหรือเตียงนอนผู้ป่วย ต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคกับเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนของผู้ป่วยก่อนสัมผัส
-       ศพผู้เสียชีวิตจากโรค Ebola ควรใช้ถุงห่อหุ้มอย่างดีและรีบดำเนินการฝังทันที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:36:07 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 916 ตอบ 0 113.53.230.98