กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา » สถานที่ปลอดบุหรี่
สถานที่ปลอดบุหรี่
สถานที่ปลอดบุหรี่
          กินเหล้า สูบบุหรี่ ผิดที่ผิดทาง ผิดกฎหมาย ถูกจับ ถูกปรับ ดีไม่ดีเข้าคุก สถานที่ห้ามดื่ม ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สวนสาธารณะ วัด โรงงาน ปั๊มน้ำมัน ใครฝืนทำมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนชอบสูบรู้ไว้ สถานที่ห้ามสูบคือ ที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด ได้แก่ โรงพยาบาล สถานที่ออกกำลังกาย ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า วัด สถานบริการเชื้อเพลิง สถานที่ทำงาน ตลาด สถานศึกษา ยานพาหนะ สถานที่ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหารจะติดแอร์หรือไม่ติด รวมถึงทางเดินในคอนโดและโรงแรมด้วย หากฝืนสูบโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าของสถานที่ปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท
          เห็นใครดื่ม สูบ ขาย ผิดที่ผิดทาง รบกวนผู้อื่น โทรไปร้องเรียนได้ที่ 02 590 3342 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:35:06 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 920 ตอบ 0 113.53.230.98