กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » Last update ทุกวันที่เข้าชม
Last update ทุกวันที่เข้าชม
ตัวอย่าง
โฮมเพจนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 
Java Script 
<script language="javascript"> 
function initArray() { this.length = initArray.arguments.length 
for (var i = 0; i < this.length; i++) this[i+1] = initArray.arguments[i]} 
var DOWArray = new initArray("อาทิตย์","จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์"); 
var MOYArray = new initArray("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม", 
"มิถุนายน","กรกฏาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม"
); 
var LastModDate = new Date(document.lastModified); 
document.write("โฮมเพจนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วัน"); 
document.write(DOWArray[(LastModDate.getDay()+1)],"ที่ "); 
document.write(LastModDate.getDate()," "); 
document.write(MOYArray[(LastModDate.getMonth()+1)]," "); 
document.write(LastModDate.getYear()+2443); 
</script>

วิธีใช้ 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:31:01 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 885 ตอบ 0 183.88.88.173