กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ » สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง

นัก?วิจัย?มหาวิทยาลัย?รัฐ?มิชิแกน ของ?สหรัฐฯ แนะ?ให้?ครู?สอน?วิชา?พีชคณิตให้?ออกท่า?ออก?ทาง?ประกอบ?ด้วย จะ?ช่วย?ให้?นักเรียน?เข้าใจ?และ?ทำ?โจทย์?ได้?ง่าย?ขึ้น

พวก?เขา?กล่าว?ว่า ให้?ครู?ออกท่า?ทาง?ง่ายๆ อย่าง?เช่น ใช้?มือขวา?เพื่อ?แสดง?ว่าเป็น?ข้าง?บวก และ?มือ?ซ้ายเป็น?ข้าง?ลบ เป็นต้น ?การ?ออกท่า?ออกท่าเป็น?เครื่องมือ?ที่?เป็น?ประโยชน์?มาก ใช้ได้?ง่าย?และ?อิสระ?ใน?ห้อง?เรียน และ?เชื่อ?ว่ามัน?สามารถ?ให้?ผล?อย่าง?ยั่งยืน?

ทีม?นัก?วิจัย?ได้ความ?รู้?จาก?การ?ทดสอบ?กับ?นักเรียน?มัธยม?ระดับ 2-3 และ 4 ของ?โรงเรียน?ใน?รัฐ โดย?ให้?นักเรียน?ครึ่ง?หนึ่งเรียน?กับ?ครู?ที่?สอน?ด้วย?คำ?พูด?เพียง?อย่าง?เดียว เทียบ?กับ?นักเรียน?จำนวน?ที่?เหลือเรียน?จาก?วีดิโอ?การ?สอน?ของ?ครู?ที่?ออกท่า?ออก?ทาง?ประกอบ?ด้วย พบ?ว่า?เด็ก?ที่?ได้?เรียน?จาก?วีดิโอทำ?คะแนน?ใน?การ?สอบ?ได้?เหนือ?กว่า.

 

 

ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 11:18:59 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 930 ตอบ 0 113.53.230.98