กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ » บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ตอนที่ 2 อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ (1 ชม.)

bullet

จุดประสงค์การเรียนรู้ ...

bullet

เพื่อให้นักศึกษารู้จัก และเข้าใจสภาพการทำงานของ

bullet

1. คีย์บอร์ด

bullet

2. เมาส์

bullet

3. จอภาพ และการ์ดแสดงผล

bullet

4. เครื่องพิมพ์

bullet

5. สแกนเนอร์

bullet

6. โมเด็ม และการ์ดเสียง

bullet

เนื้อหาการเรียน ...

bullet

1. แผงแป้นอักขระ (Keyboard)

bullet

แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดไม่ใหญ่มาก บนแป้นพิมพ์จะมีปุ่มตัวอักษร สัญลักษณ์ และอักขระต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีปุ่มต่างๆ ทั้งสิ้น 101 ปุ่ม แต่ปัจจุบันอาจเพิ่มปุ่มพิเศษมากขึ้นอีก เพื่อสนับสนุนการใช้ งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ

bullet

bullet

 

bullet

แป้นพิมพ์ที่สำคัญ ...

bullet

?        แป้น Escape  ...

bullet

ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่ง หรือออกจากโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ มีจำนวน แป้น อยู่ที่มุมบนซ้ายสุด

bullet

?        กลุ่มแป้น Function ...  

bullet

มีทั้งหมด 12 ปุ่ม ตั้งแต่ F1ถึง F12 ช่วยอำนวยความสะดวกใน การทำงานด้วยโปรแกรมต่างๆ ให้ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น กด F1 เป็นการเรียกใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help)

bullet

?     แป้น Backspace  ...

bullet

ใช้ลบตัวอักษรที่อยู่ก่อนเคอร์เซอร์ ทีละหนึ่งตัว มี ปุ่ม อยู่ด้านบนถัดจากแป้น F11,F12 ลงมา

bullet

?        กลุ่มแป้นสำหรับแก้ไขข้อความ  ...

bullet

มีอยู่ แป้น ถัดจากแป้น F12 ลงมา ประกอบด้วยแป้น Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown ใช้มากในโปรแกรมประเภทเวิร์ด สำหรับแทรกข้อความ ลบข้อความ เลื่อนตำแหน่ง เคอร์เซอร์และตำแหน่งของกระดาษ

bullet

?        แป้น Enter ...

bullet

มีอยู่ แป้น ทำหน้าที่บอกให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำตามคำสั่งที่พิมพ์ไว้ เช่น โปรแกรม Internet Explorer  พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Address แล้วต้องEnter คอมพิวเตอร์จะติดต่อไปยังเว็บไซต์  ในโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing)  กด Enter หมายถึง การขึ้นบรรทัดใหม่ ในโปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet)  กด Enter หมายถึง ป้อนข้อมูลเข้าไปในเซลล์เรียบร้อยแล้ว

bullet

?        แป้น Control (Ctrl)  และแป้น Alternate (Alt)  ...

bullet

มีอยู่อย่างละ ปุ่ม ทางซ้ายและขวามือ ทำหน้าที่ร่วมกับแป้นอื่น เพื่อให้เกิดคำสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาก เช่น Ctrl+S หมายถึง การบันทึกข้อมูล, Ctrl+Alt+Del หมายถึง  เปิดหน้าต่าง Task Manager เพื่อดูสภาวะการทำงานของโปรแกรมที่กำลังใช้งาน เป็นต้น

bullet

?        กลุ่มแป้นนัมเบอร์ (Numberic Keypad) ... 

bullet

อยู่ทางขวาของแป้นพิมพ์ มี 2 สถานะคือ ตัวเลข 0-9 และคีย์ลูกศร ถ้าอยู่ในสวานะที่ปุ่ม Num Lock มีติดอยู่ แสดงว่าแป้นชุดนี้เป็นตัวเลข  หรือถ้าไฟของปุ่ม Num Lock ดับ แสดงว่าแป้นชุดนี้เป็นคีย์ลูกศร

bullet

?        กลุ่มแป้นเลื่อนเคอร์เซอร์ ...

bullet

ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนจอภาพ

bullet

?        แป้นสเปซบาร์ (Spacebar) ... 

bullet

มี แป้น เป็นแป้นที่ยาวที่สุดของแป้นพิมพ์ อยู่ด้านล่างสุด ทำหน้าที่พิมพ์ตัวอักษรที่เป็นช่องว่าง ครั้งละ ตัวอักษร

bullet

?        แป้นชิฟต์ (Shift) ...

bullet

มีอยู่ แป้น ซ้าย-ขวา ทำหน้าที่คอยเรียกใช้งานตัวอักษรอีกชุดหนึ่ง ที่อยู่ด้านบนของแป้นพิมพ์ เหมือนกับการยกแคร่ของแป้นพิมพ์ดีด

bullet

?        แป้น Caps Lock ...

bullet

อยู่เหนือปุ่มชิฟต์ (Shift) ทางซ้าย  มีหน้าที่ทำให้คีย์บอร์ดอยู่ในสภาวะ เรียกใช้งานตัวอักษรชุดที่อยู่ด้านบนของแป้นพิมพ์ตลอดเวลา

bullet

?        ไฟแสดงสถานะ ...

bullet

เป็นไฟเล็กๆ ทางขวามือด้านบนสุดของแป้นพิมพ์  ใช้แสดงสถานะของการใช้งานปุ่ม  Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock

bullet

?        กลุ่มแป้นพิมพ์อักขระ ... 

bullet

มีจำนวน 47 แป้น เป็นแป้นกลุ่มใหญ่ของแป้นพิมพ์ อยู่ตรงกลาง  มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตำแหน่งคล้ายกับพิมพ์ดีดทั่วไป

bullet

 

bullet

ความต้องการคีย์บอร์ดที่สะดวกต่อการพกพา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ คือคีย์บอร์ดแบบพับได้ ซึ่งทำได้สารพลาสติกที่มีการใส่วงจรภายใน ที่สามารถพับม้วนได้สะดวก

bullet

แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์หลักเพื่อป้อนข้อมูลที่ใช้งานมากที่สุด จึงต้องใช้งานให้คล่อง ผู้ที่เคยเรียนพิมพ์ดีดมาจะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องกว่าผู้ที่ไม่เคยเรียนพิมพ์ดีดมาก่อน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนควรจะหัดพิมพ์สัมผัสให้คล่อง และเรียนรู้การใช้งานแป้นพิมพ์พิเศษต่างๆ ตามที่โปรแกรมกำหนดและหมั่นใช้งานบ่อยๆ ก็จะสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้คล่องมือและสนุกสนาน

bullet

bullet

2. เมาส์ (Mouse) ...

bullet 
bulletเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่นเดียวกับคีย์บอร์ด ทำหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์ (Mouse Pointer) ที่ปรากฏบนจอภาพ  การเลือกคำสั่งโดยใช้เมาส์จะให้ความสะดวกกว่าการใช้คีย์บอร์ด โดยเฉพาะในโปรแกรม ประเภท  Windows  สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการขยับเมาส์เพียงเล็กน้อย
bulletเมาส์มีรูปร่างหลากหลายรูปแบบ มีสีสันต่างๆ กันไปตามการออกแบบของผู้ผลิต
bullet
bullet

หน้าที่ของเมาส์ โดยสรุปมีดังนี้

1. เลือกคำสั่งบนเมนู                                   

2. ใช้เลื่อนสัญรูป (Icon)

3. ปรับเปลี่ยนขนาดของวินโดว์หรือหน้าต่าง

4. เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

5. เลือกออปชันต่าง ๆ

bullet

ส่วนประกอบที่สำคัญ

?         ลูกกลิ้งกลม สำหรับหมุนเพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์

?         เมาส์รุ่น แบบใช้แสง (Optical) ทำงานโดยการวัดตำแหน่งของแสงที่สะท้อนกลับมา 

?         ล้อหมุนตรงกลางระหว่างปุ่มซ้ายขวา ปุ่มคำสั่งเพื่อเลื่อนภาพขึ้นหรือลง  ในบางโปรแกรม Microsoft Word หรือ Internet Explorer   

 

bullet

การใช้เมาส์ที่ถูกต้อง

?         จับเมาส์ด้วยนิ้วโป้งและนิ้วนาง นิ้วชี้จะอยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ส่วนนิ้วกลางวางที่ปุ่มขวา อุ้งมือสำหรับบังคับให้เลื่อนเมาส์ไปมา  เมื่อเราเลื่อนเมาส์ ตัวชี้เมาส์บนจอภาพจะเลื่อนไปมา  แสดงว่าเมาส์กำลังทำงานตามปกติ

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet

การใช้เมาส์มีลักษณะดังนี้

1.  การเลื่อนตัวชี้เมาส์ คือ การขยับเมาส์ไปมา

2. Click คือ การชี้ที่ส่วนต่างๆ ที่ปรากฏบนจอภาพ แล้วการกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครึ่ง

3. การดับเบิลคลิก (Double Click) คือ การกดปุ่มซ้ายบนเมาส์ติดกัน ครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา การดับเบิลคลิกมีค่าเท่ากับการกดคีย์ Enter 

4. การลากแล้วปล่อย (Drag and Drop) คือ การเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปชี้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของไอคอน ข้อความ หรือภาพที่ต้องการ   แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้  จากนั้นขยับเมาส์เพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนจอภาพ   แล้วจึงปล่อยปุ่มซ้ายเมาส์

5. การคลิกเมาส์ปุ่มขวา (Right Click) คือ การคลิกที่ปุ่มขวาของเมาส์หนึ่งครั้ง ใช้เพื่อเปิดเมนูย่อยขึ้นมา นิยมใช้ในการเปิด โปรแกรม Windows

6. การเลื่อนล้อหมุน (Wheeling) คือ การขยับล้อที่อยู่กลางเมาส์ ระหว่างปุ่มซ้ายและขวาให้เลื่อนไปมา ใช้เพื่อเลื่อนภาพที่ปรากฏบนจอให้ขึ้นหรือลง

bullet
bullet

แผ่นรองเมาส์ (Mouse Pad)

ควรจะใช้แผ่นรองเมาส์ (Mouse Pad)  ที่มีพื้นผิวเรียบ และสะอาด เพื่อให้ลูกกลิ้งเลื่อนไปมาได้ เมาส์แบบลูกกลิ้ง ควรจะถอดมาทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อให้ลูกกลิ้งขยับเลื่อนไปมาได้สะดวก หรือหากใช้เมาส์แบบแสง  แผ่นรองเมาส์ ไม่ควรจะเป็นภาพที่มีลวดลาย หรือมีสีสันตัดกันมากๆ  เพราะแต่ละสีจะมีค่าของแสงสะท้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะเป็นผลให้ขยับตัวชี้เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ยาก  

bullet

bullet

3. จอภาพและการ์ดแสดงผล (Monitor and Video Card) ...

bullet

3.1 จอภาพ (Monitor) ...

bulletในอดีตจอภาพมีหลายแบบ
bullet

3.1.1   ลักษณะของจอภาพด้านประสิทธิภาพ ...

bullet

o   จอภาพสีเดียว (Monochrome)

เป็นจอภาพที่ใช้กันทั่วไปในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันใช้เฉพาะในบางที่เช่น เครื่องคิดเงินในร้านค้า หรือตู้ ATM ของบางธนาคาร   เป็นต้น  มีลักษณะการแสดงผลเป็นสีเดียวเช่น สีขาว สีเขียว หรือสีส้ม และแสดงได้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้น

o   จอภาพแบบ VGA (Video Graphics Array)  

มีความละเอียดของพิกเซล 640x480 จุด เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆ ไป มีขนาดของจอภาพ 14 หรือ 15 นิ้ว โดยวัดระยะจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งในแนวทแยงบนจอภาพ

o   จอภาพแบบ SVGA (Super Video Graphics Array)

จะมีความละเอียดของพิกเซล 800x600จุด เหมาะสำหรับใช้ในงานธุรกิจ หรือตามสำนักงานทั่วๆ ไป ขนาดที่นิยมคือ 14หรือ 15 นิ้ว ส่วนจอที่มีความละเอียดของ พิกเซล 1,280x1,024 จุด เหมาะสำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟิกต่าง ๆ

bullet 
bullet

3.1.2   ลักษณะของจอภาพด้านสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์  มีดังนี้ ...

bulletจอแบบโค้ง หรือจอหลอดภาพ  CRT และ Trinitron
bullet

?        จอภาพ CRT (Cathode-Ray tube)


เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีหลอดภาพแบบ CRT มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งจอภาพในปัจจุบันจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ ได้แก่

 

o        จอภาพแบบธรรมดา หรือ Shadow Mask 
เป็นจอภาพที่ใช้หลอดภาพแบบ CRT ธรรมดา 
มีราคาถูกที่สุด และมีการใช้งานกันมาก
ในปัจจุบัน    พื้นผิวหน้าจอส่วนใหญ่จะเป็น
แบบที่มีความโค้งแต่ก็จะมีแบบที่ทำการลด
ส่วนโค้งของพื้นผิวหน้าจอให้เกือบแบนเรียบ
ด้วย ที่เรียกว่า แบบ Flat Square (FST) ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

Retrieved from http://www.monitor4u.com/review/review4u/images/17fd_trinitron.jpg

o        จอภาพแบบไตรนิตรอน (Trinitron) 
เป็นจอภาพที่ใช้หลอดภาพ CRT แบบ Trinitron 
ที่พัฒนาโดยบริษัท Sony มีคุณสมบัติพิเศษกว่า
หลอดภาพแบบ CRT ธรรมดาคือ ภาพที่แสดง
จะมีความสว่างสีสันสดใสสมจริงมากกว่า และช่วยถนอมสายตาในการใช้งานนานๆ จอ Trinitron    ซึ่งปัจจุบันนี้แทบจะถูกแทนที่
ด้วยแบบใหม่เรียกว่า Flat Display Trinitron (FD Trinitron) ซึ่งก็ใช้หลอดภาพ Trinitron เช่นกันแต่หน้าจอ จะมีลักษณะแบนราบ   
 ไม่หลอกสายตา

bullet 
bulletจอภาพแบบแบน (LCD) ...
bullet
bullet


เมื่อ 23 กันยายน 2557 10:57:00 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 300 ตอบ 0 113.53.230.98