กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา » แบบรายงานผลการได้รับคะแนน ออนไลน์
แบบรายงานผลการได้รับคะแนน ออนไลน์

แบบรายงานผลการได้รับคะแนน

แบบรายงานผลการได้รับคะแนน วิชาคอมพิวเตอร์
คลิกด้านล่างเลยครับ
คลิก>>> https://docs.google.com/forms/d/1PipuoZ-WLN836_vZnuPOxUCAPz_aqU0A-L-qTA0ikjk/viewform


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 15 กันยายน 2557 09:13:52 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 874 ตอบ 3 113.53.230.98
RE : แบบรายงานผลการได้รับคะแนน ออนไลน์
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 15 กันยายน 2557 09:20:09 113.53.230.98
RE : แบบรายงานผลการได้รับคะแนน ออนไลน์
ชื่อ เด็กหญิง ฐิติมา ปัญญาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เลขที่ 25
คะแนนแบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ 1 ได้ 7 คะแนน
แบบทดสอบที่ 2 ได้ 8 คะแนน
แบบทดสอบที่ 3 ได้ 6 คะแนน
แบบทดสอบที่ 4 ได้ 6 คะแนน
แบบทดสอบที่ 5 ได้ 6 คะแนน
ตอบโดย >> ฝาด เมื่อ 15 กันยายน 2557 09:22:21 113.53.230.98
RE : แบบรายงานผลการได้รับคะแนน ออนไลน์
ชื่่อ  นายวัชริศ  สีดาลาด ชั้น  ม.3/2 เลขที่่  27
คะเเนนเเบบทดสอบ
เเบบทดสอบที่1ได้4คะเเนน
เเบบทดสอบที่2ได้9คะเเนน
เเบบทดสอบที่3ได้6คะเเนน
เเบบทดสอบที่4ได้0คะเเนน
เเบบทดสอบที่5ได้10ดะเเนน
ตอบโดย >> ริศ เมื่อ 15 กันยายน 2557 09:24:09 113.53.230.98
1