กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » สวัสดีตามเวลา
สวัสดีตามเวลา


ตัวอย่าง
หวัดดิตอนบ่ายๆครับ 
Java Script 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
currentTime = new Date(); 
if (currentTime.getHours() < 9)document.write("สวัสดี ตอนเช้าครับ"); 
else if (currentTime.getHours() < 12)document.write("สวัสดี ตอนสายครับ"); 
else if (currentTime.getHours() < 13)document.write("หวัดดีตอนเที่ยงๆจ้าาา"); 
else if (currentTime.getHours() < 15)document.write("หวัดดิตอนบ่ายๆครับ"); 
else if (currentTime.getHours() < 18)document.write("สวัสดีตอนเย็นๆครับ"); 
else document.write("Good night ครับ"); </SCRIPT>

วิธีใช้ 
             copy โค้ดข้างบนไปใช้ได้เลยครับ เพียงแต่เปลี่ยนแค่ตรง เวลา และข้อความ 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:27:51 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 877 ตอบ 0 183.88.88.173