กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/1 รร.กีฬา » ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนนตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:22:30 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1220 ตอบ 24 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ชื่อบิดาของคอมพิวเตอร์ 
ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> อาย เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:28:03 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ชื่อ
ชาลล์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> เป็ดน้อย เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:28:35 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ชื่อ
ชาลล์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> ไอซ์ เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:30:49 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ชาลส์ แบบเบจ (Charles babbage)
ตอบโดย >> บัดดี้ เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:31:13 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน

    บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ

ตอบโดย >> อั้มน้อย เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:31:57 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บอกชื่อบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ พร้อมรูปภาพ 
ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage)


ตอบโดย >> มิเรียม เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:32:30 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
 
                           บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
      
                 ชื่อ ชารลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> วิววี้ เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:32:30 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) 

ตอบโดย >> เมย์ เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:33:03 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ชื่อ
ชาลล์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> กัน เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:33:32 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ชื่อ
ชาลล์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> เต้ย เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:33:33 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ชื่อ
ชาลล์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> เฟยน้อย เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:33:54 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ชาร์ลส์ แบบ 
ตอบโดย >> - เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:38:50 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> ฟิล์ม เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:39:15 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ให้นักเรียนบอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์  มาพร้อมกับแนบรูปมา  10คะแนน


ตอบโดย >> แฟ้ม เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:40:50 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน

ชาร์ลส แบบเบจ
ตอบโดย >> บอล เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:41:44 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน

ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> แฟ้ม เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:42:42 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) 
ตอบโดย >> เก๋า จัง เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:43:30 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ
ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> กุ๊กไก่ เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:43:55 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:44:17 113.53.230.98
RE : ให้นักเรียน บอกชื่อ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับแนบรูปภาพ มา 10 คะแนน


     ชาลส์ แบบเบจ
ตอบโดย >> จ๊อด เมื่อ 2 กันยายน 2557 10:45:48 113.53.230.98
1 2