กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.6/2 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน
เวลา 30 นาที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:18:23 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 901 ตอบ 11 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การดูเเลรักษาคอมพิวเตอร์
1.ควรเช็ดหน้าจอ
2.ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นให้สะอาด
3.ควรชัดดาวหลังจากใช้งานเสร็จ
4.ใช้งานเเล้วควรเก็บเก้าอี้ไว้ที่เดิม

ตอบโดย >> sheshefarza เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:29:15 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์(keyboard)

1.ปัดฝุ่นและทำความสะอาดเป็นประจำ

2.อย่าทำน้ำหกถูกแผงแป้นพิมพ์

3.คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)

1.ทำความสะอาดหน้าจอ

2.อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

1.ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน

2.เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆดึงออก

วิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

1.ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง

2.อย่ากระแทกเมาส์กับพื้น

3.ทำความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง (case)

1.ไม่ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

2.ไม่ควรทำน้ำหรืออาหารหกใส่เครื่อง

การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)

1.ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียก

2.ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปเข้าใหล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก

3.ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปวางไว้ในที่ที่มีอุณภูมิสูงหรือที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

4.ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้าน

ที่มีชื่อไว้สำหรับติดบนแผ่นดิสก์

5.ไม่ควรงอแผ่นดิสก์ เพราะอาจจะทำให้แผ่นชำรุดและอาจจะทำให้ไม่สามารถ

เก็บบันทึกข้อมูลได้

6.ห้ามนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กำลังอ่านข้อมูล

การดูแลรักษาแผ่นซีดี (Cd)

1.ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

2.ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทำให้แผ่นซีดีเกิดรอย

ขีดข่วนและเสียหาย ใช้งานไม่ได้

3.การจัดแผ่นซีดีที่ถูกต้อง ควรใช้น้วชี้หรือนิ้วกลางใส่ลงไปที่ช่องตรงกลางของ

แผ่นแล้วใช้นิ้วอื่นจับตรงส่วนขอบของแผ่น ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าหรือด้าน

หลังของแผ่นซีดี เนื่องจากคราบน้ำมันหรือสิ่งสรกปรกบนมืออาจทำให้แผ่นซีดีใช้งาน

ไม่ดีเท่าที่ควร

4.ไม่ควรงอแผ่นซีดี เนื่องจากแผ่นซีดีเป็นพลาสติดแข็งไม่มีความยืดหยุ่นซึ่งอาจจะ

ทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย
ตอบโดย >> บอส เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:30:34 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
   ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดคีย์บอร์ดอาทิตย์ละครั้ง
         สำหรับบนโต๊ะทำงานคนส่วนใหญ่จะทำความสะอาดก็เฉพาะโต๊ะกับคีย์บอร์ดเท่านั้น เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคให้หมดไปจากเครื่อง
         ไว้ในลักษณะคว่ำและเขย่าเบาๆเพื่อให้เศษผงเล็กๆ หล่นออกให้หมด  จากนั้นใช้กระบอกลมเป่าให้ฝุ่นออกมาแต่ละช่องของคีย์บอร์ด  
         ขั้นตอนนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของคีย์บอร์ดและช่วยรักษาสภาพให้ดูใหม่ อยู่เสมอ และอย่าลืมเป่าฝุ่นที่ตัวเมาส์ด้วย 
     ขั้นตอนที่ 2ทำความสะอาดพัดลมเดือนละครั้ง
         ตัวเคสของคอมพิวเตอร์  มักมีฝุ่นที่ขึ้นตามพัดลมทั้งพัดลมที่อยู่ที่เคส, power supply, CPU, GPU ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ 
         เครื่องทำงานช้าลงได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นควรทำความ สะอาดพัดลมในตัวพีซีเดือนละครั้ง  โดยการถอดเคสออกและปัดฝุ่นที่พบอยู่
         บนช่องระบายอากาศ  และใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดใบพัด  ฝุ่นละอองเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นคราบฝังลึก ที่ตัวพัดลมและเคสเท่านั้น
         แต่อาจทำให้พัดลมเกิดความเสียหายได้อีกด้วย
       ขั้นตอนที่ 3: เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวกปีละครั้ง
          ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือออฟฟิตที่สะอาดที่สุด  ก็ยังคงมีฝุ่นอยู่ตามพีซีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ยิ่งพวกสายเคเบิลและสายไฟที่อยู่ในตัวเคส
          แล้วยิ่งเป็นที่สะสมฝุ่นละอองได้ เป็นอย่างดี  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดเคสเพื่อทำความสะอาดให้มีอากาศถ่ายเทบ้าง 
          ถอดสายเคเบิลต่างๆออกจากตัวเคสแล้วนำเคสออกมา ต้องแน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกแล้ว  จากนั้นใช้อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ 
          เช่น ผ้า หรือที่ปัดฝุ่น ปัดฝุ่นออก  หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นอันขาด   เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ซึ่งเป็นอันตรายมาก
        ขั้นตอนที่ 4: จับด้วยความระมัดระวัง
           High-end PCs มีการเดินสายและเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างเป็นระเบียบ ให้ทำการยกสายให้อยู่พ้นจากพื้นเพื่อที่จะสามารถ
           ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการมัดสายเคเบิลรวมกันด้วยความระมัดระวัง  และมองหาพื้นที่ที่จะวาง (ส่วนใหญ่วางไว้ด้านหน้าเคส)  
           จากนั้นย้ายสายเคเบิลต่างๆ ออกให้พ้นจากพื้นที่ที่จะทำความสะอาด  และให้มั่นใจว่าจะไม่ขวางทางพัดลม CPU และ GPU 
          จากนั้นก็ทำความสะอาดได้
ตอบโดย >> nightty เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:31:15 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้าง : เริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อน และทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์

2.เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง : โดยใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลม สามารถเป่าเครื่องได้เพื่อไล่ฝุ่นออกจากคอมพิวเตอร์

3.ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ : ทำการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายใน ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า

4.จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก :  การจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้ห่างจากกำแพง 
หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ผู้ที่ใช้โน้ตบุ้คควรยกระดับด้านล่างของโน้ตบุ้คให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่าง หรือพัดลมระบายอากาศ

5.เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน

6.จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญ : ไฟล์ต่างๆ หากไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่สำคัญ 
ควรลบทิ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของหน่วยความจำ

7.จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ :  จะทำให้การหาไฟล์ต่างๆ สะดวกมากขึ้น เครื่องทำงานไม่หนัก

8.กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์สม่ำเสมอ

9.ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง

10.หมั่นหาวิธีหรือการใช้งานที่ถูกต้อง : การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามพื้นฐาน  เพราะ
ถ้าเราไม่รู้หลักในการใช้งานแล้ว ตั้งแต่ข้อ 9 จนถึง 1 ที่กล่าวมาก็อาจทำให้เราละเลยในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้
ตอบโดย >> แมน เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:35:16 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
มี 10 อย่าง
1. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
2. เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง
3. ตรงจเช็ดความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
4. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก
5. เข้าศูนย์หรือร้านซ้อมคอมพิวเตอร์ไกล้บ้าน
6. จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญ
7. จัดระเบียบโพลเดอร์ต่างๆ
8. กำจัดและแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์
9. ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง
10. หมั่นหาวิธีหรือการให้งานที่ถูกต้อง
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:40:49 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การดูแลคอมพิวเตอร์
1.เช็คถูเครื่องให้สะอาด
2.การเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนปิด-เปิด
3.ตรวจสอบตัวเครื่องทุกครั้ง
4.การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆให้คงที่
5.การจัดระเรียบไฟล์ต่างๆให้มีความระเบียบเรียบร้อย
6.หมั่นหาวิธีการดูแลรักษา
7.ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ทั้ง

ตอบโดย >> น้ำ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:43:24 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์10 วิธี
1.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้าง : วิธีการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์นั้นไม่ยาก แต่ก็ต้องทำให้ถูกหลัก
ด้วยนะครับ เริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อน และทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาด
คอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร
2.เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นท่ีอยู่บนตัวเคร่ือง : ส าหรับวิธีนี ้แนะนำให้ใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ อาจจะเป็ นแปรง
ด้ามไม้ไผ่หาซื อได้ตามร้ านวัสดุก่อสร้าง เพราะหน้าจอหรือตัวเครื่องบางรุ่น หากใช้แปรงที่มีขนหนาอาจทำให้เป็นรอยได้ 
อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกก่อนทำความสะอาด ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลม สามารถเป่ าเครื่องได้นะครับเพื่อไล่ฝุ่ นออก
จากคอมพิวเตอร์
3.ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์: วิธีนี ้อาจยุ่งยากหน่อยส าหรับผู้ที่ไม่ถนัดในด้าน
การช่าง เพราะต้องทำการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องไขน็อตที่ล็อกฝาข้างอยู่ ควรตรวจเช็คพัดลมระบายความ
ร้ อนและสายไฟที่อยู่ภายในครับว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเพราะความร้ อนก็เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้
คอมพิวเตอร์เสียได้เพราะอุปกรณ์สึกหรอ
4.จัดวางคอมพวิเตอร์ให้ถูกหลัก : ส าหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ การจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้
ห่างจากก าแพง หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ครับเพราะความร้อนที่กระจายออกมาจะได้มีการระบาย
ที่โล่งและไม่เกิดอุณหภูมิสูง รวมถึงตัวเคสคอมพิวเตอร์ก็ควรตั ้งในที่มีช่องระบายความร้อนให้ลมสามารถพัดเข้า-ออกได้ ผู้
ที่ใช้โน๊ตบุ๊คก็เช่นเดียวกัน ควรยกระดับด้านล่างของโน๊ตบุ๊คให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่างด้วย เนื่องจากโน๊ตบุ๊คจะมี
ความร้อนที่สูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป แนะน าให้หาพัดลมตัวเล็กๆ หรือพัดลมตั ้งพื ้นเป่ าจะแน่นอนสุด
5.เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน : วิธีนี ้สำหรับคนที่ไม่สะดวกในการจัดการคอมพิวเตอร์ก็ต้องฝากให้
เป็นงานของช่างคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบกันว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพดีไหม ก่อนตรวจเช็คสอบถามราคาในการ
ด าเนินการก่อน
6.จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่ส าคัญ : ไฟล์ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาหรือเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
หากไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่ส าคัญก็ควรลบทิ ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ เพราะจะท าให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของ
หน่วยความจ า จะได้พร้อมและมีทีว่างรับข้อมูลใหม่
7.จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ : ในส่วนนี ้จะช่วยประหยัดทั ้งเวลาและช่วยในเรื่องการท างานของเราได้เลย
เพราะหากเราจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆให้เป็ นระเบียบเรียบร้ อย เวลาที่หาไฟล์ต่างๆก็จะสะดวกมากขึ ้น เครื่องก็จะ
ทำงานไม่หนัก
8.กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ : วิธีนี ้อาจต้องใช้เวลาหน่อย เพราะแน่นอนว่าส าหรับคนที่ใช้
คอมพิวเตอร์มานานข้อมูลต่างๆรูปภาพไฟล์เพลง งานต่างๆมากมายที่อยู่ในเครื่องมาจากหลากหลายที่ ทำให้มีไวรัสแฝง
ตัวอยู่ในโฟลเดอร์ต่างทั ้งที่เราไม่รู้ บ้าง ยิ่งข้อมูลมากยิ่งใช้เวลาสแกนนานมากขึ ้น ลองหาโปรแกรมสแกนไวรัสสัก
ตัวอย่างเช่น nod32 เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหา
9.ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง : หากเรารู้ว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือเกมส์ต่างๆที่เราลงไว้ใน
คอมพิวเตอร์ไม่ได้เล่นเราควรจะลบออกเช่นเดียวกับโฟลเดอร์และไฟล์ เพราะจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ทำงาน
หนักที่ต้องเตรียมโปรแกรมต่างๆคอยเสิร์ฟเวลาที่เราจะใช้งาน
10.หม่ันหาวิธีหรือการใช้งานท่ีถูกต้อง : จริงๆแล้ววิธีนี ้ก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามพื ้นฐาน
เพราะถ้าเราไม่รู้หลักในการใช้งานแล้ว ตั ้งแต่ข้อ 9 จนถึง 1 ที่กล่าวมาก็อาจทำให้เราละเลยในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้ ไม่ยากครับเพียงแค่เราคอยเอาใจใส่ทั ้งตัวเราและคอมพิวเตอร์ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน
เพราะถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเราก่อน เวลาที่เราจะดูแลคอมพิวเตอร์ก็จะมีน้อยลง
ตอบโดย >> ฟ้า เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:47:05 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
 •  ปัดฝุ่นและทาความสะอาดเป็นประจำ 
 •  คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งานวิธีการดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)
 • 1. ทำความสะอาดหน้าจอ
 • . ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน
ตอบโดย >> บีบี เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:51:06 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
 1. จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ :  จะทำให้การหาไฟล์ต่างๆ สะดวกมากขึ้น เครื่องทำงานไม่หนัก 
 2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้าง : เริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อน และทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์ 
 3. ป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง : โดยใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลม สามารถเป่าเครื่องได้เพื่อไล่ฝุ่นออกจากคอมพิวเตอร์
 4. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก :  การจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้ห่างจากกำแพง 
  หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ผู้ที่ใช้โน้ตบุ้คควรยกระดับด้านล่างของโน้ตบุ้คให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่าง หรือพัดลมระบายอากาศ
 5. จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญ : ไฟล์ต่างๆ หากไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่สำคัญ 
  ควรลบทิ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของหน่วยความจำ
 6. กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ : วิธีนี ้อาจต้องใช้เวลาหน่อย เพราะแน่นอนว่าส าหรับคนที่ใช้
  คอมพิวเตอร์มานานข้อมูลต่างๆรูปภาพไฟล์เพลง งานต่างๆมากมายที่อยู่ในเครื่องมาจากหลากหลายที่ ทำให้มีไวรัสแฝง
  ตัวอยู่ในโฟลเดอร์ต่างทั ้งที่เราไม่รู้ บ้าง ยิ่งข้อมูลมากยิ่งใช้เวลาสแกนนานมากขึ ้น ลองหาโปรแกรมสแกนไวรัสสัก
  ตัวอย่างเช่น nod32 เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหา
 7. เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นท่ีอยู่บนตัวเคร่ือง : สำหรับวิธีนี้แนะนำให้ใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ อาจจะเป็นแปรง
  ด้ามไม้ไผ่หาซือได้ตามร้านวัสดุก่อสร้าง เพราะหน้าจอหรือตัวเครื่องบางรุ่น หากใช้แปรงที่มีขนหนาอาจทำให้เป็นรอยได้
 8. เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน : วิธีนี ้สำหรับคนที่ไม่สะดวกในการจัดการคอมพิวเตอร์ก็ต้องฝากให้
  เป็นงานของช่างคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบกันว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพดีไหม ก่อนตรวจเช็คสอบถามราคาในการ
  ด าเนินการก่อน
 9. ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง : หากเรารู้ว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือเกมส์ต่างๆที่เราลงไว้ใน
  คอมพิวเตอร์ไม่ได้เล่นเราควรจะลบออกเช่นเดียวกับโฟลเดอร์และไฟล์ เพราะจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ทำงาน
  หนักที่ต้องเตรียมโปรแกรมต่างๆคอยเสิร์ฟเวลาที่เราจะใช้งาน
 10. เปิดและปิดเครื่องให้ถูกวิธี : เพื่อรักษาคอมพิเตอร์ให้ระบบทำงานได้อย่างถูกวิธีและใช้งานได้อย่างยาวนาน
ตอบโดย >> มาย เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:56:59 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
 1. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้าง : เริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อน และทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์ 
 2. เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง : โดยใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลม สามารถเป่าเครื่องได้เพื่อไล่ฝุ่นออกจากคอมพิวเตอร์
 3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ : ทำการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายใน ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า
 4. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก :  การจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้ห่างจากกำแพง 
  หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ผู้ที่ใช้โน้ตบุ้คควรยกระดับด้านล่างของโน้ตบุ้คให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่าง หรือพัดลมระบายอากาศ
 5. เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน 
 6. จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญ : ไฟล์ต่างๆ หากไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่สำคัญ 
  ควรลบทิ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของหน่วยความจำ
 7. จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ :  จะทำให้การหาไฟล์ต่างๆ สะดวกมากขึ้น เครื่องทำงานไม่หนัก 
 8. กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์สม่ำเสมอ 
 9. ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง 
 10. หมั่นหาวิธีหรือการใช้งานที่ถูกต้อง : การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามพื้นฐาน  เพราะ
  ถ้าเราไม่รู้หลักในการใช้งานแล้ว ตั้งแต่ข้อ 9 จนถึง 1 ที่กล่าวมาก็อาจทำให้เราละเลยในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้
ตอบโดย >> เจเล่ เมื่อ 3 กันยายน 2557 13:26:55 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกวิธีการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อๆ 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์10 วิธี
1.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้าง : วิธีการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์นั้นไม่ยาก แต่ก็ต้องทำให้ถูกหลัก
ด้วยนะครับ เริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อน และทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาด
คอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร
2.เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นท่ีอยู่บนตัวเคร่ือง : ส าหรับวิธีนี ้แนะนำให้ใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ อาจจะเป็ นแปรง
ด้ามไม้ไผ่หาซื อได้ตามร้ านวัสดุก่อสร้าง เพราะหน้าจอหรือตัวเครื่องบางรุ่น หากใช้แปรงที่มีขนหนาอาจทำให้เป็นรอยได้ 
อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกก่อนทำความสะอาด ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลม สามารถเป่ าเครื่องได้นะครับเพื่อไล่ฝุ่ นออก
จากคอมพิวเตอร์
3.ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์: วิธีนี ้อาจยุ่งยากหน่อยส าหรับผู้ที่ไม่ถนัดในด้าน
การช่าง เพราะต้องทำการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องไขน็อตที่ล็อกฝาข้างอยู่ ควรตรวจเช็คพัดลมระบายความ
ร้ อนและสายไฟที่อยู่ภายในครับว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเพราะความร้ อนก็เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้
คอมพิวเตอร์เสียได้เพราะอุปกรณ์สึกหรอ
4.จัดวางคอมพวิเตอร์ให้ถูกหลัก : ส าหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ การจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้
ห่างจากก าแพง หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ครับเพราะความร้อนที่กระจายออกมาจะได้มีการระบาย
ที่โล่งและไม่เกิดอุณหภูมิสูง รวมถึงตัวเคสคอมพิวเตอร์ก็ควรตั ้งในที่มีช่องระบายความร้อนให้ลมสามารถพัดเข้า-ออกได้ ผู้
ที่ใช้โน๊ตบุ๊คก็เช่นเดียวกัน ควรยกระดับด้านล่างของโน๊ตบุ๊คให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่างด้วย เนื่องจากโน๊ตบุ๊คจะมี
ความร้อนที่สูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป แนะน าให้หาพัดลมตัวเล็กๆ หรือพัดลมตั ้งพื ้นเป่ าจะแน่นอนสุด
5.เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน : วิธีนี ้สำหรับคนที่ไม่สะดวกในการจัดการคอมพิวเตอร์ก็ต้องฝากให้
เป็นงานของช่างคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบกันว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพดีไหม ก่อนตรวจเช็คสอบถามราคาในการ
ด าเนินการก่อน
6.จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่ส าคัญ : ไฟล์ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาหรือเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
หากไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่ส าคัญก็ควรลบทิ ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ เพราะจะท าให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของ
หน่วยความจ า จะได้พร้อมและมีทีว่างรับข้อมูลใหม่
7.จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ : ในส่วนนี ้จะช่วยประหยัดทั ้งเวลาและช่วยในเรื่องการท างานของเราได้เลย
เพราะหากเราจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆให้เป็ นระเบียบเรียบร้ อย เวลาที่หาไฟล์ต่างๆก็จะสะดวกมากขึ ้น เครื่องก็จะ
ทำงานไม่หนัก
8.กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ : วิธีนี ้อาจต้องใช้เวลาหน่อย เพราะแน่นอนว่าส าหรับคนที่ใช้
คอมพิวเตอร์มานานข้อมูลต่างๆรูปภาพไฟล์เพลง งานต่างๆมากมายที่อยู่ในเครื่องมาจากหลากหลายที่ ทำให้มีไวรัสแฝง
ตัวอยู่ในโฟลเดอร์ต่างทั ้งที่เราไม่รู้ บ้าง ยิ่งข้อมูลมากยิ่งใช้เวลาสแกนนานมากขึ ้น ลองหาโปรแกรมสแกนไวรัสสัก
ตัวอย่างเช่น nod32 เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหา
9.ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง : หากเรารู้ว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือเกมส์ต่างๆที่เราลงไว้ใน
คอมพิวเตอร์ไม่ได้เล่นเราควรจะลบออกเช่นเดียวกับโฟลเดอร์และไฟล์ เพราะจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ทำงาน
หนักที่ต้องเตรียมโปรแกรมต่างๆคอยเสิร์ฟเวลาที่เราจะใช้งาน
10.หม่ันหาวิธีหรือการใช้งานท่ีถูกต้อง : จริงๆแล้ววิธีนี ้ก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามพื ้นฐาน
เพราะถ้าเราไม่รู้หลักในการใช้งานแล้ว ตั ้งแต่ข้อ 9 จนถึง 1 ที่กล่าวมาก็อาจทำให้เราละเลยในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้ ไม่ยากครับเพียงแค่เราคอยเอาใจใส่ทั ้งตัวเราและคอมพิวเตอร์ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน
เพราะถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเราก่อน เวลาที่เราจะดูแลคอมพิวเตอร์ก็จะมีน้อยลง
ตอบโดย >> Artty เมื่อ 10 กันยายน 2557 14:14:12 113.53.230.98
1