กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » สับเปลี่ยนรูปภาพ เมื่อนำเมาส์ไปวางบนรูป
สับเปลี่ยนรูปภาพ เมื่อนำเมาส์ไปวางบนรูป
ตัวอย่าง

Java Script 
<script language="javascript"> 
function ChangeImage (ImageName,FileName) { 
document[ImageName].src = FileName;} 
</script> 

<center><A HREF="main.htm
onMouseover="ChangeImage ('Image1','pic1.gif')" 
onMouseout="ChangeImage ('Image1','pic2.gif')"> 
<IMG SRC="pic2.gif" NAME="Image1"></A></CENTER>

วิธีใช้ 
             สคริบส์ตัวนี้ไว้สำหรับ สับเปลี่ยนรูปภาพ เมื่อนำเมาส์ไปวางบนรูปนั้น ง่ายๆครับเพียงแต่ copy โค้ด ข้างบนไปแปะไว้ในโฮมเพจคุณ แล้วเปลียนตรง pic1,pic2 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:27:14 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 878 ตอบ 0 183.88.88.173