กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.6/1 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:33:45 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1193 ตอบ 25 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

   การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

   คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse    การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

  การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

        คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   

ตอบโดย >> ตั้ม เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:39:11 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การสั่งพิมพ์งาน

     เมื่อทำการจัดเตรียม ตกแต่ง เอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพิมพ์เอกสารที่ได้จัดเตรียม ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อลงในกระดาษ แผ่นใส

ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร

   ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน)
ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือก ภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์เลือกคำสั่ง File, Print Preview หรือ Click เมาส์ที่ไอคอน ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์ ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และ ความถูกต้องของเอกสาร Click เมาส์ที่ไอคอนต่อไปนี้ เพื่อทำงานตามต้องการ
 -ต้องการกลับไปแก้ไข
 -แก้ไขเอกสารในสภาวะมุมมองนี้
-สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด
 -ดูเอกสาร 1 หน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
 -ดูเอกสารหลายหน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
 -กำหนดเปอร์เซ็นต์ในการแสดงผล
 -แสดง หรือไม่ให้แสดง Ruler Line

    กรณีที่เอกสารเกินหน้าไปไม่กี่บรรทัด สามารถ Click ที่ไอคอนนี้ เพื่อช่วยจัด ให้เอกสารทั้งหมดมาอยู่รวมกันใน หน้าเดียวกัน โดยโปรแกรมจะทำ การปรับขนาดตัวอักษร ระยะระหว่าง บรรทัด ให้โดยอัตโนมัติ
 เข้าสู่การทำงานแบบเต็มจอภาพ (Full Screen)
เมื่อคลิกปุ่ม  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือเลือกเมนูคำสั่ง File, Print จะปรากฏ Dialog Box ดังนี้

เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ

Print What : เลือกสิ่งที่ต้องการสั่งพิมพ์ อาจจะเป็น
- Document ไฟล์เอกสาร
- Summary Info รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
- Annotations คำอธิบายประกอบข้อมูล
- Styles รูปแบบเอกสาร
- Auto Text Entries รายการข้อมูลของคำสั่ง Auto Text
- Key Assignments รายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคีย์
Copies : จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์
Page Range : ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่
- All สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร
- Current Page สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่
- Pages สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ดังนี้
หน้าที่ 1 - 5 ให้ระบุ 1 - 5
หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1,3,8
หน้า 1, 3 และ 8 - 10 ให้ระบุ 1,3,8-10
Print หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่
- All Page in Ranges ทุกหน้าในช่วงที่ระบุ
- Odd Pages เฉพาะเอกสารหน้าคี่
- Even Pages เฉพาะเอกสารหน้าคู่

   Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการจัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box) เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการนำผล จากการสั่งพิมพ์ไปเก็บไว้
   Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ (ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้ พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 - 5 ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด) เลือกปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร หรือปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร


ตอบโดย >> มาย เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:55:46 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse    การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า
คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้
  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   

ตอบโดย >> อิ๊บ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:58:43 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

          การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

  คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse     การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่        ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม  
ตอบโดย >> ฟ้า เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:58:57 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse     การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่        ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม  
ตอบโดย >> หมิว เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:06:31 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การสั่งพิมพ์งาน

   เมื่อทำการจัดเตรียม ตกแต่ง เอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพิมพ์เอกสารที่ได้จัดเตรียม ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อลงในกระดาษ แผ่นใส

ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร
    ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน)ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือก ภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้งเมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์เลือกคำสั่ง File, Print Preview หรือ Click เมาส์ที่ไอคอน ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์ ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และ ความถูกต้องของเอกสาร Click เมาส์ที่ไอคอนต่อไปนี้ เพื่อทำงานตามต้องการ -ต้องการกลับไปแก้ไข
 -แก้ไขเอกสารในสภาวะมุมมองนี้
-สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด
 -ดูเอกสาร 1 หน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
 -ดูเอกสารหลายหน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
 -กำหนดเปอร์เซ็นต์ในการแสดงผล
 -แสดง หรือไม่ให้แสดง Ruler Line

    กรณีที่เอกสารเกินหน้าไปไม่กี่บรรทัด สามารถ Click ที่ไอคอนนี้ เพื่อช่วยจัด ให้เอกสารทั้งหมดมาอยู่รวมกันใน หน้าเดียวกัน โดยโปรแกรมจะทำ การปรับขนาดตัวอักษร ระยะระหว่าง บรรทัด ให้โดยอัตโนมัติ
 เข้าสู่การทำงานแบบเต็มจอภาพ (Full Screen)
เมื่อคลิกปุ่ม  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือเลือกเมนูคำสั่ง File, Print จะปรากฏ Dialog Box ดังนี้

เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ

Print What : เลือกสิ่งที่ต้องการสั่งพิมพ์ อาจจะเป็น
- Document ไฟล์เอกสาร
- Summary Info รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
- Annotations คำอธิบายประกอบข้อมูล
- Styles รูปแบบเอกสาร
- Auto Text Entries รายการข้อมูลของคำสั่ง Auto Text
- Key Assignments รายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคีย์
Copies : จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์
Page Range : ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่
- All สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร
- Current Page สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่
- Pages สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ดังนี้
หน้าที่ 1 - 5 ให้ระบุ 1 - 5
หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1,3,8
หน้า 1, 3 และ 8 - 10 ให้ระบุ 1,3,8-10
Print หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่
- All Page in Ranges ทุกหน้าในช่วงที่ระบุ
- Odd Pages เฉพาะเอกสารหน้าคี่
- Even Pages เฉพาะเอกสารหน้าคู่

   Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการจัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box) เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการนำผล จากการสั่งพิมพ์ไปเก็บไว้
   Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ (ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้ พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 - 5 ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด) เลือกปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร หรือปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร

ตอบโดย >> โจโจ้ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:07:54 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

แสดงทั้งหมด
คุณสามารถพิมพ์เอกสารที่เปิดใช้งานอยู่ โดยคลิก การพิมพ์  บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มเติมเพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือพิมพ์เอกสาร

หมายเหตุ  ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ อาจเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณพยายามจะใช้พิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้คลิกการเชื่อมโยงในกล่อง 'ดูเพิ่มเติม' ซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การแสดงแต่ละหน้าเสมือนพิมพ์
 - ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

การพิมพ์เอกสารเดี่ยวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
 - พิมพ์เป็นช่วงหลายๆ หน้า

 - พิมพ์เฉพาะหน้าคี่หรือหน้าคู่

 - พิมพ์หน้าและส่วนที่ระบุ

พิมพ์เอกสารในรูปแบบต่างกัน
 - พิมพ์ผลลัพธ์แบบร่าง

 - พิมพ์สลับลำดับ

 - พิมพ์หลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว

 - พิมพ์แฟ้ม

พิมพ์เอกสารหลายสำเนาหรือมากกว่าหนึ่ง
 - พิมพ์มากกว่าหนึ่งสำเนาในครั้งเดียวกัน

 - พิมพ์หลายๆ เอกสารในครั้งเดียว

ข้อมูลวิธีใช้    พบการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ได้ในกล่อง 'ดูเพิ่มเติม' ซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ตอบโดย >> หนุงหนิง เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:12:15 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse     การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนด

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่ ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม  
ตอบโดย >> ฟ้า(สวย) เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:16:53 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มแผ่นจดบันทึก

เมื่อต้องการหยุดตัวจัดคิวงานพิมพ์และแฟ้มต่างๆ ในตัวจัดคิว เราจะให้คุณสร้างและเรียกใช้แฟ้มสคริปต์ซึ่งจะหยุดบริการโดยอัตโนมัติ ดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่จริงๆ แล้วไม่ คุณเพียงแต่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ notepad แล้วคลิก ตกลง ขอให้สังเกตว่า เอกสารเปล่าของแผ่นจดบันทึกจะเปิดขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกสคริปต์คำสั่งไปยังแผ่นจดบันทึก

ตอนนี้ เราจะให้คุณคัดลอกและวางบางคำสั่งไปยังเอกสารแผ่นจดบันทึก
 1. เลือก (เน้น) ข้อความทั้งหมดต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง:
  net stop spooler
  del %systemroot%\system32\spool\printers\*.shd
  del %systemroot%\system32\spool\printers\*.spl
  net start spooler
 2. คลิกขวาที่ข้อความที่คุณเลือก แล้วคลิก คัดลอก
 3. ในแผ่นจดบันทึก คลิกขวาในเอกสารเปล่า แล้วคลิก วาง
 4. เลือก (เน้น) ข้อความทั้งหมดต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง:
  C:\DeletePrintJobs.cmd
 5. คลิกขวาที่ข้อความที่คุณเลือก แล้วคลิก คัดลอก
 6. ในแผ่นจดบันทึก คลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม
 7. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม คลิกขวา แล้วคลิก วาง

  หมายเหตุ ขอให้สังเกตว่าชื่อแฟ้มนี้จะแตกต่างจากชื่อแฟ้มอื่นส่วนใหญ่ที่คุณอาจเคยเห็น นั่นเป็นเพราะแฟ้มนี้เป็นแฟ้มสคริปต์คำสั่ง
 8. คลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้แฟ้มสคริปต์คำสั่ง

ตอนนี้คุณได้สร้างแฟ้มสคริปต์คำสั่งแล้ว คุณจะเรียกใช้แฟ้มดังกล่าว เมื่อต้องการเรียกใช้ ให้คุณคัดลอกและวางชื่อของแฟ้มสคริปต์คำสั่งในกล่องเรียกใช้
 1. เลือก (เน้น) ข้อความทั้งหมดต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง:
  C:\DeletePrintJobs.cmd
 2. คลิกขวาที่ข้อความที่คุณเลือก แล้วคลิก คัดลอก
 3. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 4. ในกล่อง เปิด คลิกขวา แล้วคลิก วาง
 5. คลิก ตกลง
 6. ขอให้สังเกตว่าหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งจะเปิดขึ้น เพื่อเรียกใช้แฟ้มสคริปต์คำสั่งที่คุณสร้าง นอกจากนี้ ขอให้สังเกตด้วยว่าหน้าต่างนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อแฟ้มสคริปต์คำสั่งเสร็จสิ้นการเรียกใช้แล้ว ถ้าคุณไม่เห็นหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งเปิดขึ้นมา ให้ตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกแฟ้มสคริปต์คำสั่งแล้ว โดยใช้ชื่อที่ถูกต้อง และคุณได้ป้อนชื่อแฟ้มสคริปต์คำสั่งที่ถูกต้องในกล่อง เรียกใช้ แล้ว
หมายเหตุ ถ้าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลในครั้งแรก หรือถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์สิ่งใดๆ หลังจากที่คุณใช้วิธีนี้ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองอีกครั้ง

ถ้าวิธีนี้ใช้ได้ผล แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนสำหรับบทความนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการอ่านส่วน "เคล็ดลับการป้องกัน" เพื่อป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
ตอบโดย >> แคท เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:18:48 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   

ตอบโดย >> นกเอี้ยง เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:21:13 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การพิมพ์เอกสารใน Office Web App

ถ้าต้องการให้สิ่งพิมพ์คงการจัดรูปแบบและเค้าโครงของเอกสารไว้ ให้ใช้คุณลักษณะการพิมพ์ของ Office Web App ซึ่งไม่ใช่คำสั่ง พิมพ์ ของเว็บเบราว์เซอร์

ใน Word, Excel และ PowerPoint Web App ให้มองหา พิมพ์ บนแท็บ แฟ้ม ใน OneNote Web App ให้ใช้คำสั่ง พิมพ์ ของเบราว์เซอร์หรือเปิดสมุดบันทึกใน OneNote เพื่อพิมพ์ ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง พิมพ์ ใน Excel หรือ PowerPoint Web App อาจเป็นเพราะว่าคุณกำลังดูเอกสารนั้นอยู่ใน SharePoint ทางที่ดีที่สุดสำหรับกรณีนี้คือ ให้เปิดเอกสารใน Excel หรือ PowerPoint เพื่อพิมพ์เอกสาร

Word Web App

ไปยังแท็บ แฟ้ม ใน Word Web App แล้วคลิก พิมพ์
คำสั่ง พิมพ์

ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง พิมพ์ ให้ลองสลับไปยัง มุมมองการอ่าน (บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก มุมมองการอ่าน)

PowerPoint Web App

ไปที่แท็บ แฟ้ม ใน PowerPoint Web App แล้วคลิก พิมพ์
คำสั่ง พิมพ์

Excel Web App

 1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์ช่วงของเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการ (ไม่เช่นนั้นจะพิมพ์ทั้งกระดาษคำนวณ)
 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์
 3. ถ้าเมนูแบบผุดขึ้นถูกบล็อก ให้ยกเลิกการบล็อกเพื่อใช้งานในครั้งนี้ จากนั้นทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหม่อีกครั้ง
 4. คลิก พิมพ์ (ถ้าคุณเลือกช่วงของเซลล์ไว้ แต่ต้องการจะพิมพ์ทั้งแผ่นงาน ให้สลับไปที่ ทั้งแผ่นงาน ก่อนที่จะคลิก พิมพ์)

OneNote Web App

OneNote Web App ไม่มีคำสั่ง พิมพ์ ให้ใช้คำสั่ง ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในเว็บเบราว์เซอร์แทน เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเลื่อนไปยังแต่ละส่วนของสมุดบันทึก หรือต้องสลับการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือไม่

เคล็ดลับ เมื่อต้องการลบคำสั่งบน Ribbon ของ Web App ออกจากสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ผุดออก ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง Web App
คำสั่ง ผุดออก
แล้วใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์ (เช่น Ctrl+P) เพื่อพิมพ์หน้าของ OneNote

ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง พิมพ์ ใน Excel หรือ PowerPoint Web App

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Web App หรือ PowerPoint Web App ในไลบรารี SharePoint อยู่ ให้ใช้คำสั่ง พิมพ์ ของเว็บเบราว์เซอร์ เริ่มด้วย ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูว่าคุณต้องเลื่อนไปยังแต่ละส่วนของเอกสาร หรือต้องสลับการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือไม่

เคล็ดลับ เมื่อต้องการลบคำสั่งบน Ribbon ของ Web App ออกจากสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ผุดออก ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง Web App
คำสั่ง ผุดออก

แล้วใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์ (เช่น Ctrl+P) เพื่อพิมพ์

เบราว์เซอร์ของคุณสามารถพิมพ์ภาพนิ่ง PowerPoint ได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพ ดังนั้นถ้าคุณต้องการพิมพ์มากกว่าหนึ่งภาพ ให้เลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไปใน PowerPoint Web App แล้วสั่งพิมพ์

ถ้าการแสดงตัวอย่างของเบราว์เซอร์ไม่แสดงสิ่งที่คุณต้องการ ให้คลิก เปิดใน Excel หรือ เปิดใน PowerPoint แล้วสั่งพิมพ์ในโปรแกรมประยุกต์สำหรับเดสก์ท็อปนั้น

ตอบโดย >> น้องแนน เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 21:13:34 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse    การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   

ตอบโดย >> นุ่ม เมื่อ 3 กันยายน 2557 10:46:23 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse     การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่        ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม  
ตอบโดย >> ดรีม เมื่อ 3 กันยายน 2557 10:54:13 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
ความหมายของ HTML
HTML หรือ HyperText Markup Language เป?นภาษาคอมพิวเตอร?รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร?างการ
เขียนโดยอาศัยตัวกํากับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข?อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ?าน
โปรแกรมเบราเซอร? แต?ละ Tag อาจจะมีส?วนขยายที่เรียกว?า Attribute สําหรับระบุ หรือควบคุมการ
แสดงผล ของเว็บได?ด?วย
HTML เป?นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม?แบบของภาษา 
SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส?วนออกไป เพื่อให?
สามารถทําความเข?าใจและเรียนรู?ได?ง?าย และด?วยประเด็นดังกล?าว ทําให?บริการWWW เติบโต
ขยายตัวอย?างกว?างขวางตามไปด?วย
Tag
Tag เป?นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช?ในการระบุรูปแบบคําสั่ง หรือการลงรหัสคําสั่ง 
HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และgreater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML 
แบ?งได? 2 ลักษณะ คือ
? Tag เดี่ยว
เป?น Tag ที่ไม?ต?องมีการป?ดรหัส เช?น <P>, <BR> เป?นต?น
? Tag เป?ด/ป?ด
เป?น Tag ที่ประกอบด?วย Tag เป?ด และ Tag ป?ด โดย Tag ป?ด จะมีเครื่องหมาย 
slash 
( / ) นําหน?าคําสั่งใน Tag นั้นๆ เช?น <B>?</B>, <BLINK>?</BLINK> เป?นต?น
Attributes
Attributes เป?นส?วนขยายความสามารถของ Tag จะต?องใส?ภายในเครื่องหมาย< > ในส?วน 
Tag เป?ดเท?านั้น Tag คําสั่ง HTML แต?ละคําสั่ง จะมี Attribute แตกต?างกันไป และมีจํานวนไม?
เท?ากัน การระบุ Attribute มากกว?า 1 Attribute ให?ใช?ช?องว?างเป?นตัวคั่น
เช?น Attributes ของ Tag เกี่ยวกับการจัดพารากราฟ คือ<P> ประกอบด?วยALIGN="Left/Right/Center/Justify"
ซึ่งสามารถเขียนได?ดังนี้
<P ALIGN="Left">...</P>
หรือ
<P ALIGN="Right">...</P>
หรือ
<P ALIGN="Center">...</P>
โครงสร?างเอกสาร HTML
ไฟล?เอกสาร HTML ประกอบด?วยส?วนประกอบสองส?วนคือ Head กับ Body โดยสามารถ
เปรียบเทียบได?ง?ายๆ ก็คือ ส?วน Head จะคล?ายกับส?วนที่เป?น Header ของหน?าเอกสารทั่วไป หรือ
บรรทัด Title ของหน?าต?างการทํางานในระบบ Windows สําหรับส?วน Body จะเป?นส?วนเนื้อหาของ
เอกสารนั้นๆ โดยทั้งสองส?วนจะอยู?ภายใน Tag <HTML>?</HTML> 
โครงสร?างไฟล? HTML
ส?วนหัวเรื่องเอกสารเว็บ (Head Section)
Head Section เป?นส?วนที่ใช?อธิบายเกี่ยวกับข?อมูลเฉพาะของหน?าเว็บนั้นๆ เช?นชื่อเรื่องของหน?าเว็บ (Title), ชื่อผู?จัดทําเว็บ (Author), คีย?เวิร?ดสําหรับการค?นหา (Keyword) โดยมี Tag สําคัญ 
คือ
<HEAD>
<TITLE>ข?อความอธิบายชื่อเรื่องของเว็บ</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=TIS-620">
<META NAME="Author" CONTENT="ชื่อผู?พัฒนาเว็บ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT="ข?อความ 1, ข?อความ 2, ?">
</HEAD>
คลิกเพื่อดูตัวอย?าง
? ข?อความที่ใช?เป?น TITLE ไม?ควรพิมพ?เกิน 64 ตัวอักษร, ไม?ต?องใส?ลักษณะพิเศษ เช?น 
ตัวหนา, เอียง หรือสีและควรใช?เฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความหมายครอบคลุมถึงเนื้อหา
ของเอกสารเว็บ หรือมีลักษณะเป?นคําสําคัญในการค?นหา (Keyword) 
? การแสดงผลจาก Tag TITLE บนเบราเซอร?จะปรากฏข?อความที่กํากับด?วย Tag TITLE ใน
ส?วนบนสุดของกรอบหน?าต?าง (ใน Title Bar ของ Window นั่นเอง)
? Tag META จะไม?ปรากฏผลบนเบราเซอร? แต?จะเป?นส?วนสําคัญ ในการทําคลังบัญชีเว็บ
สําหรับผู?ให?บริการสืบค?นเว็บ (Search Engine) และค?าอื่นๆ ของการแปลความหมาย
? การพิมพ?ชุดคําสั่ง HTML สามารถพิมพ?ได?ทั้งตัวพิมพ?เล็ก ตัวพิมพ?ใหญ?หรือผสม การย?อ
หน?า เว?นบรรทัด หรือช?องว?าง สามารถกระทําได?อิสระโปรแกรมเบราเซอร?จะไม?สนใจ
เกี่ยวกับระยะเว?นบรรทัดหรือย?อหน?า หรือช?องว?าง
ส?วนเนื้อหาเอกสารเว็บ (Body Section)
Body Section เป?นส?วนเนื้อหาหลักของหน?าเว็บ ซึ่งการแสดงผลจะต?องใช? Tag จํานวนมาก 
ขึ้นอยู?กับลักษณะของข?อมูล เช?น ข?อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดิโอ หรือไฟล?ต?างๆ
ส?วนเนื้อหาเอกสารเว็บ เป?นส?วนการทํางานหลักของหน?าเว็บ ประกอบด?วย Tag มากมายตาม
ลักษณะของข?อมูล ที่ต?องการนําเสนอ การป?อนคําสั่งในส?วนนี้ไม?มีข?อจํากัดสามารถป?อนติดกัน 
หรือ 1 บรรทัดต?อ 1 คําสั่งก็ได?แต?มักจะยึดรูปแบบที่อ?านง?าย คือ การทําย?อหน?าในชุดคําสั่งที่
เกี่ยวข?องกัน ทั้งนี้ให?ป?อนคําสั่งทั้งหมดภายใต? Tag <BODY> ? </BODY> และแบ?งกลุ?มคําสั่งได?ดังนี้
? กลุ?มคําสั่งเกี่ยวกับการจัดการพารากราฟ
? กลุ?มคําสั่งจัดแต?ง/ควบคุมรูปแบบตัวอักษร
? กลุ?มคําสั่งการทําเอกสารแบบรายการ (List) 
? กลุ?มคําสั่งเกี่ยวกับการทําลิงค?
? กลุ?มคําสั่งจัดการรูปภาพ
? กลุ?มคําสั่งจัดการตาราง (Table) 
? กลุ?มคําสั่งควบคุมเฟรม
? กลุ?มคําสั่งอื่นๆ
เริ่มสร?างเว็บเพจด?วย NotePad
การสร?างเอกสาร HTML หรือเว็บเพจ เป?นเรื่องที่ง?ายและ
สะดวกเพียงแต?เป?ดโปรแกรม NotePad <Start, Progra, 
Accessories, NotePad> แล?วพิมพ?คําสั่ง HTML ลงไป 
จากนั้นก็ทําการจัดเก็บไฟล?โดยตั้งชื่อเป?นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ?เล็ก และกําหนดนามสกุลเป?น .html (ในตอนพิมพ?ชื่อ
ไฟล?แนะนําให?พิมพ?ชื่อและนามสกุลของไฟล?ไว?ใน
เครื่องหมายคําพูด เพื่อป?องกันมิให?โปรแกรมNotePad เติม
นามสกุล .txt ต?อท?าย) จากนั้นก็เป?ดโปรแกรมเบราเซอร? เช?น 
IE หรือ Netscape แล?วเป?ดไฟล?เอกสารเว็บที่สร?าง เพื่อดูผล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>...............</TITLE>
</HEAD>
<BODY> 
...............
............... 
</BODY>
</HTML> คําสั่งในการเริ่มต?นในการสร?างเว็บเพจ
คําสั่งเริ่มต?น
<HTML>..........</HTML>
คําสั่ง<HTML> เป?นคําสั่งเริ่มต?นในการเขียนโปรแกรมและคําสั่ง</HTML> เป?นการสิ้นสุด
โปรแกรม HTML คําสั่งนี้จะไม?แสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราเซอร?แต?ต?องเขียนเพื่อให?เกิดความ
เป?นระบบของงาน และเพื่อจะให?รู?ว?าเอกสารนี้เป?นเอกสารของภาษา HTML 
ส?วนหัวของโปรแกรม
<HEAD>..........</HEAD>
คําสั่ง<HEAD> เป?นคําสั่งที่ใช?กําหนดข?อความในส?วนที่เป?นชื่อเรื่องของไฟล? HTML และภายใน
คําสั่ง<HEAD>...</HEAD> จะมีคําสั่งย?อยอีกคําสั่งหนึ่งคือ<TITLE>........</TITLE> 
กําหนดข?อความในส?วนหัวของโปรแกรมหรือไตเติลบาร?
<TITLE>..........</TITLE >
คําสั่ง<TITLE> เป?นคําสั่งที่แสดงชื่อของเอกสาร หรือชื่อเรื่องของไฟล?HTML ซึ่งข?อความภายใน
คําสั่งจะปรากฎหรือแสดงผลในส?วนของไตเติลบาร? (Title Bar) ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร?แต?จะ
ไม?แสดงในส?วนของการแสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราเซอร?
ส?วนเนื้อหาของโปรแกรม
<BODY>..........</BODY>
คําสั่งนี้เป?นส?วนที่สําคัญในการแสดงผลในเว็บเบราเซอร?ซึ่งจะประกอบไปด?วยตัวอักษร รูปภาพกราฟ?กต?างๆ
การกําหนดสีของพื้นหลังของตัวอักษร
การกําหนดสีพื้นหลังและการกําหนดสีของตัวอักษรนั้นจะทําการเขียนในส?วนของคําสั่ง<BODY> 
โดยเราจะใช?แอตทริบิวต?มาเป?นตัวกําหนด
การกําหนดสีของพื้นหลัง -การกําหนดสีพื้นหลังนั้น เราสามารถมีรูปแบบการกําหนดสีพื้นหลังได?
อยู? 2 รูปแบบ
? ระบุชื่อของสีที่ต?องการ อาทิเช?น red, green, yellow, blue เป?นต?น
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดสีพื้นหลังโดยการกําหนดสี</TITLE> 
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="yellow"> 
การกําหนดสีพื้นหลังโดยการกําหนดสี
</BODY>
</HTML> 
คลิกเพื่อดูตัวอย?าง
? การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช?ค?าสีในระบบฐาน 16 หรือเรียกว?าหลักการผสมสีแบบ RBG 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดสีพื้นหลังโดยการกําหนดสี</TITLE> 
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FF66FF"> 
การกําหนดสีพื้นหลังโดยใช?หลัก"#RBG"
</BODY>
</HTML> ตัวอย?างค?าสีในระบบเลขฐาน 16
#000000 #0000FF #FF0000 #00FF00 #FFFF00
#666666 #0000CC #990000 #336600 #FFFFCC
#999999 #000066 #FF3300 #339933 #FFFF33
การกําหนดสีของตัวอักษร
การกําหนดสีของตัวอักษรนั้น จะทําการเขียนในส?วนของคําสั่ง<BODY> โดยเราจะใช?แอตทริบิวต? 
Text มาเป?นตัวกําหนด
<BODY TEXT="#RGB หรือกําหนดชื่อสีที่ต?องการ">
เราสามารถมีรูปแบบการกําหนดสีได?อยู? 2 รูปแบบ
? ระบุชื่อของสีที่ต?องการ อาทิเช?น red, green, yellow, blue เป?นต?น
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดสีตัวอักษร</TITLE> 
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="yellow" text="blue"> 
การกําหนดสีตัวอักษร
</BODY>
</HTML> 
? การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช?ค?าสีในระบบฐาน 16 หรือเรียกว?าหลักการผสมสีแบบ RBG 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดสีตัวอักษร</TITLE> 
</HEAD><BODY BGCOLOR="yellow" text="#FF0066"> 
การกําหนดสีตัวอักษร
</BODY>
</HTML> 
ตัวอย?างค?าสีในระบบเลขฐาน 16
การกําหนดตัวอักษรให?มีความหนา
<B>..........</B>
ใช?กําหนดข?อความที่อยู?ภายในคําสั่ง ให?แสดงผลด?วยตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) มีจุดประสงค?เพื่อ
เน?นข?อความในประโยคนั้น
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดตัวหนา</TITLE> 
</HEAD>
<BODY> 
ตัวอักษรปรกติ COMPUTER
ตัวอักษรหนา<B>COMPUTER</B>
</BODY>
</HTML> 
การกําหนดตัวอักษรให?ขีดเส?นใต?
<U>..........</U>
ใช?แสดงข?อความแบบขีดเส?นใต? (underline) ทั้งนี้เพื่อเน?นข?อความในประโยคนั้น
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดการขีดเส?นใต?</TITLE> </HEAD>
<BODY> 
ตัวอักษรปกติ COMPUTER
ตัวอักษรที่ขีดเส?นใต?<U>COMPUTER</U>
</BODY>
</HTML> 
หมายเหตุแท็กนี้ไม?นิยมใช?เนื่องจากอาจก?อให?เกิดความสับสนกับข?อความที่เป?นจุดลิงก?ได?
การกําหนดตัวอักษรให?มีการเอน
<I>..........</I>
การกําหนดตัวอักษรกระพริบ
<BLINK>..........</BLINK>
การกําหนดรูปแบบของตัวอักษร
<FONT FACE="font name หรือtypeface">..........</FONT>
เป?นการกําหนดฟอนต?ของตัวอักษรในเว็บเพจ ซึ่งเราสามารถกําหนดได?ด?วยคุณสมบัติที่ชื่อว?า 
FACE และตามด?วยชื่อฟอนต?ที่เราต?องการ เอกสารเว็บอนุญาตให?กําหนดฟอนต? ได?หลายฟอนต?
โดยเบราเซอร?จะมีการตรวจสอบการใช?ฟอนต?ให?อัตโนมัติ
? ฟอนต?สําหรับข?อความภาษาไทย/อังกฤษ ที่เหมาะสมได?แก?MS Sans Serif, Microsoft Sans 
Serif, Thonburi 
? ฟอนต?สําหรับข?อความภาษาอังกฤษที่เหมาะสม คือ Arial, Helvetica, sans-serif 
การกําหนดสีของตัวอักษร
<FONT COLOR="#RGB หรือกําหนดชื่อสีที่ต?องการ">..........</FONT>การกําหนดขนาดของตัวอักษร
<FONT SIZE="ค?ากําหนดขนาดของตัวอักษร">..........</FONT>
การกําหนดขนาดของตัวอักษรในเว็บเพจนั้น เราสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรได?อยู? 2 
รูปแบบคือ
? กําหนดเป?นตัวเลขซึ่งจะมีค?า 1 - 7 โดยค?ามาตรฐานจะมีค?าจะอยู?ที่ 3 ค?าตัวเลขที่เป?น 1 และ 
2 นั้นจะเป?นการย?อขนาดของตัวอักษร และค?าตัวเลข 4 ถึง 7 นั้นจะเป?นการขยายขนาดของ
ตัวอักษร
คําสั่งที่กําหนดตัวอักษรยกระดับ
<SUP>..........</SUP>
คําสั่ง< SUP > ย?อมาจาก (superscript) เป?นคําสั่งที่จะกําหนดให?ตัวอักษร หรือข?อความยกระดับ
สูงขึ้นกว?าระดับปกติและมีขนาดเล็ก
การกําหนดตัวอักษรเคลื่อนที่
<MARQUEE>..........</MARQUEE>
คําสั่ง< MARQUEE > นั้นจะกําหนดการเคลื่อนที่ของตัวอักษรและข?อความจะทําให?เว็บเพจของเรา
เป?นที่น?าสนใจ โดยปกติการเคลื่อนที่ของตัวอักษรนั้นจะเคลื่อนที่จากขวามาซ?ายคําสั่งนี้
สามารถแสดงผลได?อย?างถูกต?องเมื่อใช?เบราเซอร? Internet Explorer เท?านั้น
การย?อหน?าใหม? (Paragraph Tag)
<P>
คําสั่ง< P > เป?นคําสั่งที่สั่งให?โปรแกรมเว็บเบราเซอร?ขึ้นย?อหน?าใหม? (paragraph) 
ข?อสังเกตการจะเห็นได?ว?าการขึ้นบรรทัดใหม?ของคําสั่ง< BR > และ< P > นั้น การเว?นว?างระหว?างบรรทัด
ของทั้งสองมีความแตกต?างกัน โดยที่คําสั่ง< BR > ช?องว?างระหว?างบรรทัดจะน?อยกว?าคําสั่ง< P >
กําหนดค?าของการจัดการจัดตําแหน?งการแสดงผล
<P ALING="LEFT/RIGHT/CENTER">..........</P>
เป?นคําสั่งที่ทําการจัดตําแหน?งของการแสดงผลทางจอภาพการที่จะแสดงตําแหน?งต?างๆ นั้นจะต?อง
อยู?ระหว?างคําสั่ง
<P ALING="LEFT/RIGHT/CENTER"> 
และป?ดด?วย</P> ซึ่งการที่จะให?ข?อความหรือรูปภาพอยู?ชิดซ?าย กึ่งกลางและชิดขวานั้นจะต?องมี
คุณสมบัติการจัดตําแหน?งของการแสดงผลดังนี้
? align = "left" การกําหนดค?าของการจัดตําแหน?งการแสดงผลอยู?ทางซ?าย
? align = "right" การกําหนดค?าของการจัดตําแหน?งการแสดงผลอยู?ทางขวา
? align = "center" การกําหนดค?าของการจัดตําแหน?งการแสดงผลอยู?ตรงกลาง
ข?อสังเกต
? ตําแหน?งการแสดงผลนั้นจะมีการแสดงผลชิดซ?ายทุกครั้งถ?าเราไม?มีการกําหนดค?าของการ
แสดงผล
? การจัดตําแหน?งการแสดงผลข?อความหรือรูปภาพให?อยู?กึ่งกลางของจอภาพนั้น เราสามารถ
ตอบโดย >> มิ้น เมื่อ 3 กันยายน 2557 10:57:59 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

                                                การพิมพ์เอกกระสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse    การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   

ตอบโดย >> ปุ๊กกี้ เมื่อ 3 กันยายน 2557 11:03:25 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse    การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   

ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 3 กันยายน 2557 11:16:26 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การสั่งพิมพ์โดยกำหนดเงื่อนไข

          เมื่อเรามีพรินเตอร์หลายเครื่องติดตั้งอยู่ในเครื่อง หรือต้องการพิมพ์เอกสารเป็นบางหน้า การสั่งพิมพ์ด้วยการคลิกที่ปุ่ม  นั้นทำไม่ได้ ต้องใช้วิธีดังต่อไปนี้

คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Print (แฟ้ม > พิมพ์) หรือกดแป้นคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl + P>


     2.  เลือกพรินเตอร์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ที่เลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่ต่ออยู่
     3.   ระบุหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
            - All (ทั้งหมด) เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารทุกแผ่น
            - Current Page (หน้าปัจจุบัน) เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าที่มีเคอร์เซวอร์อยู่ในขณะนั้น
            - Page (หน้า) เพื่อกำหนดให้พิมพ์เอกสารบางหน้า โดยระบุหน้าไว้ในช่องหรือระบุเป็นช่วงก็ได้
     4.   ใส่จำนวนชุดที่ต้องการให้พิมพ์ไว้ในกรอบ Number of Copies (จำนวนสำเนา)
     5.   หากในขั้นตอนที่แล้วสั่งให้พิมพ์เอกสารหลายชุด ให้คลิกจนมีเครื่องหมายถูกในช่อง Collate (ทีละชุด) Word จะสั่งพิมพ์เอกสารจนหมดทุกหน้าก่อนแล้วจึงพิมพ์ชุดต่อไป หากเอาเครื่องหมายถูกออก Word จะพิมพ์เป็นหน้าๆ จนครบจำนวนชุดก่อนจึงพิมพ์หน้าถัดไป
     6.   คลิกปุ่ม OK

ตอบโดย >> ไอร่จิ๋ว เมื่อ 3 กันยายน 2557 11:16:38 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

ตอบโดย >> เต้ เมื่อ 3 กันยายน 2557 11:18:53 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การสั่งพิมพ์งาน


เมื่อทำการจัดเตรียม ตกแต่ง เอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพิมพ์เอกสารที่ได้จัดเตรียม ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อลงในกระดาษ แผ่นใส

ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร

ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน)
ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือก ภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่
ตอบโดย >> อันปัน เมื่อ 3 กันยายน 2557 11:20:03 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
 การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

   คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse    การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

  การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

        คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่       ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม   
ตอบโดย >> พลอย เมื่อ 3 กันยายน 2557 11:21:21 113.53.230.98
1 2