การดูแลรักษา "คอมพิวเตอร์" ที่ถูกวิธี

1. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ ถ้าคุณจะทำความ สะอาดเครื่อง ควรปิดเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนลงมือทำความสะอาด
2. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ำ เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า
3. อย่าใช้สบู่ น้ำยาทำความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ระบบของเครื่อง เกิดความเสียหาย
4. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
6. ถ้าคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่คู่มือแนะนำไว้เท่านั้น
7. ไม่ควรดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์
8. ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออาหารใด ๆ ขณะทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 

สาเหตุที่ทำให้เครื่องพีซีเกิดความเสียหาย

ความร้อน

ความร้อนที่เป็นสาเหตุทำให้คอมพิวเตอร์มีปัญหา ส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เองวิธีแก้ปัญหา คือ จะต้องรีบระบายความร้อนที่เกิดจากอุปกรณืต่างๆ ออกไปให้เร็วที่สุด

วิธีแก้ปัญหา
 ? พัดลมระบายความร้อนทุกตัวในระบบ ต้องอยู่ในสภาพดี 100 เปอร์เซนต์ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดควรจะอยู่ระหว่าง 60-70 องศาฟาเรนไฮต์
 ? ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ในขนาดที่ถูกต้อง
 ? ใช้งานเครื่องในย่านอุณหภูมิที่ปลอดภัย อย่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆ

ฝุ่นผง

เป็นที่ทราบกันดีว่าในอากาศมีฝุ่นผงกระจัดกระจายอยู่ในทุกๆ ที่ ฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่บนแผงวงจรของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เสมือนฉนวนป้องกันความร้อน ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ ไม่สามารถระบายออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้อาจไปอุดตันช่องระบายอากาศของเพาเวอร์ซัพพลายหรือฮาร์ดดิสค์ หรืออาจเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสค์กับหัวอ่าน ทำให้แผ่นดิสค์หรือหัวอ่านเกิดความเสียหายได้

วิธีแก้ไข
 ? ควรทำความสะอาดภายในเครื่องทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ถอดฝาครอบ
 ? ตัวถัง หรือ ชิ้นส่วนภายนอกอาจใช้สเปรย์ทำความสะอาด
 ? วงจรภายในให้ใช้ลมเป่าและใช้แปรงขนอ่อนๆ ปัดฝุ่นออก
 ? อย่าสูบบุหรี่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ือื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การบำรุงรักษาฮาร์ดิสก์

ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนานมากแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ เสียหายได้ง่ายหากใช้งานไม่ถูกวิธีหรือไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร ฮาร์ดดิสก์เองก็เป็นอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนดังนั้นเราจึงควรดูแล เรื่องการระบายคามร้อนของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถระบายความร้อนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากการระบยความร้อนไม่ดีจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เกิดการสะสมความร้อนและเสีย หายได้  เราควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนในขณะที่ฮาร์ดดิสก์กำลังทำงาน เช่น เลือกใช้โต๊ะทำงานที่แข็งแรงป้องกันการโยกไปมา ระมัดระวังไม่เดินไปชนหรือกระแทกโต๊ะที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ ฮาร์ดดิสก์กำลังทำงาน เพราะจะทำให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ถูกกระทบกระเทือนและจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เสีย ทันที ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรแกรม Utility ต่างๆว่าฮาร์ดดิสก์ยังสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีพื้นที่ส่วนใดของฮาร์ดดิสก์ที่ไม่สามารถใช้งานด้

การบำรุงรักษาดิสก์ไดรว์

ช่องอ่านดิสก์เมื่อทำงานไปนานๆหัวอ่านแผ่นดิสก์อาจจะสกปรกหรือเสื่อมสภาพไป ได้ หัวอ่านดิสก์เกิดความสกปรกเนื่องจากมีฝุ่นละอองเข้าไปเกาะที่หัวอ่าน หรือเกิดจากความสกปรกของแผ่นดิสก์ที่มีฝุ่นหรือคราบไขมันจากมือ ผลที่เกิดขึ้นทำให้การบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ดังนั้นเราจึงควรเก็บรักษาแผ่นดิสก์ที่ใช้งานให้ดี หลีกเลี่ยงการใช้งานแผ่นดิสก์ที่มีคราบฝุ่น ไขมัน หรือรอยขูดขีด ทำความสะอาดหัวอ่านดิสก์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นดิสก์เก่าที่เก็บไว้นานๆพราะจะทำให้หัวอ่าน Disk Drive สกปรกได้ง่าย และก่อนนำแผ่นดิสก์ออกจากช่องอ่านดิสก์ไดรว์ควรรอให้ไฟสัญญาณที่ช่องดิสก์ ไดรว์ดับเสียก่อ เพื่อป้องกันหัวอ่านชำรุด

การบำรุงรักษาแผ่นซีดีหรือดีวีดี

ถึงแม้ว่าแผ่นซีดีหรือดีวีดีจะดูแข็งแรงทนทานแต่การเก็บรักษาที่ไม่ดีนอกจาก จะทำให้แผ่นไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ยังอาจจะทำให้ดิสก์ไดรว์เสียหายด้วย ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังในการใช้งานแผ่นซีดีหรือดีวีดีดังนี้
 ? ระมัดระวังอย่าให้มือไปถูกบนผิวแผ่นด้านที่จะถุกอ่านด้วยหัวอ่าน (ด้านที่มันเงา) เพราะไขมันบริเวณผิวหนังของเราจะทำให้เกิดความสกปรกต่อบริเวณที่บันทึก ข้อมูล
 ? อย่าใช้แรงกดปากกาเกินไปขณะเขียนที่แผ่นป้ายชื่อบนแผ่นซีดีหรือดีวีดี และให้ใช้เฉพาะปากกาสำหรับเขียนแผ่นซีดีหรือดีวีดีเท่านั้น
 ? อย่าบิดหรืองอแผ่นซีดีหรือดีวีดีเล่นเป็นอันขาด
 ? อย่าให้แผ่นซีดีหรือดีวีดีมีรอยขูดขีดหรือถูกของเหลวเช่นน้ำ
 ? ควรเก็บแผ่นซีดีหรือดีวีดีไว้ในกล่องหรือซองในที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม อย่าทิ้งไว้หน้ารถให้ตากแดดนานๆ

การบำรุงรักษาจอ

ในส่วนของจอภาพนั้นอาจเสียหายได้เช่น ภาพอาการเลื่อนไหลภาพล้ม ภาพเต้นหรือไม่มีภาพเลย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะต้องให้ช่างเท่านั้นเป็นผู้แก้ไข ผู้ใช้คอมพิวเคอร์ควรระมัดระวัง โดยปฏิบัติดังนี้
 ? อย่าให้วัตถุหรือน้ำไปกระทบหน้าจอคอมพิวเตอร์
 ? ควรเปิดสวิซที่จอก่อนเปิดสวิซที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
 ? ไม่ควรปิดๆ เปิดๆ เครื่องติดๆกัน เมื่อปิดเครื่องแล้วทิ้งระยะไว้เล็กน้อยก่อนเปิดใหม่
 ? ควรปรับความสว่างของจอภาพให้เหมาะสมกับสภาพของห้องทำงาน เพราะถ้าสว่างมากเกินไปย่อมทำให้จอภาพอายุสั้นลง
 ? อย่าเปิดฝาหลังจอภาพซ่อมเอง เพราะจะเป็นอันตรายถึงชีวิตจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง
 ? เมื่อต้องมีการเปิดจอภาพทิ้งไว้นานๆควรจะเรียกใช้งานโปรแกมถนอมจอภาพ (Screen Sever) ขึ้นมาทำงานเพื่อยืดอายุการใช้งานของจอภาพ

การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผล รายงาน ของข้อมูลต่างๆทางกระดาษ การที่จะให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้เป็นปกติเครื่องพิมพ์ควรได้รับการดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอโดยช่างผู้ชำนาญดังนี้
 ? รักษาความสะอาด โดยดูดฝุ่น เศษกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์อย่างสม่ำเสมอหรือใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่น เศษ กระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่าใช้แปรงชนิดแข็งเพราะอาจทำให้เครื่องเป็นรอย ได้
 ? ถ้าตัวเครื่องพิมพ์มีความสกปรกอาจ ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงานเช็ดถูส่วนที่ เป็นพลาสติกแต่ต้องระมัดระวังอย่าใช้น้ำเข้าตัวเครื่องพิมพ์ได้ และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดในตัวเครื่องเพราะอาจทำให้ระบบ กลไกเสียหายได้
 ? ในกรณีของเครื่องพิมพ์แบบดอตเมตริกซ์ ก่อนพิมพ์ทุกครั้งควรระดับของหัวเข็มให้เหมาะสมกับความหนาของกระดาษ
 ? ในกรณีของเครื่องพิมพ์แบบดอตเมตริกซ์ ระหว่างพิมพ์ควรระวังหัวพิมพ์จะติดกระดาษ เช่น การพิมพ์ซองจดหมาย หรือกระดาษที่มีความหนาหรือบางเกินไป
 ? ระมัดระวังอย่าให้มีคลิปหรือแมกซ์ติดกระดาษปะปนในกรณีที่มีการใช้งานกระดาษใช้แล้ว
 ? อย่าถอดหรือเสียบสายสายสัญญาณในขณะที่เครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่
 ? ไม่ควรพิมพ์ต่อเนื่องกันนานเกินไปเพราะอาจทำให้เครื่องร้อนมากแดละเสียได้
 ? ไม่ควรใช้กระดาษไข (Stencil Paper) แบบธรรมดากับเครื่องพิมพ์ประเภทแบบดอตเมตริกซ์ เนื่องจากเศษของกระดาษไขอาจจะไปอุดตันเข็มพิมพ์ อาจทำให้เข็มพิมพ์อาจหักได้ ควรใช้กระดาษไขสำหรับเครื่องพิมพ์แทนเพื่อป้องกันการชำรุดของเฟืองที่ใช้ หมุนกระดาษ
 ? การเลือกใช้กระดาษไม่ควรใช้กระดาษ ที่หนาเกินไปจะทำให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้
 ? ในกรณีของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ควรกรีดกระดาษให้ดีอย่าให้กระดาษติดกันก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องพิมพ์เพราะอาจ จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดาษติดในตัวเครื่องพิมพ์ได้
 ? การใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์พิมพ์ลงในแผ่นใส ต้องเลือกใช้แผ่นใสที่ใช้ถ่ายเอกสารได้เท่านั้น หากใช่แผ่นใสแบบธรรดาซึ่งไม่สามารถทนความร้อนได้อาจจะหลอมละลายติดเครื่อง พิมพ์ทำให้เกิดความเสียหาย

บริษัท ไมโคร อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด เรารับดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โดย ช่างผู้ชำนาญ ด้วยเงื่อนไขที่คุณสามารถเลือกได้ตามต้องการ ในราคาประหยัด นอกจากนี้เรายังบริการให้คำปรึกษา และเป็นผู้สนับสนุนทางด้าน IT ให้กับบริษัทของคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด