กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.2/2 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
เวลา 30 นาที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:26:45 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1174 ตอบ 57 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ท เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:46:01 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ท เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:46:46 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ท เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:47:26 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ท เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:48:23 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> เอิร์น เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:50:20 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ธ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:50:25 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีเปิด
1. เปิดหน้าจอ
2. กดปุ๋ม start

วิธีปิด
เข้าไปใน start แล้วก็ shut down เเล้วรอเครื่องดับ
ตอบโดย >> เพียว เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:50:41 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
                                                                                                                                                                                                                                      
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> ดรีม เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:50:50 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power
ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ 

 การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down
4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down
ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> เก๋ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:50:58 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
กดที่ shut down
ตอบโดย >> จูน เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:51:23 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1. เปิดหน้าจอ 
2. กดปุ่มสตาด

วิธีเปิด
เข้าไปปใน  start แล้วก็ shut down เเล้วรอเครื่องดับ

ตอบโดย >> แม็ก ( พิจิตร ) เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:51:43 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
      1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์ 
      2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
      1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

      2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start
 
      3.เลือกคำสั่ง Shut Down

      4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down
ตอบโดย >> สาริน เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:51:48 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> ฟลุ็ค เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:51:53 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ธ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:53:05 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการเปิดเครื่อง
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power
ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ 

วิธีการปิดเครื่อง
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down
4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down
ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> เห็ดน้อย เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:53:32 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ตอบโดย >> เอิร์ธ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:54:05 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ

ตอบโดย >> ตอง เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:54:36 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ  การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> มาร์คน้อย เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:54:45 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนแรก เสียบปลั๊กไฟตัวเครื่อง แล้วกดปุ่มสตาดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ รอหน้าจอเครื่องเปิดแล้วเสร็จ ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกจากเว็บไซด์ต่างๆแล้ว เลื่อนเม้าไปล่างซ้ายสุด แล้วเอาเม้าคลิกที่คำว่า ซัดดาวว์ เครื่องก็จะปิด  แล้วถอดปลั๊กหลังใช้งานทุกครั้งงง นะจ่ะ
ตอบโดย >> หน่อง(บอล) เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:55:15 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1 . กดสวิตซ์สำหรับ เปิด-ปิด  เครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม Power ที่อยู่บนตัวเครื่อง จะพบว่ามีไฟติดอยู่ที่ตัวเครื่อง และ แป้นพิมพ์
2 . กดสวิตซ์จอภาพ

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1 . ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2 . คลิ๊กเลือกเมาส์ที่ปุ๋ม Start
3 . เลือกคำสั่ Shut Down
4 . จะปรากฏรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shit Down ขึ้นมา เลือกคำสั่ Shut Down


ตอบโดย >> ปริม เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:55:50 113.53.230.98
1 2 3