กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/1 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
เวลา 30 นาที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 10:52:25 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 979 ตอบ 28 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

การเปิดเครื่อง

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power
ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ

การปิดเครื่อง

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down
4.จะปรากฏรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down
ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down

ตอบโดย >> บัดดี้ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:06:53 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
 การเปิดเครื่องคอมฟิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 
                               
   การปิดเครื่องคอมฟิดเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down
ตอบโดย >> เต้ย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:07:51 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเค

ขั้นตอนการเปิดเครื่อง

1. เปิด switch On ที่ชุด Air Dryer

2. ตรวจแรงดันลมต้องมากกว่า 0.4 kgf/cm2

3. เปิด Switch On ที่ Main Power

4. เปิด Switch On ที่ CPU Computer

5. เปิด Switch On ที่ Monitor Computer

6. กดปุ่ม Start ที่ Joystick ตำแหน่งของ Probe จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งศูนย์ของเครื่อง

7. เลือกโปรแกรมที่จะใช้ตรวจสอบชิ้นงาน


ขั้นตอนการปิดเครื่อง

1. เลื่อนแกน Z ให้อยู่ด้านบนสุดและแกน X อยู่ขวาสุด และแกน Y อยู่ตรงกึ่งกลาง

2. หมุนหัวเข็มให้อยู่ในตำแหน่ง Q=0, A=0(หัวเข็มที่ 1)

3. กด F12 ที่ Keyboad พิมพ์ 999 กด Enter ออกจากโปรแกรมการทำงาน

4. เลื่อนแถบสีไปที่ Dos แล้วกด Enter 

5. ปิด Switch Off ที่ CPU แล้วจึงปิด Switch ที่หน้าจอ

6. ปิด Switch Off ที่ Control Box

7. ปิด Switch ที่ Air Dryer

การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบสภาพตามเอกสาร PM Check Sheet ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

2. ตรวจสอบความผิดปกติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากใน PM Check Sheet

3. ไม่วางสิ่งของหรือชิ้นงานขวางเส้นทางการเคลื่อนที่ของแกน X,Y

4. ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งการวางของอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

5. ตรวจสอบตำแหน่งของหัวเข็มอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยหรือไม่ก่อนเคลื่อนที่แกนต่างๆ


ตอบโดย >> ไอซ์ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:12:22 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

.

...วิธีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

      1.เปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เคส ซึ่งมีสัญลักษณ์ ( ปุ่มพาวเวอร์ ) 

                            2.เปิดสวิตช์จอภาพคอมพิวเตอร์  

                            3.เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว รอประมาณ 1- 2 นาที เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

2.วิธีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.คลิกที่ปุ่มสตาร์ท  ( Start )

2.นำเมาส์ไปคลิกที่คำว่า เทิร์นออฟ คอมพิวเตอร์  ( Turn off computer )

3.จากนั้นคลิกปุ่ม เทิร์นออฟ ( Turn off )

4.รอสักครู่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ แล้วให้กดปุ่มปิดจอภาพด้วย

ตอบโดย >> - เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:13:05 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การ ปิด และ การเปิด เครื่อง คอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> กุ๊กไก่ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:13:48 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

 

การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.       ตรวจสอบปลั๊กเสียก่อนว่า เสียบเรียบร้อยดีหรือไม่

2.       ที่จอภาพ กดสวิทซ์ เพื่อเปิดจอภาพ

3.       ที่ CPU. ด้านหน้า จะมีสวิทซ์ เพื่อเปิดเครื่อง (กดเบา ๆ )

4.       เมื่อเปิดเครื่องแล้ว รอสักครู่ ที่จอภาพจะมีข้อความเพื่อตรวจสอบระบบต่าง ๆ

5.       จากนั้น จะมีเสียง 1 ครั้ง

6.       ที่หน้าจอภาพจะขึ้นคำว่า Windows เป็นการเริ่มต้นการใช้เครื่อง เพราะเครื่องจะต้องเรียกโปรแกรมควบคุมเครื่องที่ชื่อว่า Windows เสียก่อน (จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที)

7.       จากนั้นหน้าจอภาพจะมีโปรแกรมต่าง ๆ อยู่ด้านซ้าย และด้านล่างจะมีแถบ Task Bar ให้เราทำงานได้

การเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1.       คลิ๊กที่ปุ่ม Start

2.       เลื่อนมาคลิ๊กที่คำสั่ง Shut Down

3.       คลิ๊กปุ่ม Ok

4.       รอสักครู่เครื่องจะเริ่มทำการปิดระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

5.       จากนั้นเครื่องจะดับเอง

6.       ยกเว้น จอภาพ ให้กดสวิทซ์ ปิดจอด้วย

ตอบโดย >> เขต เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:13:58 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


 การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> มิ้น เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:13:59 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                    1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ                                                                          การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                           1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน                                                                                                                                                                             2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start                                                                                                                                                                                                 3.เลือกคำสั่ง Shut Down                                                                                                                                                                                                 4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> ฟิล์ม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:14:09 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

ขั้นตอนการเปิดเครื่อง
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power
ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


ขั้นตอนการปิดเครื่อง
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:14:37 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
                                                         การเปิด-ปิด คอมพิเตอร์อย่างถูกวิธี


 เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากไม่เพียงจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว แต่ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการบันทึกแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่สามวิธีดังนี้ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' (บางครั้งเรียกว่าปุ่ม 'เปิด/ปิดเครื่อง') บนเมนูเริ่ม และในกรณีของแล็ปท็อป คือโดยการปิดฝาเครื่อง

การใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' บนเมนูเริ่ม

เมื่อต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เมนูเริ่ม ให้คลิกปุ่ม เริ่ม จากนั้นที่มุมขวาล่างของเมนูเริ่ม ให้คลิก ปิดเครื่อง
เมื่อคุณคลิก ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ พร้อมทั้งโปรแกรม Windows เอง จากนั้นจะปิดคอมพิวเตอร์และหน้าจอของคุณโดยสมบูรณ์ การปิดเครื่องจะไม่บันทึกงานของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องบันทึกแฟ้มของคุณก่อน
ตอบโดย >> วิววี้ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:17:18 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
                   ขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม POWER ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง  และแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ
                   ขั้นตอนการปิดเคื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start
3.เลือกคำสั่ง  Shut Down
4.จะปรากฎกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down
ตอบโดย >> เป็ดน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:17:40 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ให้นักเรียน  บอกขั้นตอนการ เปิด และปิดเครื่องอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำการตรวจสอบสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการต่อพ่วงที่ถูกต้อง

2. เสียบปลั๊กไฟ
3. เปิดสวิตซ์จอภาพ
4. เปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
5. เปิดโปรแกรมที่ต้องการทำงาน
6. ใช้งานโปรแกรม


ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำการปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

2. คลิกปิดระบบปฏิบัติการ ที่เมนู Start แล้วคลิก Turn off computer
3. เลือก Turn off จากกรอบโต้ตอบ Turn off computer
4. ปิดสวิตซ์ที่จอภาพ

5. เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ ให้ถอดปลั้กไฟ
ตอบโดย >> แฟ้ม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:19:12 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการ เปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์

การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร
1. กดสวิตซ์ในการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่มpowerที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์
2. กดสวิตซ์จอภาพ

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ออกจากโปรแกมทุกโปรแกมก่อน
2. คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่มstart
3. เลือกคำสั่งจากshut down
4. จะปรากฎรอบDiaiog box ที่ชื่อว่า snut downg เลือกคำสั่ง  snut downg
ตอบโดย >> เมย์ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:19:49 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

แบบทดสอบที่1บอกขั้นตอนการเปิดและปิดเครื่องอย่างถูกต้อง


การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ
การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรมแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเม้าส์ที่ปุ่ม Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down 
4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> น้อง มิเรียม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:19:50 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

แบบทดสอบที่1บอกขั้นตอนการเปิดและปิดเครื่องอย่างถูกต้อง


การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ
การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรมแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเม้าส์ที่ปุ่ม Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down 
4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> น้อง มิเรียม เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:20:34 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

1.การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

2. การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฃ

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> โจโจ้ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:20:41 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power
ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ

การปิดเครื่อง

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down
4.จะปรากฏรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down
ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down
ตอบโดย >> กัน เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:22:48 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่อง

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิดเครื่อง

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> อั้มน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:29:56 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่อง

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิดเครื่อง

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> อั้มน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:29:56 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


 การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> บอล เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:30:05 113.53.230.98
1 2