กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.2/1 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
เวลา 30 นาที

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:30:10 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1172 ตอบ 48 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องกดปุ่มที่ซีพียู และกดปุ่มเปิดหน้าจอ
การปิดเครื่องนำเมาส์มาที่จุดสตาดแล้วคลิกแล้วกดชัดดาว
ตอบโดย >> แบงค์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:36:14 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องกดที่ปุ่มเปิดแล้วไปกดปุ่มเปิดหน้าจอการปิดเครื่องไปที่เมนูstartแล้วไปกดปุ่มชัดดาว
ตอบโดย >> เบ๊บ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:37:08 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ปิดหน้าจอ ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟ 
ตอบโดย >> หมอลำ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:37:38 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดคอมพิวเตอร์
1..กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Powerที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์
2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การ ปิดคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start
3.เลือกคำสั่ง Shut Down
4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Downขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down


ตอบโดย >> อาร์ม เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:38:28 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
 การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


IDevice Icon การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> ปอย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:38:58 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

      1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power
           ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์
      2.กดสวิตซ์จอภาพ 

                    การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

       1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน
       2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start
       3.เลือกคำสั่ง Shut Down
       4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down                                                          
ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> ขิมหวาน เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:39:07 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธิเปิดเครือง
-เสียบปลั้ก
-เปิดสวิช
-เปิดCPU
-เปิดปุ่มที่หน้าจอวิธีปิดเครื่อง
-ออกจากโปรมแกรมทั้งหมด
-กดปุ่มSTART
กดปุ่มSHUT DOWN
-ปิดหน้าจอคอม
ขถอดปลั้ก
-ปิดสวิช

ตอบโดย >> อ้อน เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:39:14 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

การเปิด

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิด

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 


ตอบโดย >> โก้ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:39:27 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1.มื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากไม่เพียงจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว แต่ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการบันทึกแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่สามวิธีดังนี้ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' (บางครั้งเรียกว่าปุ่ม 'เปิด/ปิดเครื่อง') บนเมนูเริ่ม และในกรณีของแล็ปท็อป คือโดยการปิดฝาเครื่อง

การใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' บนเมนูเริ่ม

เมื่อต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เมนูเริ่ม ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นที่มุมขวาล่างของเมนูเริ่ม ให้คลิก ปิดเครื่อง

เมื่อคุณคลิก ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ พร้อมทั้งโปรแกรม Windows เอง จากนั้นจะปิดคอมพิวเตอร์และหน้าจอของคุณโดยสมบูรณ์ การปิดเครื่องจะไม่บันทึกงานของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องบันทึกแฟ้มของคุณก่อน

รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ที่มีการขยายเมนู
ตอบโดย >> อาร์ท เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:39:49 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องกดปุ่ม start ตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ และรอสักพัก การปิดเครื่องโดย เข้าไปที่ start และเข้า shut จะทำการปิดเครื่อง อย่างอัตโนมัด
ตอบโดย >> ดราก้อน เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:40:00 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> อีถึก เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:40:54 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีการเปิด คือ 1 เปิดcpu 2 เปิดหน้าจอ วิธีปิด คือ 1 start 2 คิกเข้าไปที่ shut down 3  ปิดหน้าจอ
ตอบโดย >> ฟ้าน้อย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:40:55 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
ออกจากเกมส์ และออกจากโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็กดไปที่ปุ่ม Shut down
ตอบโดย >> F เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:41:21 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power                           

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์


2.กดสวิตซ์จอภาพ ะปุ่มชัดดาว
ตอบโดย >> กาแฟ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:41:35 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
การเปิดเครื่องกดปุ่มที่ซีพียู และกดปุ่มเปิดหน้าจอ
การปิดเครื่องนำเมาส์มาที่จุดสตาดแล้วคลิกแล้วกดชัดดาว  เครื่องก็จะ ดับบ
ตอบโดย >> โต้ง เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:43:16 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
1)เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์(cpu) 2)เปิดหน้าจอ 3)เข้าเว็บต่างๆๆที่อยากเข้า 4)เมื่อทำงานเสร้จปิดเครื่อง 
ตอบโดย >> หนอน น้อย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:43:28 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
(1)เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์(cpu)่ (2)เปิดหน้าจอคอม (3)เข้าเว็บต่างๆ (4)เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแร้วไห้ปิดหน้าคอม
ตอบโดย >> บรีส เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:44:08 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Powerที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 
3.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

4.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

5.เลือกคำสั่ง Shut Down

6.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> ปราบ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:44:57 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที
วิธีปิด
1. ออกจกเกมส์ และโปรแกรมต่่างที่คุณเล่น
2. คลิกที่(start)
3. กดที่  shut down

วิธีเปิด
1. กดปุ่มเปิดที่อยู่เครื่อง

ตอบโดย >> โอว่น เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:45:24 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน เวลา 30 นาที

วเตอร์

IDevice Icon การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


IDevice Icon การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 


ตอบโดย >> แบล็ค เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:45:38 113.53.230.98
1 2 3