กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
เวลา 30 นาทีตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 08:43:37 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 977 ตอบ 26 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
                                 การเปิดเครื่องคอมฟิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 
                                 การปิดเครื่องคอมฟิดเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> Tiger เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:02:24 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

ตอบโดย >> โจอี้บอย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:02:25 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> โอเว่น เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:06:29 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ


การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Startฃ

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:07:55 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> บอล เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:08:31 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> ตุ๊กตา เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:11:36 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 
การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> มิว เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:14:51 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
                                          การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> วายส์น้อย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:15:44 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
คุณเพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ คุณสงสัยหรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรและเหตุใดคุณจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ 
คุณมาถูกที่แล้ว บทความนี้จะให้ภาพรวมของคอมพิวเตอร์ ดังนี้ คอมพิวเตอร์คืออะไร มีกี่ชนิด และคุณสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
คอมพิวเตอร์คือเครื่องจักรที่ทำงานหรือทำการคำนวณตามชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์เครื่องแรก
ได้รับการเปิดตัวในทศวรรษ 1940 โดยเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ทีมงานจำนวนมากในการดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องรุ่นแรกๆ ดังกล่าวแล้ว คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมาก คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เร็วขึ้นกว่าเดิมหลาย
พันเท่า แต่ยังสามารถวางไว้บนโต๊ะทำงาน บนหน้าตัก หรือแม้แต่ใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณได้อย่างพอเหมาะ
ตอบโดย >> ฝ้าย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:16:26 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
การปิดเคื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 
ตอบโดย >> แบม เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:17:52 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์           


1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 


การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 
1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> กิ๊กboxing เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:18:44 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์


1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down

 

การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์


1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

 


 

ตอบโดย >> ตี๋ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:25:43 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากไม่เพียงจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว แต่ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการบันทึกแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่สามวิธีดังนี้ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' (บางครั้งเรียกว่าปุ่ม 'เปิด/ปิดเครื่อง') บนเมนูเริ่ม และในกรณีของแล็ปท็อป คือโดยการปิดฝาเครื่อง
ตอบโดย >> พีพี ยิ้มหวาน เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:28:26 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

 การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 
ตอบโดย >> ฝ้าย เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:29:04 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

การเปิดเครื่องคอมพิว

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Powerที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ

   2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Star

 3.เลือกคำสั่ง Shut Do

  4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut 

Downขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 

ตอบโดย >> หนึ่ง เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:30:41 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
ขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำการตอบสอบสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการต่อพ่วงที่ถูกต้อง
2. เสียบปลั๊กไฟ
3. เปิดสวิตซ์จอภาพ
4. เปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
5. เปิดโปรแกรมที่ต้องการทำงาน
6. ใช้งานโปรแกรขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำการปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
2. คลิกปิดระบบปฏิบัติการ ที่เมนู  Start   แล้วคลิก Turn off computer
3. เลือก   Turn off   จากกรอบโต้ตอบ   Turn off computer
4. ปิดสวิตซ์ที่จอภาพ
5. เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ ให้ถอดปลั้กไฟ
 ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                   
ตอบโดย >> นาว เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:31:12 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน
                                                                                               ความหมายคอมพิวเตอร์


            คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"
    คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป  นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้                                      
ตอบโดย >> jamy เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:32:21 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

การเปิดคอมพิวเตอร์ 

1.กดสวิตซ์สำหรับเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power

ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่อง และแป้นพิมพ์

2.กดสวิตซ์จอภาพ 

การปิดคอมพิวเตอร์

1.ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน

2.คลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่ม  Start

3.เลือกคำสั่ง Shut Down

4.จะปรากฏกรอบ Diaiog Box ที่ชื่อว่า Shut Down

ขึ้นมาเลือกคำสั่ง Shut Down 


ตอบโดย >> เอิร์น เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:35:10 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธีมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบสายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าได้ต่อเรียบร้อยแล้ว

2. เปิดจอภาพ

3. เปิดสวิทซ์เครื่องคอมพิวเตอร์

4. ใช้โปรแกรมต่างๆ

5. ปิดโปรแกรมต่างๆ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

6. คลิ๊กปุ่ม Start ที่ทาสบาร์ เลือก Shut down

7. คลิ๊ก ok

8. เครื่องจะปิดเองโดยอัติโนมัติ

9. ปิดจอภาพ

ตอบโดย >> เจษ เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:36:42 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียน บอกขึ้นตอนการ เปิด และ ปิดเครื่อง อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธีมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบสายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าได้ต่อเรียบร้อยแล้ว

2. เปิดจอภาพ

3. เปิดสวิทซ์เครื่องคอมพิวเตอร์

4. ใช้โปรแกรมต่างๆ

5. ปิดโปรแกรมต่างๆ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

6. คลิ๊กปุ่ม Start ที่ทาสบาร์ เลือก Shut down

7. คลิ๊ก ok

8. เครื่องจะปิดเองโดยอัติโนมัติ

9. ปิดจอภาพ

ตอบโดย >> เพิร์ส เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 09:37:25 113.53.230.98
1 2