กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.5/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน 
เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตัวอย่าง
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 10:51:12 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1105 ตอบ 37 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
 นาย วรวุฒิ แดงนา

ชื่อเล่น โจ้

Email: worawut_jo1@hotmail.com

facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002548535720
ตอบโดย >> เจ็กจิ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 10:56:02 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย อภิชาติ แก้วสุรรณ์  
ชื่อเล่น เเต้ม
ห้อง5/1  เลขที่19 
ที่อยู่ 38/2 หมู่4 บ.พรมนิมิตร ต.โคกสี อ.เมือง  จ.ขอนเเก่น
Tam_go39@hotmail.com
https://www.facebook.com/tam.breezaer
ตอบโดย >> Tam (แต้ม) เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 10:56:12 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> ปอนด์ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 10:57:20 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย วิทยา สองเมือง
ชื่อเล่น โด่ง
Email : dongtos_@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/dongzung
ตอบโดย >> โด่ง เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 10:57:55 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นายสมยศ โพธิ์พิทูรย์
ชื่อเล่น ปีเตอร์ 
Facebook  https://www.facebook.com/peter.breezer
Email dkk_bkk@hotmail.com

ตอบโดย >> ปีเตอร์ พี เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:00:06 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย วัชชิระ  พรพิพัฒน์
ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:00:43 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

นาย สหรัฐ โพธิ์ศรี

ชื่อเล่น ไมค์

บ้านเลขที่ 392 หมู่ 5 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพรช

Email: saharat_9098@hotmail.com

facebok: https://www.facebook.com/#!/untiya.ketmi?fref=ts 

ตอบโดย >> ไมค์ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:00:56 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย ธนกฤษ จันทร์เทพ
ชื่อเล่น "ตัส"
email.thanakrit_tart@hotmail.com
facebook.https://www.facebook.com/start.Spartan

ตอบโดย >> tartz เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:01:19 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย เขษมศักดิ์  ภู่สุวรรณ์
เลขที่ 30 ม5/1 ชื่อเล่น เจมส์ 
กีฬาฟุตบลอชาย
https://www.facebook.com/striker.lockout.3
email.com k22016@hotmail.com
ตอบโดย >> james เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:01:49 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> ไมค์ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:02:01 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาว สิริปนัดดา กึมรัมย์
ชื่อเล่น ฝน
E-mail: fon_kkss07@hotmail.com
facebook:https://www.facebook.com/siripanadda/

ตอบโดย >> ฝน เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:02:07 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ-นามสกุล  นาย ศิริมงคล จิตบรรจง
ชื่เล่น  หลิว
E.mail  love15_mom@hotmail.com
https://www.facebook.com/liw.kkss
ตอบโดย >> ต้นหลิว เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:02:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:นายธนกร  แท่นประเสริฐ
ชื่อเล่น:จ้า
e-mai:tanalron.18@hotmail.com
facebook:https://www.facebook.com/email/unreachable/
ตอบโดย >> จาจ้า เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:02:19 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
 ใบงานที่ 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงพร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย ธวัชชัย สุโพธิ์เมือง
ชื่อ Facebook : thawatchai pee
E mail : pee_thawachai@hotmail.com
ตอบโดย >> พีพี เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:02:20 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นายเฉลิมพันธ์ ราชาพัฒน์
ชื่อเล่น โอสถ
e-mail : ggkk_111@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/chaloempan.rachapat.9
ตอบโดย >> โอสถ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:02:45 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:นางสาว พัชราภรณ์ อูปแก้ว
ชื่อเล่น: ชมพู่
ที่อยู่:27/3 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
E-mail : Nookkie085@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/phatcharapron.aupkawe.3


ตอบโดย >> Chompu เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:03:17 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นฤมล มาสุข
ชื่อเล่น ตุ๊ก
ที่อยู่ 3/2 หมู่ 2 ต.อยางหล่อ อ.ศรีบุยเรือง จ.หนองบัวลำภู
facebook naramon masook
E-mail masook_no12@hotmail.com
ตอบโดย >> เฟิร์น เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:03:36 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นายธีระพงษ์ บุญหลาย
ชื่อเล่น ปอนด์
ที่อยู่ 38/2 หมู่4 ตำบลโคกสี
        อำเภอเมือง
        จังหวัดขอนแก่น
         40000
facebook: teerapong.pon@facebook.com
ตอบโดย >> ปอนด์ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:04:08 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาว นัดดา เจียชาลี
38/2ม.4ต.โศกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
E-mail sweet-789@hotmail.com
Facebook  it'sweet smile
ตอบโดย >> สแตมป์ เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:04:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย คณิต สิทธิโคตร
ชื่อเล่น เต้ย
Emil : kanitlove2010@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/kanit.sittiokoid

ตอบโดย >> เต้ย เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:05:55 113.53.230.98
1 2