กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.6/2 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน 
เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตัวอย่าง
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 13:56:46 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 974 ตอบ 17 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
                                                                                     นายธรรมยุทธ ต้นคำ

ตอบโดย >> nightty เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:24:09 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ดารณีนุช โชคบัณฑิต

78 ต.บ้านเเท่น อ.บ้านเเท่น จ.ชัยภูมิ 36190
https://www.facebook.com/farbritday151139
far_toey@hotmail.com
ตอบโดย >> sheshefarza เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:24:50 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

กิตติกร  ปังขุนทด    
ชื่อเล่น เต๋า  
http://www.facebook.com/tao_aun7@hotmail.com
ตอบโดย >> เต๋า เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:27:37 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชนม์สวัสดิ์ ชินปัตร

https://www.facebook.com/Chonsawad

fernando1997@hotmail.co.th

Manni

ตอบโดย >> แมน เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:27:59 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นงลักษณ์ อันทะปัญญา
ชื่อเล่น : บีบี
ที่อยู่: หมู๋ 1 ต ดงมูล อ หนองกุงศรี จ กาฬสินธุ์ 46220
E-mail : be_handball-no15@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com
ตอบโดย >> บีบี เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:28:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ณัฐกานต์ ทองจอก
214 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
https://www.facebook.com/nattakan.thongjok
Nam.05@hotmail.com

ตอบโดย >> น้ำ เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:28:44 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เฟื่องฟ้า  จันนี
ชื่อเล่น : ฟ้า
ที่อยู่ :39 หมู่5 ต.สงว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อย  45110                                      
E-mail : Faeang_fa@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
ตอบโดย >> ฟ้า เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:29:06 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ทศพล ช่างทุ่งใหญ่
บอส
https://www.facebook.com/thodsapol.changthungyai.39
bossty_smile@hotmail.com
ตอบโดย >> บอส เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:29:52 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตอบโดย >> N.K.no12 เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:38:51 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ส่งงาน vdohttp://youtu.be/9z-64gljWo0
ตอบโดย >> N.K.no12 เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:43:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ส่งงาน vdo
narongsin.k
ตอบโดย >> N.K.no12 เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:47:08 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
 ชื่อ  ณรงค์ศิลป์ โคตรเวียง
 ชื่อ ทีม 
 www.//narongsin.co.th
 faecbook. narongsin_teem@hotmail.co.th

ตอบโดย >> N.K.no12 เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 14:52:19 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน


     อาการของคอมที่ติดกับไวรัส

ผู้อ่านสามารถสังเกตุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ด้วยตนเอง ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีไวรัสเข้าไปติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น           เช่นเป็นจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการหรือตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีปัญหาก็เป็นได้ อาการของเครื่องที่ติดไวรัสนั้นได้แก่

เครื่องทำงานช้าลง โดยใช้เวลานานผิดปกติในการสตาร์ทเครื่องและเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน

เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่งให้รีสตาร์ท

เครื่องแฮ้งค้าง หรือหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

ขนาดของหน่วยความจำที่เหลืออยู่ลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้

ซีพียูถูกเรียกใช้งานมากเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตลอดเวลา

แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย

ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่หายไปเฉยๆ

พบไฟล์มีชื่อแปลกๆที่ไม่เคยพบมาก่อนอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ

ข้อความที่ไม่เคยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อยๆ

เกิดข้อความหรือภาพประหลาดบนหน้าจอ

ขนาดของไฟล์โปรแกรมหรือไฟล์งานใหญ่ขึ้น

วันเวลาของโปรแกรมหรือของไฟล์งานเปลี่ยนแปลงไป

ไฟแสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น

มีเสียงดังออกมาทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ตอบโดย >> น้ำ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 14:06:32 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เศรษฐภูมิ ประเสริฐพงค์
ชื่อเล่น เฟรม
ที่อยู่ 72 ประตู้ปล่อง ต.เมือง อ. เมือง จ. น่าน
facebook https://www.facebook.com/saethapoom.prasertphong
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 14:09:56 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาวณฐิกา จันทร์ธรรม 
ชื่อเล่น มาย
258/1 ม3 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210
https://www.facebook.com/tipple.myzz
ตอบโดย >> มาย เมื่อ 3 กันยายน 2557 13:05:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย อรรถชัย สินโสภา
https://www.facebook.com/attachai.sinsophar
ตอบโดย >> เจเล่ เมื่อ 3 กันยายน 2557 13:17:07 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> Artty เมื่อ 10 กันยายน 2557 14:03:43 113.53.230.98
1