กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.5/2 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ใบงาน 1 ให้นักเรียน
เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:16:27 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1616 ตอบ 36 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย เทอดเกียรติ หินศิลา 174 ม.7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 
ชื่อเล่น แชมป์
https://www.facebook.com/Thordkiet Hinsila
Email.dog_chame@hotmail.com
ตอบโดย >> แชมป์ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:39:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ ปิยะธิดา ผ่องใส 
ชื่อเล่น แพท
67 ม.13 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
https://www.facebook.com/piyatida.phongsai
ตอบโดย >> แพท เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:41:04 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ : ลลนา ราชสีเมือง
ชื่อเล่น : แพมมี่
ที่อยู่ : 17/1 ม.2 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
E-mail : p_a_m_321@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/parampammy.noii
ตอบโดย >> แพมมี่ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:41:46 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นาย ทวีป สารบุญเรื่อง
ชื่อเล่น วิลลี่
21/11 ต. ดงลิง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
E-mail: wil_kala@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/willy.khonkaen
ตอบโดย >> วิลลี่ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:42:19 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นางสาว อนัฐออน เที่ยงอวน
ชื่อเล่น ปาล์ม
อีเมล์ Lhiw-jintarha@hotmail.com
93 หมู่ 8 ตำบล ท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
https://www.facebook.com/jintarha.srijumpol
ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:43:22 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่ิอ:นางสาวสุภาพร ตองติดรัมย์ 
ชื่อเล่น:อัยย์
E-mail:ai_wai23@hotmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100006463760331
ตอบโดย >> อัยย์ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:44:23 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อนาย กุลศรํฌย์ วุฒา
ชื่อเล่น นุ๊กเกอร์
E-mail : nookerchambo@hotmail.com
https://www.facebook.com/nookerchambo
ตอบโดย >> นุ๊กเกอร์ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:44:39 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นายภัคพงษ์ พันพินิจ
ชื่อเล่น เมาส์
99 ม.14 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
E-mail: por17_@hotmail.co.th
ตอบโดย >> ปอ เม้าส์ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:45:36 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นาย ธีร์ธวัช ถาไชยลา
ชื่อเล่น  ตัง
e-mail teetawat752@gmail.com
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100000565738376
ตอบโดย >> ตัง เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:45:40 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นิติกร   เลพล
 ชื่อเล่น  บิว นะ นิ
ชื่อfacebook   nitikorn    lapol
https://www.facebook.com/nitikorn.lapolok
บ้านเลขที่ 6 หมู่4 บ้านนาคูณ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
e-mail ..fbi_biwza@hotmail.com
ตอบโดย >> บิว นะ นิ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:45:40 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นางสาว สุดารัตน์ เสนานันท์
ชื่อเล่น แนน
E-mail : Piyatida_14@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nanlove
ตอบโดย >> แนน เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:45:55 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย ภัทรยศ เวทมานิตย์ ชื่อเล่น ยศ 317หมู9 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/ 
ตอบโดย >> ยศ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:46:03 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ:เตชิต ซ่อมไธสง
ชื่อเล่น:ฟลุ๊ค นะห๊ะ
Email:techitza-2540@hotmail.com
https://www.facebook.com/forfluk.noii.7
ตอบโดย >> ฟลุ๊ค นะห๊ะ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:46:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ:ศราวิน แสงรา
ชื่อเล่น:สมาร์ท
Email:mas_sarawin@hotmail.com
facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=10000https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/l/t1.0-9/10389282_1452596781677358_3167409305857915752_n.jpg7811503075
ตอบโดย >> สมาร์ท เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:46:39 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ศุภโชค ภูคำ
ชื่อเล่น เอ็ม
E-mail-suppachock25@icloud.com
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 5 ตำบล ป่าขะ อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
Facebook-https://www.facebook.com/profile.php?id=100006886786393
ตอบโดย >> เอ็ม เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:46:42 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นาย ปฏิภาร สามารถกุล ชื่ิเล่น ก็อต 149หมู่16 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ตอบโดย >> ก็อต เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:46:55 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
นางสาว อารียา ฝ่ายพุฒ
ที่อยู่บ้าน โกทา บ้านเลขที่108 ต.ศิลา อ.เมืองจ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/ariya.flyput?sk=wall?if_t=wall

ตอบโดย >> กระเต็น เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:46:58 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ พรพรรณ กลิ่นโท
ชื่อเล่น เจน
E-mail: jean_tomza@hotmail.co.th

ตอบโดย >> เจน เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:47:10 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ นาย เกรียงศักดิ์ แสนโบราณ 3/4  ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ชื่อเล่น : ต้อม
E-mail: kriangsuk_san@hotmail.com
faedbook: https://www.facebook.com/tomza.kkss.5
ตอบโดย >> ต้อม เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:47:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่
ชื่อ:ศราวิน แสงรา
ชื่อเล่น:สมาร์ท
Email:mas_sarawin@hotmail.com
facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=10000https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/l/t1.0-9/10389282_1452596781677358_3167409305857915752_n.jpg7811503075
ตอบโดย >> สมาร์ท เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 13:47:40 113.53.230.98
1 2