กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา » ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน


ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนนตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:30:02 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 965 ตอบ 29 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
Universal Serial Bus ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก
ตอบโดย >> นนท์ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:32:25 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
Universal Serial Bus ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก
ตอบโดย >> ทอม เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:32:56 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
Universal Serial Bus ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก
ตอบโดย >> โอ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:33:17 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus  คือ พอร์ท หรือช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem , Mouse, Keyboard, Digital Camera เป็นต้น ระบบ USB นั้นนับว่าเป็นระบบที่ทันสมัยรองลงมาจาก Fire wire 
ตอบโดย >> ฟอร์ด เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:33:43 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
Universal Serial Bus ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก
ตอบโดย >> อ๋าโน๊ต เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:34:12 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB หรือ Universal Serial Bus คือ ระบบเชื่อมต่ออนุกรมความเร็วสูงของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ 
ตอบโดย >> นักมวยขี้แพ้ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:34:14 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
 USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus  คือ พอร์ท หรือช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem , Mouse, Keyboard, Digital Camera เป็นต้น
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:34:19 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
เป็น port หรือทางให้คอม.ติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่น keyboard, mouse, printer, scanner, กล้อง หรือโทรศัพท์ ได้ คอม.รุ่นใหม่ๆมักจะมี USB port อยู่ 4-6 port มีสองรุ่น รุ่นแรก USB 1.1 ช้ากว่ารุ่นใหม่ USB 2.0 มาก
ตอบโดย >> เติ๊ด เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:34:27 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus  คือ พอร์ท หรือช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem , Mouse, Keyboard, Digital Camera เป็นต้น ระบบ USB นั้นนับว่าเป็นระบบที่ทันสมัยรองลงมาจาก Fire wire 
ตอบโดย >> ต้าร์ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:34:27 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน

USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus  คือ พอร์ท หรือช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem , Mouse, Keyboard, Digital Camera เป็นต้น ระบบ USB นั้นนับว่าเป็นระบบที่ทันสมัยรองลงมาจาก Fire wire 


ตอบโดย >> ไอ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:35:05 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
ตอบโดย >> ลำเนา เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:35:43 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB ย่อมาจาก Universal Serial BUS ซึ่งถูกพัฒนาโดย COMPAQ, Digital Equipment (รวมกิจการกับCOMPAQ), IBM, Intel, Microsoft, NEC และ Northern Telecom. 
ตอบโดย >> เอ็ม เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:36:44 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
ความหมายของ USB เป็น port หรือทางให้คอม.ติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่น keyboard, mouse, printer, scanner, กล้อง หรือโทรศัพท์ ได้ คอม.รุ่นใหม่ๆมักจะมี USB port อยู่ 4-6 port มีสองรุ่น รุ่นแรก USB 1.1 ช้ากว่ารุ่นใหม่ USB 2.0 มาก
ตอบโดย >> สวย เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:36:50 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
ตอบโดย >> ลำเนา เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:36:51 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus เป็นพอร์ท หรือช่องทางในการสื่อสาร หรือเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem, Mouse, Keyboard, Digital Camera และอื่นๆ อีกมากมาย 
ตอบโดย >> จิวเวลรี่ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:37:17 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (อังกฤษUSB flash drive) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำแบบแฟลช ทำงานร่วมกับยูเอสบี 1.1 หรือ 2.0 มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ในปัจจุบัน แฟลชไดรฟ์มีความจุตั้งแต่ 4 GB ถึง 2TB โดยทั่วไปไดรฟ์จะทำงานได้ในหลายระบบปฏิบัติการซึ่งรวมถึง วินโดวส์ 
ตอบโดย >> ฟุก หัวเห็ด เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:38:13 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB ย่อมาจาก Universal Serial Busคือพอร์ท หรือช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem , Mouse, ป็นต้น ระบบ USB นั้นนับว่าเป็นระบบที่ทันสมัยรองลงมาจาก Fire wire เนื่องจากรองรับอุปกรณ์ได้มากขึ้นและง่ายต่อการติดตั้ง มีความสามารถรองรับ Plug and Play จึงทำให้ USB นิยมอใน ปัจจุบัน
ตอบโดย >> น้ำหวาน เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:38:16 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus  คือ พอร์ท หรือช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem , Mouse, Keyboard, Digital Camera เป็นต้น ระบบ USB นั้นนับว่าเป็นระบบที่ทันสมัย
ตอบโดย >> เจน (แอ้วแบ้ว) เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:38:52 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
เป็น port หรือทางให้คอม.ติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่น keyboard, mouse, printer, scanner, กล้อง หรือโทรศัพท์ ได้ คอม.รุ่นใหม่ๆมักจะมี USB port อยู่ 4-6 port มีสองรุ่น รุ่นแรก USB 1.1 ช้ากว่ารุ่นใหม่ USB 2.0 มาก
ตอบโดย >> ปลาย เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:43:34 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 4 ให้นักเรียน หาความหมายของคำว่า USB มาส่ง 5 คะแนน ไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าเกิดหักบรรทันละคะแนน
Universal Serial Bus ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก
ตอบโดย >> ปัง เมื่อ 28 มกราคม 2557 19:16:07 113.53.230.98
1 2