กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา » ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)


ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 24 มกราคม 2557 10:51:25 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 981 ตอบ 28 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)

ตอบโดย >> ฟอร์ด เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:07 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ทอม เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:08 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:08 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ปลาย เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:10 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> เต๋อ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:11 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> เติ๊ด เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:16 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ฟ่า เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:19 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> นักมวยขี้แพ้ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:20 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ต้าร์ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:08:25 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:09:00 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> เนค เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:09:01 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> สวย เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:09:12 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ฟุก หัวเห็ด เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:09:20 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> เจน (แอ้วแบ้ว) เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:09:21 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> กิ๊ฟ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:09:21 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ลำเนา เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:10:11 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> แมน - ของหวาน เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:11:10 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> นนท์ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:11:10 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> จิวเวลรี่ เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:11:52 113.53.230.98
RE : ใบงานที่ 3 ให้นักเรียน หาคลิปกีฬาที่ตัวเองชอบ มาส่ง คนละ 1 คลิป (10 คะแนน)
ตอบโดย >> ปัง เมื่อ 24 มกราคม 2557 11:11:56 113.53.230.98
1 2