กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่  และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตัวอย่าง
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:27:14 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1420 ตอบ 41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย รัชชานนท์ โคตร์ชนะ
ชื่อเล่น บอล
E.mail ballratchanon_02@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/ball.kkss
ตอบโดย >> บอล เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:33:05 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
  ชื่อ โรมรัน คุ้จันดี
  ชื่อเล่น ป้าง
  facebook romrun_00@hotmail.com
ตอบโดย >> ป้าง เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:33:43 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ จิรวัฒน์  วังทะพันธ์
ชื่อเล่น พีช 
E-mail jirawantkkssgmail.com
facebook https://www.facebook.com/peach.kkss
ตอบโดย >> พีช เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:35:46 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย นิรวิทย์ บาริศรี ชั้น ม.3/1 เลขที่ 35 
ชื่อ โอ คับ ป๋มม ^^
E-mail Gu_l-frong@hotmail.com
facebook https://www.facebook.com/treerathron.rotjanaman
ตอบโดย >> โอ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:36:05 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ โสภาวรรณ  จันทรสิทธิ์
ชื่อเล่น โสจ้า
E-mail 0880624867
Facebook  คลาสโนว่า  ขี้เมา
ตอบโดย >> โสจ้า เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:36:12 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ  นรากร   มีแตร
ชื่อเล่น เฟรม
E-mail bgfc2012@hotmail.com
facebook Narakron  Meetar
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:36:18 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ       คฑาวุท   ไชยสาบ
ชื่อเล่น  แฟร้ง
e-mail  frang2541@hotmail.com
facebook  https://www.facebook.com/
ตอบโดย >> แฟร้ง เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:36:20 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย สมพล พรุเตย
ชื่อเล่น เต้ย
E-mail samapol.krabi@gmail.com
Facebook  https://www.facebook.com/samapol.kabiza
ตอบโดย >> เต้ย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:37:14 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย สุรชัย ชาวนา
ชื่อเล่น ต้น
E-mail tonnoii@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/surachai.kkss

ตอบโดย >> ต้นน้อย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:37:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ อภิสิทธิ์ เผื่อนงูเหลือม
ชื่อเล่น คอร์ป
E-Mail aphisit_41@hotamil.com
Facebook https://www.facebook.com/aphisit.phuanngulum/photos_all
ตอบโดย >> คอร์ปเตอร์ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:37:44 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> เหมยรี่ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:38:10 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นที    สกุล  มะปะทัง
ชื่อเล่น  ทิว
E-Mail  natee_kkss@hotmail.com
facebook  นที  เทอร์โบ
ตอบโดย >> ทิว เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:38:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นายธนเดช แท่นประเสริฐ  
ชื่อเล่น จู้ย 
E-mail juyu13@hotmail.com
facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003152289007

ตอบโดย >> จู้ย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:38:43 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ ภคินี ใจมุ่ง

ชื่อเล่น ใบเตย

Email phakinee_jaimong@hotmail.com

facebook  phakinee  jaimong

ตอบโดย >> ใบเตย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:38:52 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาว ขัวญนภา ราษฏรมี
ชื่อเล่น มด
E-mail kkssmo_11@hotmail.com
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100003199594030

ตอบโดย >> มด เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:39:09 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาว จิราภรณ์ มงคลดี 
ชื่อเล่น เฟิร์น
E-mail club_fern_n11@hotmail/com
Facebook https://www.facebook.com/jiraporn.mongkhondee

ตอบโดย >> เฟิร์น เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:39:23 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย สมชาย ตุลิที
ชื่อเล่น สมชาย
e mail  somchay27.k.chay@gmail.com
facebook https://www.facebook.com/somchay.tulitee
ตอบโดย >> สมชาย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:39:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ จุรีรัตน์  ปีนา
ชื่อเลน อิงค์
E-mail ii_nn_41@hotmail
facebook  https://www.facebook.com/inkbird.in?ref=tn_tnmn
ตอบโดย >> น้องอิงค์ เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:39:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นายวรวุฒิ วันทมาตย์ ชื่อเล่น เต๋า
E-mail  worawut_toa01@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100003043326732
ตอบโดย >> เต๋า เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:40:04 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ณัฐวัฒน์ โทบ้านซ้ง
ชื่อเล่น ฟาย
E- mail daaxz@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/ntobansong
ตอบโดย >> ฟาย เมื่อ 23 มกราคม 2557 09:40:23 113.53.230.98
1 2 3