กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » เทคนิคการสร้างเฟรมแบ่งพื้นที่หน้าต่าง
เทคนิคการสร้างเฟรมแบ่งพื้นที่หน้าต่าง
เทคนิคการสร้างเฟรมแบ่งพื้นที่หน้าต่าง
<FRAMESET>...</FRAMESET>
ใช้เขียนแทน <BODY>...</BODY> เพื่อแบ่งเฟรม 
<FRAME></FRAME>
จะใช้เรียกไฟล์ HTML ขึ้นมาทำงาน ในแต่ละเฟรมที่ แบ่งเอาไว้
<NOFRAME></NOFRAME>
ใช้สื่อสารกับ browser ที่ไม่สนับสนุนการใช้คำสั่ง frame
ส่วนขยายของชุดคำสั่งเฟรม
ชุดคำสั่ง FRAMESET มีส่วนขยาย ดังนี้
COLSการแบ่งเฟรมตามแนวตั้ง [cols=ชุดตัวเลข] ชุดตัวเลข อาจเป็นจำนวน pixel หรือเลขเปอร์เซนต์ หรือเครื่องหมายดอกจันทร์(*) หรือผสมกันก็ได้ โดยคั่นแต่ละตัวเลขด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,) เช่น 30%,120,* จะเท่ากับการแบ่งเฟรมตามแนวตั้งสามเฟรม จำนวนเฟรมที่แบ่งได้ จะเท่ากับจำนวนเครื่องหมายจุลภาค + 1
ROWSการแบ่งเฟรมตามแนวนอน [rows=ชุดตัวเลข] เงื่อนไขการใช้เหมือนกับส่วนขยาย COLS ต่างกันเพียงเป็นการแบ่งตามแนวนอนเท่านั้น
BORDERความกว้างของเส้นขอบเฟรม [border=ตัวเลข] ส่วนขยายนี้ให้สำหรับ Netscape โดยค่าตัวเลข 0 เท่ากับไม่มีเส้นขอบ ค่าปกติ คือ1
FRAMEBORDERเส้นขอบเฟรม [frameborder=yes/no] ส่วนขยายนี้ใช้สำหรับ IE no=ไม่ต้องการเส้นขอบเฟรมค่าปกติ คือ yes
BORDERCOLORสีของขอบเฟรม [bordercolor="#ค่าของสี"] ส่วนขยายนี้ช่วยทำให้เราตกแต่งสีของขอบเฟรมได้
ชุดคำสั่ง FRAME มีส่วนขยายที่ควรรู้ ดังนี้
NAMEการกำหนดชื่อเฟรม [name=ชื่อสมมุติ] ส่วนขยายนี้ จะช่วยให้เรากำหนดชื่อสมมุติเพื่ออ้างอิงในการทำลิงค์หรืออื่นๆ หากไม่มีการกำหนดไว้ เฟรมจะถูกอ้างถึงด้วยชื่อ frame[0] - frame[..] โดยตัวเลขจะเริ่มจาก 0 และไล่เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา และจากบนไปล่าง
SRCระบุชื่อไฟล์ที่จะถูกแสดงบนเฟรมนี้ [src=ชื่อไฟล์html] ส่วนขยายนี้จะต้องมีการกำหนดไว้เสมอ
MARGINHEIGHTเอาไว้สำหรับกำหนดความสูง ของขอบเฟรม
MARGINWIDTHเอาไว้สำหรับกำหนดความกว้าง ของขอบเฟรม
NORESIZEโดยทั่วไป เฟรมที่สร้างขึ้นจะถูกเปลี่ยนขนาดได้ โดยใช้เมาส์คลิกแล้วลาก หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนขนาดได้ ต้องเพิ่มส่วนขยาย noresize ลงไป
SCROLLINGกำหนดแถบสโครลบาร์ [scrolling=yes/no/auto] เลือกได้สามแบบ มี, ไม่มี, หรือมีเมื่อจำเป็น ค่าปกติ คือ auto


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:23:25 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 879 ตอบ 0 183.88.88.173