กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.1/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่  และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:36:27 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 983 ตอบ 31 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> หมอลำ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:44:33 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
เกียรติขจร  แสนคำราง
ปราบ
gmkiyd_4590@hotmail.com
https://www.facebook.com/prabno.onbasic
ตอบโดย >> ปราบ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:45:58 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เด็กชาย ณัฐวุฒิ ญาณสะอาด                ชื่อเล่น  โต้ง   ที่อยู่ 509/4 อ.วานรนิสาว  จ.สกลนคร                  Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002787369763&ref=tn_tnmn
ตอบโดย >> โต้งกระจกบาน เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:46:13 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
วายุภักษ์ นามขันตรี
  ที่ อยู่ 204/8 หมู่ 14 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตอบโดย >> สาวนักเดิน เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:46:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เด็กชาย กนก กองสิมมะ  อีเมล์kanok1922@hotmail.com ที่อยู่จังหวัดนครพนม  อำเภอธาตูพนม                 Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100004052839348
ตอบโดย >> แบงค์ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:46:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ : ด.ช. ดรัณ ซ่อมไธสง

ชื่อเล่น : อาท

E-mail : drun2540_@hotmail.com

Facebook : Drun Somthaisong

ตอบโดย >> RunKung เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:46:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ด.ญศรินธร  ประดับพันธ์ ชื่อเล่นเตย 
ที่อยู่ 74/ หมู่10 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด                https://www.facebook.com/profile.php?id=100003361388350
ตอบโดย >> เตย เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:46:55 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ธเนศ  วิมารทอง  
ที่อยู่ ถนนสรุศักดิ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตอบโดย >> เบ๊บ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:47:33 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
พรจิรา  ถิ่นถาน ชื่อเล่น ปอย
ที่อยู่ 68ม.8ต.ภูกระดึงจ.เลย
www.facebook pornjira  tintan
hotmail poy_tintan@hotmail.com
ตอบโดย >> ปอย เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:48:09 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> แชมป์ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:48:22 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ พงศ์สัณห์ แก่นนาโพธิ์
ชื่อเล่น นัด
pongsan_2487@hotmail.com
https://www.facebook.com/pongsan.kaennapho
ตอบโดย >> นัด เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:48:46 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ด.ญ.ศิราภรณ์ กุชโร ชื่อเล่น จ๊ะเอ๋ย
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 308/13 อ.หนองพอก
ต.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
Email sira
ตอบโดย >> จ๊ะ เอ๋ย เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:48:50 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เด็กชาย ศุภชัย  ศิลปกรรม 41/16 อ.หนองพอก   จ.ร้อยเอ็ด  ไม่มีเฟสบุ๊กคับ ^^
ตอบโดย >> เอฟ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:49:12 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
เด็กชาย สหภาพ  วุฒิสาร ชื่อเล่นโก้
ที่อยู่  อ.ภูพาน    จังหวัดสกลนคร
e-mail hotenmom1@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003700780594
ตอบโดย >> โก้ เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:49:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
วายุภักษ์ นามขันตรี
 ที่ อยู่ 204/8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตอบโดย >> สาวนักเดิน เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:51:13 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
วีระศักด์      สีหา
อาท
taokkss4@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004995122561
ตอบโดย >> อาร์ท(บักยาน) เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:51:15 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> ดราก้อน เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:51:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
กนกพร ชารีรักษ์
24 หมู่9 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
www.facebook kanokporn charreeruk
hotmail 1234_lovearm@hotmail.comตอบโดย >> อ้อน เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:51:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ ทิพกฤตา

สกุล อ่อนสมัย

ตอบโดย >> น้องโม เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:52:05 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ ชื่อเล่น แบล็ค ที่อยู่ 86 ตำบลโนนเมือง อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ
e-mail: ไม่มี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005303401378
ตอบโดย >> ก่องจ่อง เมื่อ 20 มกราคม 2557 13:52:44 113.53.230.98
1 2